دانلود پایان نامه ارشد مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم ساحلی – فروش پایان نامه

گردشگری نسبت به بقیه خدمات بیشتر از راه عرضه هدایت می شه. معمولا برنامه ریزی بازاریابی از پایین به بالا صورت میگیره ; اینطوری که جدا سازی و تحلیلا از سطح مشتریان شروع می شه , بعد بازار و محیط بررسی می شن و اون وقت برنامه بازاریابی طراحی می شه , اما در بازاریابی گردشگری عکس این الگو عمل می شه .

محصول گردشگری با مشارکت عرضه کنندگان مختلف تولید می شه. گردشگری بیشتر محصولی ترکیبی داره که تولید اون لازمه همکاری و مشارکت بخشها و سازمانهای مختلفه.

محصول گردشگری در یک دوره زمانی و طی مراحل مختلف تجربه می شه و همین امر آزمایش اون رو سخت و پیچیده می کنه.محصول گردشگری واسه مصرف کنندگان اون پرمخاطرهه.

واسه مردم تصمیم گیری در مورد گزراندن تعطیلات خیلی مهمه ; چون باید مشکلات احتمالی مختلف رو در نظر بگیرن . هر گونه پیش بیبنی نادرست در مورد مقصد سفر باعث اتلاف منابعی می شه که در این راه صرف می کنن.هزینه های فرصتی یک تعطیلات نا مناسب جبران ناپذیره.(رضوانی،1389، 51)

بخشی از محصول گردشگری بر اساس رویاها  و امیال شخصی مصرف کنندگانه . مصرف خدماتی مثل خدمات بانکی , بهداشتی یا تعمیر خودرو به دلایل منطقی یا کارکردی صورت میگیره. صنعت گردشگری نسبت به نیروهای بیرونی که خارج از کنترل عرضه کنندگان هستن , ضعیف و شکننده ان .

2-13 بخش بندی بازارگردشگری

یکی از روشای شناخت بازار گردشگری و پیش بینی رفتار مشتریان , بخش بندی بازاره.
بازار رو میشه به اشکال و با معیارهای مختلف بخش بندی کرد. هر بخش بازار معرف افرادی با خصوصیات و نیازای متفاوته. طبق این معیارها , هر بخش به زیر مجموعه های کوچکتر تقسیم می شه.

بازار گردشگری به راههای مختلف قابل بخش بندیه. مثلا میشه به بخشای زیر اشاره کرد :
ملی بودن یا خاستگاه فرهنگی

جنسیت

مرحله زندگی

موقعیت یا طبقه اجتماعی

ویژگیای روحی –روانی

انگیزه و علاقه مندیها

روش مسافرت و فاصله طی شده واسه سفر

متن کامل :

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت و برنامه ریزی پیشرفت گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم ساحلی

مطالب مرتبط