پایان نامه : مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم ساحلی

گردشگری پایدار و آینده

هر چند امکان داره امتیازات حاصل از رشد اقتصادی دهن باز کن باشن اگه به محیط و منابع انسانی که پایه و پایه رشدند توجه نشه این امتیازات دووم نخواهد پیدا. در حالی که دنیا به عصری جدید وارد می شه  , این مسئله خیلی روشنه که پدیده پایداری آرزو نیس , بلکه ضرورته.

به هر حال در قرن الان گردشگری تغییراتی رو واسه خیلی از محیطا به همراه داره که میزان این تغیییرات و آثار مثبت و منفی اون در آینده تا حد زیادی به ارزشای حاکم بر جوامع و نوع قضاوتا در اون زمان بستگی داره .(دیبانی،1389، 55)

2-16 برنامه ریزی گردشگری

یک عملکرد گسترده برنامه ریزی گردشگری، برنامه ریزی استراتژیکه. برنامه ریزی هدفمند گردشگری فرایندیه که هدفش بهینه سازی امتیازات گردشگری به گونه ایه که نتیجه اش برابری بین کیفیت و کمیت عرضه با مقدار صحیحی از خواسته، بی اختلاف با پیشرفت اجتماعی، اقتصادی، محیطی و پایداریه. فرآیند برنامه ریزی هدفمند اینگونهه که یک مقصد باید با روندهای جدید، بازارهای در حال تغییر و محیط بازار رقابتی منطبق باشه.

مدیریت گردشگری پایدار که به عنوان جنبه ای مهم از برنامه ریزی گردشگری شناخته می شه، درحال حاضر مورد توجه زیادی قرار میگیره. بطور خلاصه برنامه ریزی گردشگری لازمه پایداری آینده بوده و باید از منابع که گردشگری وابسته به آنانه حفاظت کرده و کیفیت زندگی اکثریت افراد ساکن رو زیاد کنه.

یک برنامه گردشگری خوب امتیازات زیادی رو واسه یک مقصد بدنبال داره که از اون جمله میشه به این موارد اشاره کرد:

  1. یک رابطه نزدیک بین سیاست و برنامه ریزی هست. برنامه ریزی گردشگری موجب تقویت فضای سیاست گردشگری می شه.
  2. برنامه ریزی گردشگری یک سعی نظم شده از تفکر منطقیه، که بر اهداف اخذ شده از محل متمرکزه.
  3. برنامه ریزی گردشگری تشکیل شده از گامای متفاوتیه که از سیاهه ورداری محصول محیط درجهت تشکیل برنامه کاری شروع می شه.
  4. برنامه ریزی گردشگری موجب ایجاد برابری بین اهداف اقتصادی با نیاز حفظ محیط و بهبود کیفیت زندگی مردم محلی می شه.
  5. برنامه ریزی هدفمند گردشگری بر کیفیت، استفاده و اثر تموم فرآیند می شه.

2-17 برنامه ریزی هدفمند گردشگری

ممکنه تمرکز یک برنامه هدفمند بر ظرفیت محل باشه و تمرکز دیگری بر ایجاد عرضه مناسب باشه. برنامه ریزی هدفمند در صنعت گردشگری معمولا یک وسیله مدیریتی، برنامه ریزی، سیاسی در جهت کمک به ذات گردشگری درجهت نظم اهداف اینه و در حالی که تمرکز خود رو بر منابع دردسترس واسه کسب بیشترین منابع قرار داده. الان خیلی از برنامه های هدفمند گردشگری شامل گلمای زیادی می شن: پیشرفت یک چشم انداز به شکل یک جمله، بیانیه ماموریت که به تشریح چشم انداز می پردازد، و بعد اهداف کیفی و کمی، روش های هدفمند و تاکتیکا. بعضی از سازمانها ضمنا به ایجاد تحلیلای موقعیتی و رقابتی می پردازند. ابتدا این باید به تشکیل گروهی از آدما علاقه مند پرداخت.

نوشتن چشم انداز اولین قدم از برنامه ریزی استراتژیکه. این جمله شامل ایده آلا و آرمانای همه ذینفعان مقصد می شه. برنامه ریزان در این مرحله باید اطلاعات جامعی از اون محل داشته باشن. راه های مختلفی واسه این هست که از اون جمله میشه به طوفان مغزی اشاره داشت، و تکنیک دیگر گروه های کانونه که عقاید مختلف واسه شکل دادن به چشم انداز در اون دسته بندی می شن.

بیانیه ماموریت قدم اساسی دومه که با حمایت از چشم انداز، راه های تکمیل اون رو بررسی کنه. بیانیه ماموریت چگونگی رسیدن به اون رو مشخص می سازه. اهداف عینی نیروی باعث اون چیزی که برنامه قصد رسیدن به اون رو داره، ه. یک پروژه می تونه دارای اهداف کوتاه مدت (1ساله)، بین مدیت (2 تا 4 ساله) و یا دراز مدت (4 و بیشتر از اون) باشه. بهتره که این اهداف قابل امتحان باشن. اهداف عینی گامای واقعی و عملی هستن که به تعریف دستاوردهای مورد انتظار پروژه می پردازند.(حناچی،1390)

روش های هدفمند اشاره بر اعمال و فعالیتایی دارن که لازمه رسیدن اهداف عینی موجود در برنامه هستن. بعد روش های هدفمند تاکتیکا قرار دارن. در مراحل برنامه ریزی گردشگری یک تاکتیک یک فعالیت کوتاه مدت اجرا شده واسه رسیدن سریع به اهدافه. راه ها و ابزاری هستن واسه تضمین اهدافی که به وسیله روش های هدفمند تعیین گردیده ان.

مثال برنامه ریزی:

در بین برنامه ریزی هدفمند، میشه از جدول قوتا، ضعفا، فرصتا و تهدیدها استفاده نمود. در فاز تهیه اهداف، برنامه یک کشور باید دارای اهداف خاص، قابل امتحان، دست یافتنی، در ارتباط و منعطف زمانی باشه. واسه هر سازمان گردشگری ایجاد تصمیمات مشهود، مراحل برنامه ریزی باید طبق توجه به داده های معتبر هم واسه بخش عرضه گردشگری و هم بخش خواسته که محیط داخلی و خارجی رو دربر میگیره باشه:

بررسی داخلی:

بررسی داخلی، عوامل مشخص کننده مقصد رو مشخص می کنه. گامای لازم واسه بررسی داخلی برنامه ریزی گردشگری عبارتند از:

الف: محیط طبیعی مقصد رو بررسی کنین.

ب: عوامل جمع شده رو مورد بررسی بذارین.

ج: یک تحقیق کامل از بازدید کننده انجام بدین.

د: بخشای صنعت محور رو مورد بررسی بذارین.

 بررسی خارجی:

واسه یک مقصد گردشگری، فهم اینکه چیجوری در صنعت گردشگری بزرگتر از خود هماهنگ می شه و اینکه چیجوری عوامل مختلف تموم سطوح می تونن در سطح محلی بر بازدید موثر باشن، حیاتیه.

الف: جزئیات صنعت گردشگری بزرگتر رو مورد بررسی بذارین.(دانه کار،1388، 61)

ب: یک بررسی رقابتی ارائه بدید.

متن کامل :

دانلود پایان نامه ارشد مدیریت و برنامه ریزی پیشرفت گردشگری در بوشهر با تاکید بر توریسم ساحلی

مطالب مرتبط