دانلود پایان نامه عوارض اعتياد به اينترنت :

مشکلات جسمي :

تاکنون در مورد عوارض وابستگي به مواد مانند سيروز کبدي ناشي از الکليسم يا افزايش احتمال سکته مغزي ناشي از کوکائين توضيحات زيادي داده شده اما در مورد خطرات و عوارض اعتياد به اينترنت تحقيقات کمي انجام شده است. مواردي که تاکنون در تحقيقات به آنها اشاره شده است شامل :

  • تغيير الگوي خواب به علت استفاده شبانه از اينترنت که استفاده از قرصهاي کافئين دار رابدنبال خود دارد وهمچنين باعث خستگي شديد ومختل شدن فعاليتهاي روزمره مي‌شود که خود باعث کاهش عملکرد سيستم ايمني و مستعد کردن فرد به بيماري مي‌شود.
  • بعلاوه نشستنهاي طولاني روبروي رايانه باعث کم شدن فعاليتهاي فيزيکي، سندرم تونل کارپال، کمر درد و خستگي چشم مي‌شود. (7)
  • علاوه بر آن تاکنون گزارشهايي از مرگهاي مربوط به اينترنت وجود داشته که به علت ايست قلبي ناشي از کمبود خواب و همچنين خودکشي هاي به دنبال اضطراب ناشي از اينترنت بوده است. (Imer , Dewitt ,1997 ; Rheingold 1994 ) (19)

 

مشکلات خانوادگي :

طبق تحقيقات Young  در سال 1996، 53 درصد از معتادان به اينترنت مشکلات جدي در روابط با افراد مهم  زندگي خود داشتند. اعتياد به اينترنت بر تمام روابط مهم مانند روابط زن و شوهر، والد و فرزند و روابط دوستي تاثيرات سوء مي‌گذارد. يکي از دلايل اين مشکل، اختصاص دادن زمان طولاني وابستگان اينترنت به آن و در نتيجه غفلت از وظايف روزمره در قبال خانواده، همسر و دوستان است. از طرف ديگر وجود قابليتهاي روابط عاطفي و جنسي در اينترنت، روابط زناشويي را تهديد مي‌كند. بطوري که دادگاههاي خانواده اعلام کرده آمار طلاق در اين گروه در حال افزايش است. (Quittner، 1997)

 

مشکلات تحصيلي :

اعتياد به اينترنت اغلب باعث ايجاد تاثيرات سوء بر نتايج تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان مي‌شود. بطوريکه در 85 درصد از معتادان مشکلات تحصيلي ايجاد کرده  است. (Young، 1996)

که از بين آنها مي‌توان به افت شديد در نمرات، از دست دادن کلاسها و کاهش ساعات مطالعه اشاره کرد. (7)

Anderson در سال 1997 در تحقيقي که بر 200 دانشجو انجام داد، دريافت يک سوم مشکلات تحصيلي دانشجويان مربوط به استفاده بي رويه آنان از اينترنت است.(12)

 

مشکلات شغلي :

ايترنت براي 55 درصد از معتادان شاغل مشکلات جدي ايجاد کرده است. (7) مشکلاتي چون :

1- کاهش توليد

2- کاهش رضايت شغلي

3- کاهش سود دهي

4- کاهش کيفيت محصولات

5- افزايش احتمال از دست دادن کار(15)

اينترنت و ويژگيهاي شخصيتي :

علي‌رغم اينکه آگاهي نسبت به اختلال اعتياد به اينترنت به عنوان يک حقيقت بالا رفته است، اما تحقيقات کمي‌درباره ويژگيهاي شخصيتي که افراد دارنده آنها را مستعد اين اعتياد مي‌كند، از سوي محققين انجام شده است. (Loytsker، Aiello 1997 ) مطالعاتي که اين دانشمندان انجام دادند نشان داد احساس تنهايي(Loneliness)، فوبي اجتماعي(Social Phobia) و کناره گيري از اجتماع در معتادان به اينترنت در سطوح بالايي وجود دارد.

در مطالعه اي که Young  در سال 1998 انجام داد، دريافت در معتادان به اينترنت سطوح بالايي از اين ويژگيها وجود دارد : منزوي بودن، محدود کردن تعاملات اجتماعي، راحت نبودن در اجتماع و عکس العملهاي احساسي نشان دادن نسبت به ديگران.

همچنين نتايج نشان داده وابستگان به  اينترنت اغلب انسانهاي حساس و گوش به زنگ و مرموز هستند. (6)

مطالعات ديگر نشان مي‌دهد کساني که داراي ويژگيهايي چون خيالپردازي، خجالتي بودن، فوبي اجتماعي، فقدان موقعيت اجتماعي ياتوجه اجتماعي دارند براي معتاد شدن به اينترنت مستعد هستند. (19)

Kraut در سال 1999 باتحقيقي که بر 169 نفر از افرادي که قبل و 1 تا 2 سال بعد از استفاده از اينترنت انجام داد، بيان کرد، نوجواناني که از جامعه کناره گيري مي‌كنند به علت فرار از واقعيت به اينترنت پناه مي‌برند.

همانطور که Shotton در سال 1991 بيان کرد معتادان به رايانه تمايل به جداکردن خود از جامعه دارند و با اينکه مدت طولاني جلوي رايانه بنشينند و از جامعه دور باشند مشکلي ندارند، در معتادان به اينترنت هم که بصورت طولاني مدت وقت خود را صرف اينترنت مي‌كنند و در تمام اين مدت تنها هستند به همين صورت است. با اين تفاوت که آنها با وجود اينکه جسمشان تنهاست اما از مزيت پذيرفته شدن از طرف جمع نيز برخوردارند. ويژگي ناشناخته بودن در اينترنت به افراد منزوي اين فرصت را ميدهد که در اينترنت براي خود شخصيت خيالي جديدي بسازند و از اين طريق نيازهاي اجتماعي خود را تامين کنند. ناشناخته بودن به کساني که در ملاقاتهاي اوليه در دنياي واقعي احساس خطر مي‌كنند و کساني که به سختي به ديگران اعتماد مي‌كنند، اجازه مي‌دهد تا به راحتي و بدون کنترل و مهار در اينترنت رابطه برقرار کنند.

و همچنين به اشخاصي که عقايد خشک و متعصبانه دارند و مدافع تابوهاي اجتماعي هستند و در دنياي حقيقي نمي‌توانند عقايد خشک متعصبانه خود را بيان کنند. امکان آن را ميدهد تا بدون مهار ابراز وجود و عقيده کنند.

همچنين طغيان خشم و ميل جنسي که در اجتماع جايي براي ابراز ندارد براحتي در اينترنت ديده مي‌شود. بنابراين نتايج اين تحقيقات بيانگر آنست که ويژگيهاي شخصيتي خاص قادرند افراد را مستعد اختلال اعتياد به اينترنت سازند. هر چند که هنوز جاي اين سؤال باقي است که آيا ويژگيهاي شخصيتي خاص افراد را مستعد به اعتياد به اينترنت مي‌كند يا اعتياد به اينترنت باعث بوجود آمدن اين ويژگيها در اين افراد مي‌شود. (19)

 

تاثير اينترنت بر عواطف :

سطح خلق معتادان به اينترنت اغلب با دسترسي و عدم دسترسي آنها به اينترنت تغيير مي‌كند. بطوريکه اغلب آنها احساسات خود را هنگام عدم دسترسي به اينترنت اينگونه توصيف مي‌كنند:

احساس تنهايي، نگراني، احساس پوچي و احساس منع شدگي. و در مقابل زماني که به اينترنت وصل هستند، اغلب احساس هيجاني بودن، خوشحالي، آزادي، جذاب بودن، حمايت شدن و احساس خوب بودن دارند.

تاثير اينترنت بر شناخت :

نگراني و پيش بيني کردن منفي حوادث، ويژگيهايي هستند که در افراد معتاد به اينترنت نسبت به افراد عادي جامعه بيشتر ديده مي‌شوند. يانگ رو آوردن به اينترنت را در اين افراد مکانيسم رواني فرار از مشکلات مي‌داند. (7)

 

اينترنت و سلامت روان :

کساني که سوء مصرف اينترنت دارند بيشتر از سايرين در طول زندگي از اختلالات روانپزشکي ديگر مانند افسردگي (, Young Rodgers ,1998(2) ;Orazack 1999 (7)) اختلال دوقطبي Gold smith , ,Shapira Mec Elroy, Keck Khosla ,2000 – 1999)(2) رفتار جنسي تکانه اي ( Cooper و همکاران، 2003 و 2000 )

بعلاوه، در معتاداني که بيشتر به فعاليتهاي مانند قماربازي و مسائل جنسي در اينترنت مي پردازند اختلالات ديگر بيشتر قابل مشاهده است.

(  Green field، 1999 ; Morahan Martin ,Schumker , 2000 ; ,Young 1997)

اما هنوز بر سر اين مسائل تفاهمي وجود ندارد:

1- آيا اعتياد به اينترنت، نشانه اي از اختلالات است؟

2- علت و اثر ارتباط بين مصرف بيش از حد اينترنت و اين اختلالات چيست؟

ويژگيهاي اينترنت بيان کننده آنست که چگونه اين اختلالات گسترش پيدا مي‌كند، براي مثال اينترنت مي‌تواند مجرايي تازه براي کساني باشد که اختلال تکانه اي جنسي دارند. اينترنت براي اين افراد، براحتي قابل دسترسي است و ميتواند براي آنها انواع ابزارهاي جنسي فراهم کند. ناشناخته بودن، دسترسي 24 ساعته بدون هيچگونه کنترل ومهاري، قابليت انتخاب بالا و آزادانه در مورد پيدا کردن شريک جنسي راهي جديد است براي تعاملات جنسي کساني که فشارهاي جنسي را احساس مي‌كنند.

اين امکان وجود دارد که کساني که اعتياد جنسي به اينترنت دارند از قبل اختلالات زمينه اي داشته‌اند. اما در بعضي افراد در خارج از محيط اينترنت اين اختلال وجود ندارد. (Cooper  و همکاران، 1999 )

بطور مشابه، قماربازي مرضي در اينترنت نوع جديدي از رفتار قديمي است اما الگوي قماربازان مرضي در اينترنت با نوع سابق آن فرق دارد. که اينجا هم قابل دسترس بودن و دريافت پاسخ آني، تسهيلاتي براي فرد فراهم مي‌كند.

تاکنون تحقيقات کمي‌در زمينه ارتباط اختلالات رواني قبل از اعتياد به اينترنت انجام شده است.

هنوز علت و اثر ارتباط بين استفاده بي رويه از اينترنت و افسردگي و تنهايي قطعي نيست.

اين ارتباط ممکن است دوطرفه باشد. افرادي که تنها يا افسرده هستند براي اينکه از احساس دردناک خود کم کنند به اينترنت پناه مي آورند. چون آنها از اين طريق ارتباطات دوستانه و حمايتهاي انسانهاي ديگر را بدست مي آورند و اينها دقيقا چيزهايي است که آنها در زندگي واقعي از دست داده‌اند.

(Morahan Maythin  ,1999 ; Morahan Marthin , Schumker , 2000 و 2003)

تحقيقات نشان داده که معتادان به اينترنت براي اين به اينترنت روي مي آورندکه احساسهاي منفي خود را کم کنند. فرار از فشارها، بهتر کردن روحيه خود وقتي خلق پائين دارند يا مضطرب هستند يا از جامعه کناره گيري کرده‌اند از جمله آنها هستند.      ( Anderson 1999;  Morahan Marthin ,Schumker , 2000 )

اين يافته ها مهر تاييدي است بر تئوري کساني که بيان مي‌كنند اعتياد به اينترنت از نشانه‌هاي اختلالات ديگر اين افراد است.

افسردگي اغلب همراه تعدادي از اختلالات مانند سوء مصرف مواد، قمار بازي مرضي، اختلالات خوردن(Eating Disorder)، اختلالات اضطرابي و اختلال شخصيت(Personal Disorder) فردي ديده مي‌شود.

(Fuentes , Lorenzo , Apa ,2000 ; Becona , 1996 )

احساس تنهايي همرا اختلالاتي چون افسردگي، خصومت بين فردي، اضطراب و اختلال شخصيت ( Elliott , Forsyth , 1999 ) و اختلال تکانه جنسي (Cooper و همکاران، 1999 ) وجوددارد.

بنابراين اگر فرد همزمان دواختلال داشته باشد، نمي‌توان با قطعيت علت اصلي را پيدا کرد. در نتيجه، در مورد اختلال اعتياد به اينترنت هم دقيقا نمي‌توان گفت آيا اختلالات رواني نشانه‌هاي بيماري است يا علتي براي اين روآوردن به اينترنت و اعتياد به آن هستند.

مطالعات آينده بايد اثرات اينترنت و علل آنها را شفاف تر سازند. (2)

در فصل دوم به مطالعات انجام شده درباره ارتباط اينترنت و سلامت روان بيشتر خواهيم پرداخت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– در ژانويه سال 2005 در دپارتمان روانپزشكي كالج پزشكي Dong-A بوسان كره تحقيقي با عنوان: ” نيمرخ(Symptom Checklist-90-Revised) SCL-90-Rو    (Sixteen Personality Factor Questionnaire)16PF در دانش آموزان دبيرستاني كه استفاده بي رويه از اينترنت دارند”  توسط Yang CK,Cho BM,Baity M,Lee JH,Cho JSانجام شد.

اين تحقيق براي تعيين وجود نشانه‌هاي روانپزشکي و ويژگيهاي شخصيتي دانش آموزان دبيرستان کره اي که استفاده  بيش از حد اينترنت داشتند، صورت گرفت.

به اين منظور يک بسته سوال که شامل 4 پارامتر:

1- استفاده از اينترنت در طول ماه گذشته ، 2- تست اعتياد به اينترنت                  (Internet Addiction Test= IAT) ،  3- چک ليست نشانه‌هاي SCL-90-R ،                4- پرسشنامه 16PF   بود را در اختيار دانش آموزان قرار دادند.

کل دانش آموزان 328 نفر بودند و در محدوده سني 15 تا 19 سال.

در اين مطالعه دانش آموزان بر اساس نمره کل تست  IAT به 4 گروه تقسيم شدند:

  • کساني که از اينترنت استفاده نمي‌كردند( 0% – 59 =n )
  • کساني که به ميزان کمي از اينترنت استفاده مي‌كردند ( 3% و 156 =n ).
  • کساني که بطور متوسط از اينترنت استفاده مي‌كردند( 9 و 98 =n )
  • کساني که به ميزان فراواني از اينترنت استفاده مي‌كردند ( 9% و 16 =n ).

تست SCL-90-R نشان دادکه گروه پرمصرفها در مقايسه با گروههاي ديگر سطح نشانه‌هاي روانپزشکي بالاتري دارند.

تست 16PFهم نشان داد که پرمصرفها (گروه 4) به آساني تحت تاثير احساسات قرار مي‌گيرند و از نظر عاطفي ثبات کمي‌دارند، خيالپرداز و خود خورند وتمايل دارند در مورد تصميم گيريها، تجربيات خودشان را بکار برند.

اين مطالعه بيان مي‌كند دانش آموزان سالهاي بالاتر دبيرستاني که در گروه پرمصرف قرار گرفتند بطور برجسته اي نشانه‌هاي روانپزشکي بيشتري را نسبت به کساني که  بطور مداوم از اينترنت استفاده مي‌كنند، نشان مي‌دهند. بعلاوه اين کاربران، ويژگيهاي شخصيتي  اختصاصي تري در مقايسه با کساني که کمتر از اينترنت استفاده مي‌كنند، دارند. (26) پایان نامه

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *