فایل رایگان پایان نامه مدیریت : شایسته سالاری

سازمانهای غیرمسئول در فرایند برگزاری
14
کمبود جریان اطلاع‌رسانی مستقل (مطبوعات)، در فرایند
15
بی ثباتی مدیریتی در سازمان
16
تعویض پاکت های مناقصه گر موردنظر مناقصه گزار، پس از خاتمه زمان تحویل پاکت ها؛
17
کامل وبه موقع انجام نشدن ازریابی کیفی
18
آشنانبودن برگزارکنندگان مناقصه باقانون
19
ذی نفع بودن افراد متولی برگزاری مناقصه های دولتی در منافع آن
20
فقدان تعارف دقیق درقوانین
21
تبانی مناقصه گران با دستگاه مناقصه گزار برای اعلام برآورد اولیه غیر واقعی؛
22

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نا مناسب بودن ساختار ها و چارچوب نهادی هدایت کننده
23
توجیه و استفاده از رابطه برای تغییر در مبلغ و کیفیت قرارداد در حین انجام دادن
24
کامل وبموقع انجام نشدن ارزیالی مالی
25
افزایش حجم و مبلغ قرارداد در حین انجام دادن کار
26
رعایت نکردن و پای بندی به قوانین مرتبط با مناقصه های دولتی
27
برگزاری مناقصه های دولتی در چهارچوب روابط حامی پیروی
28
عدم برخورد قاطع بامدیران ومسئول متخلف
29
پیچیدگی عمدی اسناد مناقصه برای دشوار کردن نظارت؛

 
 
30
رعایت نکردن اخلاق حرفه ای در برگزاری مناقصه های دولتی
جدول 4-1 عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی
4-6 غربال اولیه عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مناقصات دولتی
با توجه به تعدد عوامل مؤثر بر شکست مناقصات دولتی و گریزناپذیر بودن ناسازگاری نظرات ارائه شده توسط خبرگان، از قاعده 80- 20 پاره‌تو برای غربال کردن آن‌ها استفاده شد. بدین منظور، از خبرگان خواسته شد تا میزان تاثیر گذاری عوامل 30‌ گانه بر مناقصات دولتی را در قالب پرسشنامه ‌”ازریابی اولیه عوامل موثربرناکارآمدی مناقصات دولتی” مشخص کنند. از24 پرسشنامه‌های توزیع شده، تمام پرسشنامه ها قابل استفاده بود. جدول 4-5 نتایج حاصل از این پیمایش را نشان می‌دهد.
مطابق جدول 4-5، از 30 عامل شناسایی شده، 14 معیار نخست، 80 درصد امتیازات داده شده توسط خبرگان را به خود اختصاص می‌دهند. از این رو، از این 14 عامل برای تحلیل‌های بعدی استفاده شد.
ردیف
عوامل
نماد
جمع امتیازات
1
عدم شفافیت کافی درفرایندبرگزاری مناقصات
A1
66
2
اتکا به کمترین قیمت بدون توجه به کیفیت
A2
66
3
بی ثباتی مدیریتی درسازمان های مناقصه گزار
A3
55
4
تعددوتناقضات درقوانین و آیین نامه ها
A4
50
5
فقدان برنامه زمانی درمناقصات وطولانی شدن فراینداجرا
A5
47
6
کامل وبه موقع انجام نشدن ازریابی کیفی
A6
45
7
نبودبانک اطلاعاتی منسجم
A7
45
8
کامل وبموقع انجام نشدن ارزیالی مالی
A8
42
9
رعایت نکردن اخلاق حرفه ای دربرگزاری مناقصات
A9
43
10
نبودنظام شایسته سالاری وواگذاری تصمیم گیریهابه افراد بی دانش وبی تخصص
A10
34
11
عدم برخورد قاطع بامدیران ومسئول متخلف
A11
33
12
برگزاری مناقصات دولتی درچهارچوب روابط حامی–پیرو
A12
30
13
دخالت دستگاه ها و سازمانهای غیرمسئول درفرایندبرگزاری
A13
14
14
سیاسی بودن فرایندبرگزاری مناقصه ها
A14
14
15
شفاف نبودن میزان مسئولیت مناقصه گزاران
13
16
تعویض پاکت های مناقصه گر موردنظر مناقصه گزار، پس از خاتمه زمان تحویل پاکت ها
12
17
آشنانبودن برگزارکنندگان مناقصه باقانون
12
18
کمبود جریان اطلاع رسانی مستقل (مطبوعات)، در فرایند
11
19
ذی نفع بودن افراد متولی برگزاری مناقصه های دولتی در منافع آن
11
20
برگزاری مناقصه برای محصولی غیر ضروری
11
21
تبانی مناقصه گران با دستگاه مناقصه گزار برای اعلام برآورد اولیه غیر واقعی
10
22
نا مناسب بودن ساختار ها و چارچوب نهادی هدایت کننده
10
23
توجیه و استفاده از رابطه برای تغییر در مبلغ و کیفیت قرارداد در حین انجام دادن
9

مطالب مرتبط