پایان نامه ارشد: ماتریس بین‌المللی حاکمیت شرکتی -متن کامل

در سال های گذشته، علاوه بر استفاده از معیارهای قدیمی رتبه بندی شرکت ها شامل اندازه شرکت، معروفیت، توانایی برگرداندن بدهی و میزان رشد، از یک ملاک جدید با عنوان کیفیت سازوکارهای حاکمیتی هم استفاده کرده می شه. رتبه بندی طبق حاکمیت شرکتی به دو دلیل زیر دارای اهمیته؛

الف) بخش بزرگی از سرمایه گذاران، شامل سرمایه گذاران نهادی که نقش با اهمیتی رو در بازار سرمایه بازی می کنن، از این رتبه بندی واسه اخذ تصمیمات اقتصادی بهره می گیرند؛

ب) قرار گرفتن شرکت ها در رتبه های پایین، هشداریه واسه مدیریت شرکت های نامبرده، که توجه بیشتری به مسائل حاکمیت شرکتی داشته باشن؛

با اینکه ارائه کنندگان رتبه بندی گذشته، نمی توانند توقع داشته باشن که در ساختار رتبه بندی بر مبنای حاکمیت شرکتی به توافق برسن، اما شباهت هایی هم در تمام این رتبه بندی ها، هست. اونا از چیزای مهم افشا در قوانین حسابداری، قوانین بازار سهام و اصول حاکمیت شرکتی الهام می گیرند. اما نقطه مورد توافق همه اینه که، رتبه بندی باید بر مبنای ساختار مالکیت، حقوق سهامداران، ساختار و ترکیب هیات مدیره، شفافیت و افشا باشه، با اینکه رویکردشان در جمع آوری، امتیازدهی و وزن دهی اطلاعات فرق داشته باشه (توکلی، 1388).

 

2-2-15 ماتریس بین المللی حاکمیت شرکتی

ماتریس بین المللی حاکمیت شرکتی، رتبه بندی حاکمیت رو واسه هزاران شرکت در سطح بین المللی انجام می ده. ماتریس بین المللی حاکمیت شرکتی حدود 500 مورد از معیارهای حاکمیتی پذیرفته شده در سطح جهانی رو تحت پوشش قرار می ده. این ویژگی ها در 6 طبقه جدا از هم شامل پاسخگویی هیات مدیره، افشا و کنترل های داخلی، حقوق سهامداران، پاداش، کنترل های بازار و رفتار شرکت، گروه بندی شده ان، که در آخر واسه ایجاد یک شاخص کامل تر با همدیگه ترکیب می شن. واسه هر یک از این طبقات، رتبه طبق یک اندازه 10 نمره ای اندازه گیری می شه. اینطوری بهترین رتبه ای که یک شرکت می تونه انجام کنه 10 و بدترین رتبه 1 هست. رتبه هر طبقه هم به شکل جهانی و هم به شکل منطقه ای محاسبه می شه. شرکت هایی که طبق طبقه جهانی رتبه بندی می شن، طبق شاخص های جهانی با شرکت های کل دنیا مقایسه می شن و شرکت هایی که طبق شاخص منطقه ای آزمایش می شن، با تموم شرکت های فعال در همون کشور، مقایسه می شن (رئیسی، 1387). در ادامه سعی شده تا هر یک از طبقات به اختصار تشریح گردند.

 

2-2-15-1 پاسخگویی هیات مدیره

در این طبقه قدرت و انگیزه هیات مدیره واسه انجام امور در جهت منافع سهامداران مورد آزمایش قرار میگیره. معیارهایی که بر پاسخگویی هیات مدیره اثر می ذارن شامل تعداد مدیران جداگونه عضو هیات مدیره، تعداد دوره هایی که سهامداران می تونن هیات مدیره رو انتخاب کنن و وسعت ای که اعضای هیات مدیره در جهت منافع سهامداران عمل میکنن، هست؛

 

2-2-15-2 افشا و کنترل های داخلی

افشا از راه کیفیت گزارش های پولی منتشر شده به وسیله شرکت، گفت و گو ها انجام شده با سهامداران و جدا سازی و بررسی های ارائه شده به سهامداران در مورد شرکت، اندازه گیری می شه. ضمنا این طبقه شامل معیارهایی مثل حدود استانداردهای حسابداری موردقبول شرکت، حدود دستکاری سود از راه روش های حسابداری و وسعت هایی که هیات مدیره به طور جداگونه مورد حسابرسی قرار میگیره، هست؛

 

2-2-15-3 حقوق سهامداران

در این طبقه، محدوده ای که سیستم قانونگذاری شرکت در جهت حمایت از منافع سهامداران طراحی شده، سعی شرکت در جهت حضور سهامداران در جلسات، قدرت رای و منافع هر ذینفع، وسعت ای که حقوق سهامداران به وسیله شرکت مورد حمایت قرار میگیره و حدودی که سهامداران می تونن قدرت خود رو اجرایی کنن، مورد اندازه گیری قرار میگیره؛

 

2-2-15-4 پاداش

در این طبقه، وجود کمیته پاداش جداگونه در شرکت، عادلانه بودن و ضمنا شفافیت سیاست های پاداش واسه سهامداران مورد آزمایش قرار میگیره؛

 

 

2-2-15-5 کنترل های بازار

در این طبقه، قدرت حمایتی مورد استفاده یک شرکت، وسعت ای که مدیریت تصمیم گیری سهامداران رو محدود می کنه و هم قدرت سهامداران در مورد تعیین اعضای هیات مدیره، مورد آزمایش قرار میگیره؛

 

2-2-15-6 رفتار شرکت

در این طبقه، چگونگی اجرای مسئولیت های شرکت در قبال سهامداران، کارمندان، محیط زیست و سعی شرکت واسه باقی گذاشتن نامی خوب، مورد آزمایش قرار میگیره (حساس تنها و داداشی، 1389).

 

2-2-16 کفایت حاکمیت شرکتی

کفایت حاکمیت شرکتی می تونه بر بهتر شدن فعالیت های اقتصادی از کانال های مختلف اثر گذار باشه. به طور مثال کفایت حاکمیت شرکتی ممکنه اثر مثبتی بر رشد از راه افزایش نظارت اعضای غیرموظف هیات مدیره بر کارکرد شرکت، بهبود شفافیت و کیفیت افشا اطلاعات، رابطه قوی تر بین شرکت و موسسات حسابرسی و بهبود نسبت پرداخت سود سهام داشته باشه. اندازه گیری کفایت حاکمیت شرکتی کار مشکلیه چون نیاز به اندازه گیری هزینه های نمایندگی باقیمونده داره. حاکمیت شرکتی زمانی کافی تلقی می شه که هزینه های نمایندگی باقیمونده در کمه کم باشه (نیکومرام و محمدزاده سالطه، 1389). انتظار می رود در شرکت های دارای حاکمیت شرکتی موثر منافع مدیران و ذینفعان به هم نزدیک و یکی بودن بیشتری داشته باشن، که این تشویق کننده های قوی ای رو به خاطر این که مدیران شرکت ها در جهت بالا بردن بهره وری بنگاه ها و بهبود اون از راه تکنولوژی های پیشرو قدم بردارند ایجاد نشون میده، که نتیجه این تخصیص کاراتر سرمایه در بخش شرکتی و افزایش رشد بهره وری هست. کلا، حاکمیت شرکتی به عنوان تکنولوژی هایی که بنگاه ها اونا رو به خاطر غالب اومدن بر محدود کردن های محیط سازمانی که در اون فعالیت می کنن به کار می گیرند تعریف می شه. به طور مثال در پژوهشی که به وسیله کومین و مولانی[1] (2005) صورت گرفته اونا ترتیبات حاکمیت شرکتی رو به عنوان ابداعات کلی در نظر گرفتن. در این صورت باید گفت که حاکمیت شرکتی تاثیرات عمیق و عمیقی بر فعالیت های کلان اقتصادی و رشد بهره وری داره (مهربانی و دادگر، 1392).

 

[1].Comin & Mulani

متن کامل در سایت زیر :

مطالب مرتبط