فروش مهارت های هیجانی

مهارتای هیجانی که عبارت از کنترل عکس العمل به استرس و توانایی رسیدن به آرامشه. مهارتای مزبور به فرد اجازه میده تا واکنشای هیجانی خود رو در بین رویارویی با استرس کنترل و کم کنه. طی ده های گذشته روش های انطبق با استرس و آثار اون بر کارکردهای جور واجور اجتماعی افراد، مانند فعالیتای تحصیلی و شغلی مورد توجه محققان قرار گرفته.

استرس

۲-۲-۹٫ راه های مقابله با استرس:     

۱) افزایش مهارتای رفتاری

۲) افزایش مهارتای شناختی(مایکن بام،۲۰۰۱؛ ترجمه مبینی،۱۳۸۶).

۳) افزایش منابع اجتماعی

 

۲-۲-۹-۱٫ مهارتای رفتاری

۲-۲-۹-۱-۱٫ سلامتی و توانایی

ابتدایی ترین عامل مقابله با استرس، سلامت بدنی و جسمانیه. سلامتی فرد، توانایی سازگاری اون با عامل استرس زا رو تحت اثر قرار میده. فرد می تونه بدون این که وارد مرحله فرسودگی شه با حفظ سلامتی بدنی در مقابل استرس مقاومت کنه. واسه مقابله با استرس از راه سلامتی و توانایی انجام ورزش، تغذیه مناسب و خواب کافی میشه استفاده کرد(رشیدی،۱۳۹۱).

ورزش

ورزش: ورزش واسه داشتن سلامت کافی و مقابله با استرس داشتن جسم سالم لازمه. توجه به چگونگی ورزش و چگونگی انجام ورزش مهمه. ۳ تا ۵ بار در هفته و هر بار ۲۰ تا ۶۰ دقیقه حرکات بدنی لازمه، تا ضربان قلب زیاد شه. تمرینا با حرکتا باید هوازی باشه، مثل دویدن، دوچرخه سواری یا شنا. دست کم ۲۰ دقیقه لازمه تا ضربان قلب به ۱۴۰ بار در دقیقه برسه(قربونی،۱۳۸۲).

دوچرخه سواری

تغذیه: تغذیه مناسب اثر به سزایی در مقابله با استرس داره. متأسفانه در فرهنگ غذایی ما رژیم غذایی پر از چربیه. لازمه که چربی مصرفی خود رو کاهش داده، به کار گیری هیدروکربنا کم شه، عوضش اندازه مصرف ویتامینا زیاد شه و از خورد چیزایی مثل غذاهای سرخ شده، برگرها و گوشتای چرب دوری شه. به کار گیری اجناس لبنی مثل پنیر، پنیر محلی، شیر و خامه باید از نوع کم چرب باشه(قربونی،۱۳۸۲).

خواب مناسب: معمولاً افراد جور واجور از نظر نیاز به خواب با هم تفات دارن، اما معمولا و طبیعی هر فرد به ۷ تا ۹ ساعت خواب احتیاج داره. معمولاً خوابیدن اثر مهمی بر کم شدن اندازه استرس دریافتی داره، آدمایی که کارای ذهنی(دانشجویان) یا بدنی(کارگران) زیادتر از اندازه عادی انجام میدن، بیشتر نیاز به خواب دارن(حدود ۹ ساعت). مخصوصا وقتی که تلاش بدنی سنگین دارن، یا تحت فشار فکری قرار دارن. خواب مناسب اثر به سزایی در افزاش تواناییای ذهنی و جسمی، افراد داره. پس یه خواب مطلوب موجب افزایش کارآیی جسمی و هوشی می شه(رضاییان،۱۳۸۲، شلی[۱]،۱۹۹۵).

دانشجو

 

 

۲-۲-۹-۱-۲٫ تعاملای اجتماعی مثبت:

 

برخوردهای اجتماعی(دور هم جمع شدن، ملاقاتای دوستانه، قرارهای محبت آمیز، جشنا و …)، بیشتر به عنوان منابع شادی به حساب میان. قدرت اجتماعی شدن به فرد اجازه میده، تا آرزوها، تمایلات و نیازای خود رو خیلی راحت منتقل کنه، در صورت نیاز درخواست کمک کنه، یا به کمک به بقیه بشتابد و بدین وسیله خصومتا رو کم کنه(رضاییان،۱۳۸۲، کوزیا[۲]، ۱۹۹۸).

۲-۲-۹-۱-۳٫ مدیریت زمان:

یکی از روشای کنترل و کاهش استرس در مورد آدمایی که در انجام کارا بی نظم هستن، و واسه انجام کار دچار استرس می شن، مدیریت زمونه. در مدیریت زمان بر تنظیم وقت افراد واسه انجام کارا، اولویت بندی کارا تأکید می شه. طفره رفتن از انجام کار(دزدی زمان) اسمشه. لازمه مدیریت خوب زمان اینه که افراد وقت خود رو با کارنکردن یا نگرانی در مورد کارای انجام نشده نگذرانند. فرد باید وقت خود رو بین انجام مؤثر کار، استراحت و تفریح تنظیم کنه و واسه انجام کارای بزرگ کارا رو به قسمتای کوچیک تقسیم کرده و اون رو واسه آینده برنامه ریزی کنه(فاتحی زاده، ۱۳۸۱).

۲-۲-۹-۱-۴٫ روش تنفسی:

هر چند این روش به صورت دوره آموزشی به افراد آموزش داده می شه اما امکان این که این روش رو در دوره آموزشی واسه تنفس درست استفاده کرد هم هست. واسه این کار میشه تنفس رو با آرامش و به شکل تنفس شکمی انجام داد، این تمرین به فرد کمک می کنه تا روش تنفسی درست رو انجام بده. این روش تنفس مانند هنگامیه که فرد در حالت خوابه. کلا روش معمولی تنفس ادما از راه قفسه سینه س که تنفسی سطحیه و موجب احساس خستگی می شه(مایکن بام[۳]، ترجمه مبینی،۱۳۸۶).

[۱] -Shely

[۲] -Coscia, S.

[۳] -Micenbam

مطالب مرتبط