روشهای تدریس

                                          کلیات روشهای تدریس

                                      ————– ——–

( فصل چهار م ) :

وقتی رفتار فردی تغییر یافت می گوییم که وی چیزی آموخته است اما هیچکس دقیقا ً نمی داند که انسان ها چگونه می آموزند لیکن اکثر مردم موافقند که شرایط معینی به یادگیری کمک می کند وقتی هر فرد بداند به چه دلایلی باید بیاموزد آسان تر آن رافرا می گیرد و زمانی که بخواهد چیزی را بداند سریعتر آن را یاد می گیرد و بالاخره وقتی از یاد گیری هدفی دارد که برایش مهم است بهتر می آموزد و نیز موفقیت و یا عدم موفقیت هر فرد آموزنده ای اعم از معلم دبیر مربی و استاد علاوه بر اطلاعات و تخصصی که باید در کار  خود داشته باشد بستگی به راه و روشی دارد که د رکار خود انتخاب می کند . بطور مثال شخصی که تمام نکات مربوط به ساخت  و تعمیر وسایل برقی را آموخته است اگر در کار آموزش آن به دیگران شیوه منطقی و حساب شده ای بکار نبرد زحماتش یا اصلاً به نیتجه نخواهد  رسید و یا با مشکلات و موانعی روبرو شده نتایج بسیار  ناچیزی بدست خواهد آورد دو نفر مربی حرفه و فن که هر دو دارای اطلاعات تخصصی و مهارت کافی فنی باشند ممکن است با تفاوتی که در شیوه آموزش آنان وجود دارد نتایج کاملاً متافوتی از کار خود بگیرند موفقیت یا شکست بسیاری از معلمان استادان کار آموزان و مربیان د رامور علمی هنری یا حرفه ای فقط از درستی یا نادرستی شیوه و روش در علوم مختلف  خودبصورت علم مستقلی  بنام روش شناسی یا متدولوژی در آمده است .

روشهای تدریس را از نظر ایجاد انگیزه هاییاد گیری و اثر ناپذیری یاد گیری و تحرکی که در یاد گیرنده ایجاد می کند به روشهای غیر فعال و روشهای فعال تقسیم می کنند .

روشهای تدریس غیر فعال :

————— ——

ویژگیهای روشهای غیر فعال :

روشهای غیر فعال که میتوان آنها را روشهای تدریس قدیمی یاسنتی نیز نامید دارای چند مشخصه عمده هستند :

الف ) شیوه های غیر فعال عموماً یا دگیری را مبتنی بر نیروهای ذهنی اسنان ساخته و معتقدند ذهن انسان میتواند بوسیله نیروی حافظه مطالب را به ذهن بسپارد و در مواقع لازم یادآوری کند .

ب ) تدریس بطور دسته جمعی و یکسان برای عموم شاگردان انجام میگیرد و به تفاوتهای فردی از نظر هوش و استعداد ومیزان رشد و قدرت یادگیری آنان توجهی نمی شود .

ج ) نظم و مقررات کلاس معمولاً بوسیله تهدید ترساندن و تنبیه و در نتیجه ایجاد روحیه بندگی و اطاعت بر قرار می گردد .

د ) دانش آموزان تمایلی به ابتکار و خلاقیت از خود نشان نمی دهند .

ه ) وسیله تدریس معمولاً منحصر به معلم و کتاب بوده و از وسایل تجربی و سمعی و بصری و عموماً تکنولوژی آموزی استفاده نمی شود .

و ) اثرات روشهای غیر فعال پایدار نبوده آموخته های شاگردان پس از انجام امتحان غالباً‌بدست فراموشی سپرده میشود و در زندگی آینده او کاربردی ندارد .

انواع شیوه های تدریس غیر فعال :

متداولترین شیوه های تدریس غیر فعال سه نوع می باشند .

1 شیوه مکتبی

2 شیوه توضیحی

3 شیوه سخنرانی

1 شیوه مکتبی :

مکتب ها در قدیم اطاق درسی بودند معمولاً با یک اتاق و یک معلم که تعدادی شاگرد درسنین مختلف و احتمالاً بطور مختلط ( دختر و پسر ) در آن به تحصیل مشغول می شدند این شیوه هنوز هم در برخی و  روستاهای ما وجود دارد شاگردان این مکتب ها معمولاً روی زمین می نشستند و هر کدام درس جداگانه ای داشتند از شاگردان مبتدی گرفته تا شاگردی که جند سال به مکتب آمده بو همگی در همان اتاق به تحصیل می پردازد در این شیوه معلم با هر کدام از شاگردان بطور انفرادی به آموزش می پرداخت نظم مکتب و وادار ساختن شاگردان به درس خواندن باایجاد رعب و ترس و استفاده از تنبیهات سخت بدنی نظیر چوب و فلک بر قرار می شد شاگردان از نظر مدت تحصیل و اوقاتی از سال که به تحصیل می پرداختند ونیز آغاز و پایان تحصیلات کاملاً آزاد بودند در این شیوه شاگردان مبتدی و کلاسهای پایین توسط مبصرها که خلیفه نامیده می شدند و در مکتب که سابقه بیشتری داشته و دریشان جلوتر بود و تعلیم می گرفتند و در غیاب ملا و مکتب دار هم آنان مکتب را اداره می کردند درسهای مکتب بر اساس مذهب و ادبیات انتخاب می شد اصلی ترین کتاب درسی قرآن بود که در جزوه ای بنام عم جزء که شامل سوره های کوچک قرآن است تنظیم و آموخته می شد برای یاد گرفتن دروس فارسی و ادبیات و اخلاق از کتابهائی چون گلستان و بوستان سعدی دیوان حافظ موش و گربه عبیدزاکانی و در مورد دستور زبان عربی و لغات عربی از کتاب نصبات الصبیان و در مراحل بعد متناسب باسلیقه و معلومات مکتب از کتابهائی چون معراج السعاده قابوسنامه و غیره استفاده می شد .

شیوه توضیحی :

——— —-

این شیوه را به نامهای تحریر و تقریر شفاهی معلم مرکزی نیز نامیده اند در این شیوه معلم مطالب درسی را عنوان کرده بانوشتن عناوین و رئوس مطالب در روی تخته سیاه آن را برای شاگردان شرح می دهد و شاگردان با استفاده از کتاب و بیانات معلم و یادداشت برداری دروس مربوطه رافرا می گیرند این شیوه که هم اکنون در بیشتر کلاسهای دبستان ها دبیرستانها و دانشگاهای ما رواج دارد یاد گیری را مبتنی بر حافظه شاگرد می سازد ( جز در مواردی که معلم بتواند با شیوه های شخصی حالت مطبوع تری به درس خود بدهد بزرگترین عیب این شیوه آن است که اولاً بیشتر وقت کلاس به سخن گفتن معلم می گذرد دانش آموزان گوشه گیر و بیکار بار می آیند . ثانیاً با توجه به اشتغال مداوم در پای تخته سیاه شاگرادن که اجبارا محدود وساکت مانده اند شروع به شیطنت می نمایند و معلم ناگزیر است استبداد بیشتری بر قرار نماید که نتیجه آن ایجاد حس کینه توزیع و انتقام و مقابله از سوی شاگردان  و احتمالاً معلم خواهد شد  برای رفع معایب بالا در چنین شیوه ای باید سعی شود ساعات تدریس توضحی بیانات معلم زیاد طولانی نباشد ثانیا ً شیوه او دل نشین سخن بگوید ثالثاً در ضمن تدریس سعی نماید باطرح پرسش ها و پاسخ دادن به سوالهای دانش آموزان آنها را به فکر کردن وادار سازد و بالاخره بهتر است شاگردان را در نوشتن عنوانهای درس روی تخته سیاه  شریک ساخته و تحرک بیشتری در کلاس ایجادنماید و البته اگر از وسایل سمعی و بصری استفاده بعمل آید کلاس مطبوع تر و جالب تر خواهد شد .

شیوه سخنرانی :

——– —-

این شیوه معمولاً در کلاسهای پر جمعیت یا برای طرح یک مسئله عمومی برای تعداد زیادی شنونده و نیز برای استفاده از استادان و سخنرانان برجسته که فرصت و وقت لازم برای تدریس در کلاسهخای کوچک ندارند بکار میرود

درروش  سخنرانی معلم استاد و سخنران کم و بیش بدون وقفه صحبت می کند شاگردان به سخنان او گوش می دهند و یادداشت بر می دارند سپس در باره سخنان او می اندیشند ولی معمولاً با او گفتگو نم یکنند بیشتر در جلسات سخنرانی استاد یا معلم ترجیح می دهد سخنانش قطع نشود و تا پایان ادامه یابد اینگونه سخنرانیها را می توان به مطالب و سخنانی که از طریق رادیو تلویزیون بطور یکطرفه ایراد میشود تشبیه کرد برای استفاده بهتر از روش سخنرانی لازم است .

1 0 هدف و موضوع و عنوان سخنرانی قبلاً مشخص شده باشد .

2 0 استاد و سخنران و تا حدی دانشجویان مطالعه کافی در مورد موضوع سخنرانی داشته باشند .

3 0 بهتر است در پایان سخنرانی زمان مشخصی برای طرح سوالها از سوی شنونده ها در نظر گرفته شود .

4 0 سخنران بایستی میزان اطلاعات تحصیلات تجربیات سن و دیگر خصوصیات فرهنگی علمی و اجتماعی شنوندگان را در ارائه مطالب ملحوظ دارد .

5 0 در صورت امکان از وسایل سمعی و بصری نظیر فیلم اسلاید پوستر و غیره استفاده شود .

6 0 سخنران برای جلو گیری از خستگی شنونده ها در صورت امکان از مثالهای زنده و شوخی مناسب با درس استفاده نماید .

7 0 صدا اشارات و حرکات بدن به هنگام سخنرانی از عوامل مهم و موثر هستند و در این میان نقش صدا از همه مهمتر است صدای سخنران بایستی واضح و رسا باشد برخی از معلمان بقدری آهسته صحبت می کنند که سخنان آنها شنیده نمی شود و همین امر موجب خواب آلودگی و خمیازه دانش آموزان میشود .

برخی دیگر خیلی تند حرف می زنند بطوریکه شنوندگان نمی توانند گفته های آنها را دنبال کنندعده ای بامکث های طولانی سخن می گویند پاره ای جویده سخن می گویند و گفته هایشان مفهوم نیست و یا ممکن است لهجه محلی غلیظ داشته باشند . یااز تکیه کلام های غیر معمول و تکرار کلمات مشخص استفاده کنند .

از سوی دیگر کسانی هم که همواره با صدای بلند و گوش خراش سخن می گویند موجبات کسالت و خستگی شنونده ها را فراهم می آورند زیرا صدای بلند نیز از میزان دقت شنوندگان می کاهد .

8 0 مطالب سخنرانی نباید آن چنان متفرق وسیع و مفصل باشد که شنوندگان تمرکز فکری خود را از دست بدهند .

9 0 محیط فیزیکی در سخنرانی بایستی از نظر سرما و گرما نور محل نشستن و غیره آماده باشد .

10 0 سخنران نباید از بی اعتنایی و بی توجهی احتمالی شنونده ها ناراحت و عصبانی شود .

11 0 سخنران بایستی وقت خود را برای قسمتهای مختلف سخنرانی که شامل ( مقدمه متن اصلی و میانی و بخش پایانی یا جمع بندی و نتیجه گیری و نیز بخش پاسخ دادن  به سوالهای احتمالی شنونده ها ) به تناسب  تقسیم نماید .

شیوه ها و روشهای فعال :

———— ——-

این شیوه ها که میتوان آنها را شیوه های مترقی یا کار آموز مرکزی نامید دارای مشخصات زیر هستند .

1 0 فعال ترین و اصلی ترین عضو موسسه و کلاس کار آموزان است .

2 0 تمام فعالیتها و عوامل اداری و آموزشی در خدمت شکوفا شدن و فعال تر شدن کار آموز می باشد .

3 0 به تفاوتهای  فردی دانش آموزان و مسائل و مشکلات آموزشی و پرورشی بدنی و روانی آنان  توجه شده شناخت هر چه بیشتر آنان مد نظر قرار میگیرد .

4 0 معلم و مربی بعنوان فردی متخصص کار آموزده و با تجربه و با اطلاعات کافی از شیوههای تدریس و وروانشاسی و تعلیم و تربیت در کلاس به فعالیت می پردازند .

5 0 به رغبت ها و علائق و انگیزه های شاگردان توجه شده تدریس هماهن با این عوامل بکار گرفته می شود .

6 0 از تمام امکانات محیطی نظیر عوامل اجتماعی جغرافیایی و شخصی موجود برای فهم ودرک هر چه بهتر دروس استفاده میشود .

7 0 در روشهای نوین واحدهای درسی به یکدیگر پیوستگی داشته در ضمن تدریس یک واحد درسی چند هدف آموزشی تربیتی مورد نظر قرار میگیرد .

8 0 از مهمترین مشخصات روشهای فعال استفاده هر چه بیشتر از تکنولوژی آموزشی است .

9 0 دانش آموزان شوق و علاقه بیشتری نسبت به سازمان کلاس و آموزش نشان می دهند .

10 0 دانش آموز و معلم در کلاس احساس خستگی نخواهند داشت .

11 0 خلاقیت وابتکار خود جوشی و خود کاری بیشتری دردانش آموزان  دیده خواهد شد .

انواع شیوه های فعال :

ا زجمله شیوه های فعال می توانیم از :

1 0 شیوه پرسش و پاسخ ( سقراطی )

2 0 شیوه بحث

3 0 شیوه اکتشافی

4 0 شیوه حل مسائل

5 0 شیوه واحد کار ( طرح و پروژه )

شیوه پرسش و پاسخ  :

——— ——

شیوه سقراطی  :

——– ——-

اساس این شیوه بر طرح سوال از سوی معلم و ایراد پاسخ از سوی کار آموزان و طرح سوالهای دیگری از طرف آنها و دادن پاسخهای معلم در باره   موضوع معینی استوار است .

علت معروفیت این طریقه به شیوه سقراطی آن است که سقراط فیلسوف معروف یونانی قرن چهارم و پنجم قبل از میلاد برای راهنمایی و هدایت مردم به ویژه جوانان و آشنا کردن آنان به حقایق از این شیوه استفاده می کرد بدین ترتیب که با طرح سوالهائی با آنان به گفتگو می نشست وضمن سوال و جواب مطالب مورد نظر را به آنان می آموخت نکاتی که باید در شیوه پرسش و پاسخ رعایت شوند عبارتند از :

1 0 پرسش باید  بوسیله

3 0 پرسش باید حتی المقدور کوتاه مختصر و مشخص و در عین حال رسا و با مفهوم باشد .

5 0 پرسشها بایستی با تجربیات اطلاعات تحصیلات سن و سال شاگردان هماهنگی داشته باشد .

6 0 پرسش ها باید در ارتباط بامطالب درسی باشد

7 0 بیان مربی هنگام پرسش بایستی دوستانه مهربان مودب باشد  وشاگرد احساس نکند مورد سرزنش یاباز جوئی قرار گرفته و مربی  می خواهد  نادانی یا بیسوادی او را در کلاس به اثبات برساند .

8 0 مربی می تواند از پاسخ نادرست دانش آموز در صورت  امکان مطلبی جهت پاسخ درست جستجونماید و در این باره باید توجه شود که نادانی و غلط شاگرد به رخ او کشیده نشود .

9 0 معلم باید از بیراهه رفتن موضوع مورد بحث  جلوگیری نماید و بکوشد با پرسش های مناسب تر از کشانده شدن موضوع به انحراف جلو گیری  کند .

10 0 اگر مربی احساس نماید شاگرد موضوع مورد سوال را می داند ولی نمی تواند پاسخ دهد بایستی بطور مستقیم او را یاری نماید تا بتواند به ادای پاسخ درست توفیق یابد .

11 0 پاسخ هایی که قسمتی از حقیقت را در بردارند نباید نادیده گرفته شده کلاً رد شوند بلکه باید قسمت درست پاسخ مورد تایید قرار گرفته و از شاگرد خواسته شود باز هم در آن باره فکر کند .

12 0 هر سوال باید برای تمام کلاس مطرح شود نه برای یک نفر ولی ادای پاسخ را میتوان بعهده یکی از داوطلبان محول کرد .

13 0 از شاگردانی که هیچگاه مایل نیستند در پاسخ دادن داوطلب شوند نباید غافل بود اینگونه شاگردان باید مستقیما ً از سوی مربی و معلم مورد سوال قرار گرفته به آ‌نان کمک شود تا خود آنها در آینده داوطلب پاسخگوئی شوند بدیهی است در این مورد بایستی بامطالعه و مشاوره نسبت به روشن شدن علل انزوای کار اموز ورقع آن اقدام شود .

14 0 بعضی از سوالها ممکن است در اثر پدید آمدن موقعیت یاحادثه پیش بینی نشده ای مطرح گردد در این صورت بایستی در صورت امکان بین این سوالها و هدفهای درسی معلم ارتباط مسقتیم و منطقی بوجود آید .

15 0 رفتار معلم و مربی باید بگونه ای باشد که شاگردان از طرح سوالهائی که به ذهنشان میرسد بجا یانابجا  خودداری ننموده یا پشیمان نشوند عکس العمل معلم هنگام طرح سوال از سوی شاگردان نباید حالتی از خستگی یا نارضایتی وبی حوصلگی او باشد و جز در موقع استثنائی و موجه در بقیه اوقات معلم بایستی در مقابل سوالهای دانش آموزان با چهره باز و حوصله لازم روبرو شود .

16 0 در مورد سوالهای نامربوط و خارج از درس بهتر است معلم باملامیت و خوشرویی عدم ارتباط سوال را با موضوع درسی یاد آوری  نماید .

17 0 در مورد سوالهائی که معلم پاسخ آنها را نمی داند نظرات مختلف ابراز شده بعضی معتقدند معلم باید به نوعی پاسخ دهد گر چه درست وقانع کننده نیز نباشد برخی معتقدند سوال را بین دانش آموزان دیگر مطرح نماید و آنها را وادار سازد در آن مورد تحقیق و بررسی نمایند و پاسخ مربوطه را در جلسات بعد عنوان کنند بعضی نیز بنوعی به پاسخ موقت اعتقاد دارند اما آنچه مسلم است اینکه در اینگونه مواقع معلم بایستی از ارائه پاسخ نادرست اکیداً پرهیز نموده در صورت لزوم ضمن اعلام صریح عدم اطلاع خود در اولین فرصت پس از مطالعه لازم در خارج از کلاٍ نسبت به توضیح پاسخ اقدام نماید .

18 0 در موقعی که شاگردی سوال می کند معلم بایستی توجه دیگر شاگردان را به شنیدن آن معطوف سازد و در صورت ارزشمند بودن سوال دروحله اول از دیگر شاگردان بخواهد تا در باره آن سوال بیندیشند و اگر پاسخی دارند اعلام نمایند .

                                        شیوه بحث

                                       ——– —

طرح موضوع جالبی از سوی مربی یا یکی از کار آموزان میتواند در کلاس مورد بحث قرار گیرد برای مثال موضوعاتی در ارتباط بامسائل و موضوعات درسی می تواند نقش موثری در فعالتر شدن اذهان در رابطه رسیدن به هدف مربی داشته باشد چرا که از طریق روش مباحثه   را به چند طریق می توان اجرا کرد :

الف ) روش بحث کنترل شده توسط معلم .

ب ) روش بحث آزاد

ج ) روش بحث گروهی

اهداف بحث

———- –

الف – مهمترین هدف بحث بکار افتادن فکر و اندیشه شاگردان است

ب – بکار انداختن زبان گفتگو و بیان مطلب و تبادل و توسعه اطلاعات وبر خورد افکار و عقاید واندیشه ها هدف بعدی است که هنگام بحث تقویت می شود .

ج ) هدف دیگر بحث ابراز شخصیت دانش اموز است وقتی لازم  می آید دانش آموز در باره موضوعی بطور جدی بحث و گفتگو و استدلال و نتیجه گیری کند درخود احساس شخصیت و غرور نموده بخود اعتماد پیدا می کند .

د ) آموزش روابط عمومی و بر قراری ارتباط با دیگران و مورد پذیرش واقعی و اعتماد قرار گرفتن از هدف های دیگر بحث است .

ه ) در بحث شاگردان یاد می گیرند به دیگران احترام بگذارند و رعایت نوبت دیگران را بکنند .

و ) شاگردان در بحث می آموزند ه عقاید مخالف خود را تحمل کنند آزاد فکر آزاد اندیش شجاع و انتقاد پدیر بار آیند .

ز ) شاگردان ضمن شیوه بحث می توانند هر کدام موقعیت اجتماعی مناسب خود را بدست آورند.

آنکه سخن می گوید و قدرت بیان و استدلال خودرا نشان میدهد و آنکه بعنوان دبیر یا منشی بحث سخنان دیگران را خلاصه و یادداشت می کند و آنکه ریاست و نظارت جلسه را عهده دارد بوده و رهبری بحث و گروه هر کدام می خواهند شایستگی خود رانشان دهند .

ح ) در بحث معلم و شاگردان فرصت بیشتری می یابند که با هم و با عقاید و طرز تفکر یکدیگر آشنا شوند .

ط ) بحث و گفتگو به از بین بردن برخی مشکلات روانی و عاطفی نظیر لکنت زبان – کمروئی ترس میتواند کمک نماید .

نکات مهم در اجرای شیوه بحث :

الف ) موضوع بحث با توجه به دروس وبرنامه های درسی و هدف های آموزشی تربیتی موسسه و کلاٍ بایستی انتخاب شود .

ب ) پس از انتخاب موضوع بایستی به شاگردان   فرصت داده شود تا در باره آن مطالعه نمایند در این باره لازم است معلم و مربی فهرستی از کتابهای مورد لزوم را در دسترس معرفی نماید تا کار آموزان از طریق کتابخانه کلاس مدرسه یا کتابخانه های عمومی پدر و مادر و اطرافیان و دیگر منابع در باره آن تحقیق و بررسی کنند .

ج ) پس از مطالعه کافی توسط معلم و شاگردان جلسه بحث و گفتگو در تاریخی که قبلاً تعیین شده برگزار می گردد برای جلسات بحث وجود یک سر پرست یارئیس جلسه و نیز منشی ضروری است که بهتر است با رای کلاس انتخاب شود معلم میتواند یکی دو جلسه اول را شخصاً رهبری و هدایت نماید وشیوه و اداره جلسه را به کار آموزان بیاموزد  و درجلسات بعید ضمن حضور در جلسه مراقب انجام صحیح شیوه بحث باشد .

د ) در مورد بعضی مباحث که گروه مخالف و موافق وجود دارد بایستی به نوبت برای هر کدام  فرصت ووقت مسایو منظور نماید بدیهی است  همانطور که قبلاً هم خاطر نشان ساختیم دانش آموزانی که به هیچوجه در بحث شرکت نمی کنند  نبایستی از نظر معلم دور بمانند .

ه ) مذاکرات جلسه بحث باید توسط منشی جلسه مشروحا ً یادداشت و در صورت لزوم مورد استفاده قرار گیرد .

و ) در طول جلسه بحث رئیس جلسه بایستی مراقب باشد که بحث کنندگان از موضوع  اصلی بحث خارج نشده سخنان نام مربوط و احتمالاً توهین آمیزنند و خشن بکار نبرند در اینگونه مواقع معلم می تواند بموقع دخالت و ارائه طریق نموده جلسه را بسوی هدف و موضوع اصلی هدایت نماید .

ز ) بعضی از شاگردان ممکن است از موقعیت آزاد جلسه بحث سوء استفاده نموده جلسه را به شوخی و تفریح بکشانند و  یا خود در بحث و گفتگو شرکت نکنند در این صورت رئیس جلسه و نیز معلم وظیفه دارند با وضع موجود بر خورد مناسبی داشته باشند و موجبات شرکت فعالانه آنها را در بحث فراهم آورند .

ح ) از شاگردان خواسته می شود در پایان بحث هر کدام گزارشی از موضوع بحث و نتایج آن  باید انتقادی تهیه کنند و بعنوان انشاء در کلاس بخوانند درصورت امکان میتوان جریان و نتایج بحث را بصورت پلی کپی در اختیار عموم دانش آموزان قرار داد .

ط ) در جریان بحث بایستی حتی المقدور از تجارب شخصی کار آموزان برای روشن شدن مسائل استفاده کرد در تشریح مسائل مورد بحث هر چقدر نظرات و تجربیات کار آموزان بیشتر مطرح شود اثرات و نتایج  کار بهتر و بیشتر خواهد بود .

شیوه طرح یا واحد کار :

———— ——

شیوه طرح یا واحد کار که بصورت چند نفری گروهی و یا تمام کار آموزان یک کلاس یا یک مدرسه انجام میگیرد در صورتیکه بخوبی اجراء گردد و با رهبری آگاهانه ای همراه باشد پربار ترین و بهترین شیوه تدریس میتواند باشد .

موضوع شیوه واحد کار یا طرح میتواند شامل موارد زیر باشد :

الف ) واحد کار علمی و فنی نظیر شناخت دستگاهها و وسایل برق مکانیکی و کارگاهی ماشین ابزار و تراش و غیره .

د ) واحد کار اجتماعی نظیر شناخت قوانین و حقوق موسسه قانون کار تعاون  .

ه ) واحد کار مذهبی مانند خدا شناسی شناخت مذاهب شناخت پیشوایان دینی اصول و فروع دین و …

هدف های اصلی در شیوه طرح باواحد کار :

——- —————– ——-

علاوه بر هدفهایی که بر هر نوع آموزشی مور نظر است از جمله یاد گیری و آموزش مسائل علیم اجتماعی هنری ادبی بکار گیری اندیشه و تفکر و نظایر آن شیوه طرح و پروژه  هدفهای خاصی را در بردارد و بر آنها تاکید بیشتری دارد مهمترین این هدف ها پرورش حس مسئولیت   و همکاری گروهی است کار آموز در گروه می آموزد  چگونه در یک جمع عهده دار مستولیت باشد و با افراد گروه در جهت انجام هر چه بهتر مسئولیت مشترک همکاری و همفکری نماید .

هدف مهم دیگر پدید آمدن حس ابتکار و نو آوری است .

بدیهی است هدف های دیگری چون پدید آمدن اعتماد بنفس احترام متقابل آزادی فکر و اندیشه نیز در همین راستا قابل توجه است .

همینطور یاد گیری مسائل مختلف از طریق مشاهده عینی و مطالعه و تجربه شخصی دانش آموز نیز بهره هایی است که از شیوه طرح و واحد کار میتواند بدست آید .

شیوه با روش اکتشافی

———— —–

در این روش شاگرد خود مسئله رامشخص کرده و برای آن راه حل هایی در نظر می گیرد و آنها را آزمایش    می کند و راه حل مناسب را پیدا می کند و در یاین روش مربی نقش راهنما رادشاته که چند مرحله دارد : 1 – مربی هم اصول و هم راه حل مسائل را بیان می دارد 2 – مربی فقط اصول را بیان می کند ور اه حل را نمی گوید 3 – مربی اصول را نمی گوید و راه حل را می گوید . 4 – مربی اصول و راه حل را نمی گوید .

محاسن روش اکتشافی از دیدگاه Broner

———————– ——-

1 – تقویت توانایی ذهنی شاگرد

2 – ایجاد انگیزه های درونی و اشتیاق شاگرد

3 – پرورش قدرت خلاقه ابتکار و نو آوری و کاوشگری شاگرد .

4 – باقی ماندن بیشتر آموخته ها و دوام آنها در ذهن و فکر شاگرد

 

روش حل مسائل :

——— —-

این روش یک جریان منطقی فکری است که انسان در مراحل مختلف رشد از آن بر خوردار میشود و از طریق این جریان فکری روابط تازه ای بین پدیده ها بدست می آورد عامل مهم در این روش کار برد و استفاده از تجربه های قبلی فرد است و مهارت و تجربه پیش نیاز محسوب میشود و دارای انواع مختلف است .

الف ) حل مسئله از طریق آزمایش وخطاب

ب ) حل مسئله از طریق بینش و شناخت و شناخت اصول و منابع

ج ) حل مسئله از طریق تحلیلی

مطالب مرتبط