منابع و ماخذ مقاله نمایندگی، فعالیت، ، دارای

می‌باشند.

دفاتر مجلس اعلا در سراسر دنیا
مجلس اعلا دارای دفاتر و نمایندگی هایی در کشورهای سوریه (به نمایندگی بیان جبر)، لندن (به نمایندگی حامد البیاتی که قریب 30 تن از اعضای سابق مجلس در لندن بوده‌اند و در شرایط کنونی به عراق عزیمت نموده‌اند اما بیشتر آنان اکنون در مجلس عضویت و فعالیت ندارند)، کانادا، فرانسه، وین (به نمایندگی ضیاء ابوباس)، لبنان و ژنو (به نمایندگی علی العضاض) می‌باشد.
همچنین در داخل ایران دارای دفاتری بود که در این بین، قم جایگاه ویژه‌ای داشت. علاوه بر آن، در سال‌های اخیر، دفتر این مجلس در کردستان عراق (سلیمانیه) نیز فعالیت داشته که با ورود نیروهای آمریکایی به شمال عراق در بهار 1382، محدودیت‌هایی بر فعالیت‌های این دفتر اعمال شده است، تا اینکه در نهایت، مسئولان مجلس اعلا مجبور به تعطیل نمودن این دفتر نمایندگی شدند. اما سایر دفاتر همچنان در کشورهای دیگر مشغول فعالیت می‌باشند.

مطالب مرتبط