مدیریت : مدل تصمیم گیری در بحران

۱-هدفهای عالی و حیاتی واحد تصمیم گیرنده رو تهدید می کنه.

۲-زمان عکس العمل رو واسه اتخاذ تصمیم محدود می کنه.

۳-عناصر و عوامل تصمیم گیرنده رو با بروز یهویی خود غافلگیر می کنه.

 

پس سه عامل مهم در تعریف و تشخیص بحران از دیدگاه روش اراده کردن نقش کلی دارن تهدید، زمان و غافلگیری (کاظمی، ۱۳۶۶).

اراده کردن

کارولین اسمارت واسه اراده کردن در شرایط بحرانی مدلی رو ارائه کرده. بنظر ایشون وجود تصمیم گیری در شرایط بحرانی با مسائل زیر در ارتباطه:

۱-در شرایط بحرانی، از قوه درک و توان ذهنی و شعوری تصمیم گیرنده کم میشه.

۲-در شرایط بحرانی اطلاعات دستکاری می شه.

۳-شرایط بحرانی موجب پریشونی و مشکل در تصمیمگیری گروهی می شه.

زور به اطاعت از دستورات و مقررات موجود، موجب شدید شدن بحران می شه.

۵-نبود آمادگی واسه اراده کردن در شرایط بحرانی بروز می کنه (Caroline & Vertisky, 1977).

از طرف دیگه از اونجائیکه در شرایط بحرانی مشکلات اجرا بیشتر خود رو نشون میده پس شناخت وضعیت بحرانی و مشکلات اون لازمه. در این جهت اول اینکه در شرایط بحرانی، اجرای دقیق و سریع تصمیمات لازمه. دوم اینکه، اجراء تصمیمات نیاز به مساعدت و پشتیبانی همه واحدهای سازمانی و یا دولتی داره، سوم اینکه، ممکنه بهترین تصمیم با اجرای نادرست مواجه شه. و در آخر، معمولا در سازمانهای بزرگ و دولت، تعداد واحدهای اجرایی زیاد و بعضی وقتا موازی هستن و در هر واحد اجرایی، امکان، موقعیت، قدرت و توان واسه اینکه اون واحد بر اساس گفته و اختیار خود بکنه هم هست (Smart ,1977).

مشکلات

بدین دلایل، پیشنهاد ها و دستوراتی واسه رویارویی و دفع بحران و هم اینکه افزایش کیفیت اراده کردن و اجرای بهتر در زیر آورده می شه:

۱-باید از رسیدن به یه توافق زودرس و بی موقع در تصمیمگیری جلوگیری کرد.

توافق

۲-باید از دستکاری اطلاعات جلوگیری کرد.

۳-باید از اراده کردن غلط در گروه جلوگیری کرد.

۴-انعطاف پذیری بیشتر در دستورات و دستورالعملا بوجود آورد.

۵-واسه اراده کردن آمادگی داشت.

۶-مانع از شکست در اجرای تصمیمات شد (Smart ,1977).

اراده کردن در بحران از دید روانشناختی معرفتی خود رشته ای جدید و خیلی مهمه. به شکل کلی دو گروه از رهیافتای نظری در رابطه با بحران با در نظر گرفتن متغیرهای توضیحی پیشنهاد شده. گروه اول وکسانی مانند مارگارت هرمان به دو موضوع علاقه نشون میدن:

۱-اثرات بحران به عوامل زیادی مثل متغیرهای زیاد فردی مانند تصویر از خود، حافظه تاریخی از کارکرد در بحران قبلی.

۲-اثرات بحران بخاطر عوامل موقعیتی مانند برگشت پذیری و شدت تهدیدات فعلی

هرمان عقیده داره که یه مدل اراده کردن در شرایط بحرانی میتونه شامل خصوصیات ملی، عوامل مربوط به حکومت، ساختار و روند اراده کردن، متغیرهای موقعیت و روابط خارجی کشور باشه. اما اون اضافه می کنه که ویژگیهای شخصی و تمرکز رهبران به مسائل خارجی دو موضوع مهم در تلاش ما رای ترکیب عوامل و ساختن مدل روانشناختی اراده کردن در بحرانه (Hermann, 1980).

گروه دوم، آدمایی مانند دانیل دراکمن بیشتر به ویژگیای موقعیت بحرانی توجه کرده و یافته های بحران رو مایل به برون داد اینجور متغیرایی می دونن. این دسته به محیط گفتگو در مورد بحران توجه جدی نشون میدن (Druckman).

مطالب مرتبط