خرید فایل پایان نامه : عوامل بحرانی ادعا در حوزه های زمان و هزینه از دیدگاه کارفرمایان

4ادعاهای رایج پیمانکاران در قراردادهای ساخت

2-2-4-1 اشتباهات در اسناد و پیشنهاد مناقصه

اتفاق اشتباهات در تهیه و تنظیم اسناد و ضمنا پیشنهاد مناقصه یک موضوع تقریبا عادیه. اشتباه و خطا می تونه به شکلهای مختلف روی بده. اشتباهات عادی، شامل مواردی مثل خطای محاسباتی یا نوشتاری، محذوف شدن بعضی ردیفا، فرضیات اشتباه، درک متفاوت یا نادرست از مفاهیم و مطالب و یا تفسیر دوگانهه.

بقیه انواع خطاها مربوط به دیدگاه پیمانکار در تنظیم و ارائه پیشنهاد مناقصهه. این اشتباهات شامل محاسبه همراه با خطا در باره مدت اتمام پروژه یا نیروی انسانی یا مواد و مصالح و لوازم می شه.

اشتباهات به دلیل فقط” ندیده گرفتن حقایق یا موارد قانونی یا نیازای اصلی قرارداد، در حالت عادی راهی واسه خلاصی از نتایج قانونی نخواهد بود. در مواردی که حیله، اغفال فاحش اتفاق افتاده باشه، خلاصی از نتایج اینجور اشتباهاتی در بیشتر کشورها، خیلی سخته.

در بیشتر موارد، فرار از نتایج اشتباه در ارائه پیشنهاد مناقصه، تقریبا” غیر ممکنه. در بعضی موارد ممکنه پیمانکاری که اشتباه فاحش کرده خواسته تجدید مناقصه کنه که از دیدگاه قانونی پذیرفته نخواهد شد. ولی در صورتی که کارفرما یا صاحب کار به این رضایت بده، شاید واسه پیمانکار راهی واسه جبران خطا باز شه.

به محض اینکه اشتباه در مناقصه مشخص شد، از دیدگاه پیمانکاری باید فوری این اشتباه به کارفرما به هر وسیله ممکن آگاهی داده و خواسته شه که مناقصه تجدید و ضمانتنامه شرکت در مناقصه باطل شه.

در محاکم داوری یا دادگستری، بی اطلاعی دو طرف از مفاد اسناد مناقصه ( آگاهی نداشتن از بعضی حقایق) موجب خلاصی از تعهدات قراردادی نخواهد بود. بی اطلاعی دو طرف از حقایق، برابر اشتباه دو طرف درباره اسناد مناقصه در نظر گرفته نمی شه.

کارفرماها و صاحب کاران عمومی یا خصوصی، واسه اطمینان از انجام معامله یا قبول تعهد از طرف پیمانکاران بعد از تعیین برنده مناقصه، معمولا” ودیعه گذاری تضمین شرکت در مناقصه رو پیش بینی می کنن. این تضمین می تونه سفته با امضای صاحبان امضای مجاز با مهر شرکت، وجه نقد، ضمانتنامه بانکی و چک شرکت پیشنهاد دهنده باشه.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه طبق درصدی از محاسبه هزینه اجرای کار یا مبلغ معامله تعیین می شه، ولی بهتره در اسناد مناقصه مبلغ تضمین به شکل یک مبلغ ثابت قید شه.

در ارائه تضمین شرکت در مناقصه هم بعضی وقتا اشتباهاتی بروز می کنه که ممکنه در پاره ای موارد به ضرر پیشنهاد دهنده تموم شه. اشکالات تضمین شرکت در مناقصه می تونه یکی یا چند مورد از موارد زیر باشه :

1 _ مبلغ تضمین برابر خواسته کارفرما نباشه.
2 _ مدت اعتبار تضمین با اسناد مناقصه برابری نداشته باشه.
3 _ نام کارفرما / مناقصه گذار در برگه تضمین به شکل درست درج نشده باشه .
4 _ تضمین برابر فرم اسناد مناقصه تهیه نشده باشه.
5 _ عنوان یا شماره مناقصه به شکل دقیق درج نشه.
6 _ تضمین واسه یه مدت که در اسناد پیش بینی شده، قابل تمدید نباشه.
7 _ تضمین مشروط باشه.
8 _ صادر کننده تضمین مورد تائید نباشه .
9 _ نام یک طرف اشتباهی قید شه. (مثلا نام مشاور یا مدیر طرح به جای کارفرما/خریدار اصلی )

با توجه به اینکه پاکت شامل تضمین شرکت در مناقصه، اولین پاکتیه که در گشایش پاکت های مناقصه باز می شه، پس اشکالات تضمین در همون جلسه اول مناقصه مشخص میشه و اگه نماینده پیشنهاد دهنده در جلسه حضور داشته باشه، معمولا” اشکال به او تذکر داده می شه تا در مهلت مشخصی اشکال رو برطرف کنه. بعضی کارفرماا مشکل در تضمین رو قبول نمی کنن و کل پیشنهاد رو رد می کنن. واسه پیشگیری از این اتفاق لازمه اسناد مناقصه به دقت مطالعه و بررسی و تضمین مناقصه با دقت لازم تهیه شه. (باری،توماس،2000)

چون تضمین شرکت در مناقصه این امکان و اختیار رو به کارفرما/صاحب کار می ده که در صورت نپذیرفتن پیشنهاد دهنده واسه انجام معامله یا عقد قرارداد ویا ودیعه نگذاشتن واسه ضمانتنامه انجام تعهدات قرارداد، تضمین شرکت در مناقصه رو به نفع خود ضبط کنه، پس در باره صحت و کامل بودن متن و اعتبار تضمین شرکت در مناقصه، دقت و توجه به کار      می برن. (باری، 2000)

متن کامل در لینک زیر :

پایان نامه شناسایی و ریشه یابی عوامل بحرانی ادعا در بخش های زمان و هزینه از دیدگاه کارفرمایان

مطالب مرتبط