ساختار آموزشی تدریس خصوصی ریاضی و معلم خصوصی ریاضی

 

 

 

 

مقایسه ساختار آموزشی تدریس خصوصی ریاضی در قسمتهای مختلف شهر های ایران نشان می دهد که ارزیابی مداوم و تجزیه و تحلیل در مناطق مرتبط با شهر های بزرگ بیشتر است. به همین دلیل، امکان تشکیل شدن کلاس های تدریس خصوصی با بازدهی بالاتر در این قسمت ها بیشتر از قسمتهای دیگر است. از شکل ساختار آموزشی به وضوح دیده می شود که در نظر گرفتن جنبه کمی کلاس های تدریس خصوصی ریاضی بر جنبه کیفی قضیه در اکثر موسسات تدریس خصوصی و کنکوری شهر ها و استان های آموزشی غلبه دارد. مولفه های آموزشی مورد نظر دانش آموزان و اولیای آن ها از قبیل بالاتر رفتن قدرت حل مسائل و تمرین های ریاضی کتب ریاضی دوره متوسطه، یادگیری فرمول های ریاضی، فراگیری مهارت به کار گیری فرمول ها در حل سوالات و تست های ریاضی کنکور، تفهیم درست و اصولی مباحث و سر فصل های موجود در کتاب های ریاضی دوره متوسطه، آموزش نحوه درک مسئله ریاضی و چگونگی مواجهه با این نوع سوالات جهت همگرایی بین آموزش و نمرات امتحانات نهایی و رتبه کنکور هستند. ساختار آموزشی معلم خصوصی ریاضی هم باید به گونه ای باشد که متناسب با فضای تحصیلی و آموزشی و پرورشی دانش آموزان باشد.

ساختار آموزشی تدریس خصوصی ریاضی در موسساتی که در مناطق شهری واقع شده است با استفاده از داده های حاصل از یک شبکه ارزیابی محلی موقت مطالعه شده است. ساختار های آموزشی از کلاس های محلی تدریس خصوصی تخمین زده شده است. سرعت یادگیری و عمق مفاهیم آموزشی توسط معلم خصوصی ریاضی با استفاده از تحلیل توابع آماری پیشرفته یافته شده اند. این مطالعه اولین تخمین کمیتی از ساختار آموزشی ایران است. این مدل آموزشی برای ناحیه ای واقع در شهر های پرجمعیت است و نمی تواند نمایانگر مدل کل ایران باشد. پوشش مناسب موجود در شهر های بزرگ از نظر امکانات آموزشی باعث تشکیل این الگوی مشاهده شده است. این مدل آموزشی در تدریس خصوصی ریاضی از دو لایه تشکیل شده است. لایه بالایی از مطالب و سر فصل های موجود در کتاب های درسی دوره متوسطه تشکیل شده است. لایه پایینی از کتاب های کمک درسی تا کتب پاسخ تشریحی تست های ریاضی کنکور سال های اخیر گسترش یافته است که برای اطلاعات بیشتر اینجا را ببینید. تخمین های کیفی با دقت زیاد محاسبه شده اند که تضمین کننده تعیین فصل مشترک بین تدریس خصوصی ریاضی، معلم خصوصی ریاضی و پاسخ تشریحی سوالات ریاضی کنکور است.

ساختار آموزشی معلم خصوصی ریاضی خیلی کمتر از تدریس خصوصی ریاضی بحث و بررسی شده است که احتمالا بیانگر کمبود داده های آماری برای پرداختن به مدل و ساختار جامعه معلمان خصوصی و موسسات تدریس خصوصی و ریاضی کنکور است. مقایسه ساختار اموزشی ایران با نواحی اطراف نشان می دهد که ضخامت لایه مرتبط با مطالب کمک آموزشی مانند کتاب های کنکوری، حل مسائل پایان فصل ها، کتاب های حل تشریحی سوالات ریاضی کنکور، سی دی های آموزشی، دی وی دی های حاوی تدریس خصوصی ریاضی در ساختار آموزشی ایران به سرعت رشد کرده است. اما رشد سواد علمی و مهارت های تدریس خصوصی و آموزش و به کار گیری روش های نوین تدریس در مناطق مختلف ایران متغیر است.  این نتایج بیانگر این است که نظام تدریس خصوصی ریاضی و معلم خصوصی ریاضی ایران در مراحل اولیه رشد و تکامل خود است. آینده این ساختار آموزشی بستگی زیادی به آگاهی و مطالبه دانش آموزان و اولیای آن ها از نظام آموزشی و پرورشی کشور دارد.

مطالب مرتبط