ریشه ها و عوامل اضطراب

 • اوتورانک ضربه تولد رو به عنوان اولین اضطراب تلقی می کرد.
 • اضطراب

 • نظریه روانکاوی به مسئله جدا شدن از مادر رو به عنوان منبع اضطراب تأکید می کنه.
 • ضربه هیجانی حاصل از جدائیها هم عامل اصلی اضطراب تلقی شده.
 • جواب اضطراب رو بعضی محققان به عنوان پاسخی یادگرفته تلقی می کنن (کلارنس، به نقل از وهاب زاده، ۱۳۷۰).
 • درجات اضطراب

  اضطراب رو میشه به درجاتی تقسیم کرد:

  الف) اضطراب مواج آزاد: اضطرابیه شدید، همیشگی، عمومی و نامرتبط به یه چیز مشخص که ً در مشکلات اضطرابی دیده می شه و بیشترً مقدمه پانیکه.

  مشکلات

  ب) بی تابی: یه حالت بیقراری و ناراحتی که بیشتر با نشونه های عضلانی مانند بیقراری حرکتی، تشویق روانی (اضطراب به دستگاه عضلانی سرریز کرده) مشخص می شه.

  ج) تنش: عبارتست از کشیدگی، بیقراری حرکتی و روانی و ترس.

  د) ترس: یعنی یه حمله اضطرابی شدیدا در هم کوبنده که منتهی به نا به سامانی در اعمال ایگو شده و باعث تغییرات فیزیولوژیکی و وحشت می شه.

  ر) اضطراب طبیعی: استرسی که در اون منشأء و منبع اضطراب حقیقی واقعیه (کلارنس، به نقل از وهاب زاده، ۱۳۷۰)

  استرس

  تشخیص بالینی اضطراب

  در طبقه بندی تشخیصی دو طبقه بندی گسترده کاربردی هست . اول طبقه بندی بین المللی سازمان بهداشت جهانی از مریضی (ICD) که حالا مورد تجدید نظر قرار گرفته و مجموعه کاملی از اون در سال ۱۹۹۳ با عنوان (۱۰ ICD) ارائه می شه و الان نهمین نسخه تجدید نظر شده اون هست. دوم، راهنمای تشخیصی آماری اختلالای روانی انجمن روان پزشکی آمریکا که در سال ۱۹۸۰ واسه سومین بار مورد تجدید نظر واقع شده (DSM III) و دوبارهً در سال ۱۹۸۷ با عنوان (DSM III .R) تجدید نظر و منتشر شد (پاول و انرایت، ۱۹۹۱). نسخه تجدیدنظرشده چهارمین راهنمای تشخیصی آماری اختلالای روانی انجمن روان پزشکی آمریکا هم الان هست.

   

  [۱] -Clarens

  [۲] -tension

  [۳]- panic

  [۴] -diagnostic

  مطالب مرتبط