دانلود پایان نامه ارشد – روشهای درمانی سرطان کلیه

روشهای درمانی سرطان کلیه

درمان تومورهای کلیوی توسط جراحی همراه شیمی­درمانی، هورمون درمانی و اشعه درمانی انجام می­شود همچنین داروهای مورد استفاده در سرطان سلول­های کلیه مثل sorafenib که ریز مولکولی است مهار کنندۀ تیروزین کیناز است و در سرطان­های پیشرفتۀ کلیه (Renal cell carcinoma) از آن استفاده می شود. یکی از کینازهایی که سورافنیب مهار می­کند در انتقال پیام­های VEGF نقش دارد، در نتیجۀ آن ایجاد یک رگ خونی جدید متوقف می­شود. هم چنین سورافنیب از فعالیت آنزیمی که در رشد و تقسیم سلول نقش دارد ممانعت می­کند. و همچون پازوپانیب برای سرطان پیشرفتۀ کلیه از نوع  RCC)) و دارویی ریز مولکول و مهار کنندۀ تیروزین کینازهای متعددی از جمله گیرندۀ VEGF،c-KIT  و گیرندۀ فاکتورهای رشد می­باشد (مارچ و همکاران[1]، 2014).

2-2-5- استفاده از گیاهان دارویی در درمان سرطان کلیه

2-2-5-1- ارتباط میوه وسبزی با سرطان کلیه

نتایج مطالعات مختلف اپیدمیولوژیکی در مورد رابطه بین مصرف میوه و سبزی و خطر ابتلا به معمول­ترین نوع سرطان کلیه یعنی کارسینومای سلول کلیوی (Renal cell carcinoma) بیان می­دارد. در مطالعه بزرگ کوهورت زنان سوئدی (Swedish mammography cohort)، اطلاعات تغذیه­ای 61000 خانم سوئدی 40 تا 76 ساله از طریق پرسشنامه بسامد خوراک گردآوری شد. سپس این افراد به مدت 13 سال مورد پیگیری قرار داده شدند. 122 نفر از این زنان در طی این مدت به کارسینومای سلول کلیوی مبتلا شدند. آنالیز رگراسیون کوکس (Cox Regression) در این مطالعه به کار گرفته شد تا خطر نسبی ابتلا به کارسینومای سلول کلیوی را با 95% فاصله اطمینان تعیین کند. نتایج این مطالعه نشان داد خطر ابتلا به سرطان کلیه در خانم­هایی که 5 بار یا بیشتر میوه و سبزی (با هم) در روز مصرف می­کردند، نسبت به خانم هایی که کمتر از یکبار در روز میوه و سبزی مصرف می­کردند 41% کمتر است. هنگامی که مصرف میوه و سبزی به طور جداگانه بررسی شد، افرادی که بیش از 75 بار در ماه، میوه یا سبزی مصرف می­کردند، به ترتیب خطر نسبی  کمتر داشتند. در بین میوه های مختلف، بیشترین نقش محافظتی در موز پیدا شد. در بین سبزی­های مختلف، بیشترین نقش پیشگیری کننده در سبزی­های ریشه­ای مشاهده شد. همچنین خطر ابتلا به کارسینومای سلول کلیوی با افزایش مصرف کلم سفید کاهش یافت. به علاوه، مصرف روزانه یک بار یا بیشتر سبزی سالادی تا 40% شانس ابتلا به سرطان را کاهش داد (در مقایسه با افرادی که این سبزی ها را مصرف نمی­کردند). به طور خلاصه، نتایج این مطالعه نشان می­دهد که مصرف بالای میوه و سبزی، خطر ابتلا به کارسینومای سلول کلیوی را کاهش می­دهد (رشیدخانی و ولک[2]،1386).

[1] . Marech, et al

[2] . Rashid khani & Valek

دانلود متن کامل پایان نامه :

مطالب مرتبط