پایان نامه عوامل ایجاد قصدو بروز رفتار بازاریابی ویروسی – فروش پایان نامه

هدایت کل پیکاری که نتواند موفقیت را ارزیابی کند چیزی است که به ندرت در دنیای بازاریابی روی می دهد. آن افرادی که پول را در فعالیت های بازاریابی سرمایه گذاری می کنند طبیعتاً می خواهند بدانند که آیا پول خود را نحوی خرج کرده اند که با اهداف آن ها هماهنگ باشد. بنظر می رسد که پی گیری پیشرفت با فقدان کنترل در پیکارهای بازاریابی ویروسی غیرممکن است. با آن که ارزیابی تاثیر پیکارهای بازاریابی ویروسی حققیتاً مشکلات زیادی را وارد می کند. باوجود این روش هایی برای انجام این کار وجود دارد.

مدل یابی تأثیر بازاریابی ویروسی بر ارزش ویژۀ برند مشتری

شرکت ها با استفاده از وب سایت ها بعنوان برنامه پیکار، می توانند ابزارهای متنوعی را برای ارزیابی بکار گیرند از قبیل بازدید صفحات، کره های چشمی، طول مدت ماندن، تعداد صفحات فرعی دیده شده و غیره. همان قدر که در مورد این ابزار بازاریابی نوشته شده، در این جا در مورد استفاده از ایمیل ها و چگونگی ارسال به دیگری که قابلیت ارزیابی را داشته باشد، تاکید می شود. اساساً دو روش وجود دارد که در آن بازاریابان می توانند موفقیت یک پیکار ویروسی را پی گیری کنند. ابتدا وارد یک سیستم پی گیری می شوند که در ضمیمه ایمیل نصب شده است. TMX interactive[1] مثالی از یک شرکت است که یک چنین ابزار پی گیری را عرضه می کند. سیستم پی گیری آن ها به«شما امکان می دهد تا نه تنها ایمیل های رسانه ای ارزشمندی را ایجاد کنید بلکه کاربردشان را هم پی گیری کنید. یک java applet کوچک در ضمیمه بعنوان یک فرستنده رادیویی عمل می کند. وقتی ضمیمه باز می شود، فرستنده جزئیات داده را در زمان واقعی به جایی که آگهی ظاهر می شود، ارسال می کند.[2]»

فرصت دیگر می تواند«راهکارهای پیشرفته نرم افزار بازاریابی ایمیل که شما را قادر می کند تا ارسال سفارشی به یک دوست و مشترک فعلی در ارتباط با یک پیکار ایمیلی را داشته باشید و سپس با پی گیری، چند بار ایمیل ارسال کنید و پی گیری کنید که آیا ارجاع، منتج به یک مشترک جدید در لیست انجام شده است.[3]»، باشد. چنین نرم افزاری احتمالاً آن قدر مفید است که در آن جا یک نفر به آن جذب شود. آن فقط در صورتی کار می کند که دگمه forward در ایمیل و نه دگمه ارسال در ایمیل شخصی مشتری فشار داده شود. چنین نرم افزاری از ارائه فواید بسیار به بازاریابان در صورتی جلوگیری می کند که مشتریان، ارسال ایمیل شخصی شان را به مراجع، ادامه دهند. بنابراین، بازاریابان بمنظور بهره گیری از چنین سیستم های نرم افزاری باید روش های حرفه ای تماس برای ارسال را بطور مناسبی بیایند تا این که بارها بکار برده شود. برای مثال، برای تشویق افراد به کلیک روی ارسال، بجار دگمه ارسال احتمالاً ضرورت گفتن این را برای دوستانتان ارسال کنید می تواند بهتر باشد. عبارتی شبیه«این جا برای ارسال این ایمیل به دیگران که فکر می کنید از آن لذت می برند کلیک کنید» یا«این جا برای در میان گذاشتن اطلاعات ارزشمند با همکاران کلیک کنید.» احتمالاً مفید بودن در چنین مواردی را به اثبات می رساند.

 

[1]tmxinteractive

[2]Walkwr ،

مطالب مرتبط