پایان نامه مهندسی معماری – گرایش: معماری –خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت

شکل های مربوط به این متن فقط در فایل اصلی موجود هستند (در سایت نمایش داده نمی شود)

5-2-7 ارتباط و قلمرو گزینی

بازی در بسیاری از اشکال خود به صورت گروهی انجام می شود. کودکان پیش از بازی یارگیری می کنند و با انتخاب بخشی از فضا قلمرو بازی خود را مشخص می کنند . فضای بازی انگیز پذیرای تجمع گروهای کودک است. عرصه های تجمع کودکان در مقابلشان گشوده است و این قابلیت را دارد که پذیرای فعالیت های باشد که به صورت گروهی انجام می شوند. گذشته از این گروه بندی های بین کودکان برای انجام فعالیت بازی، اصالت دارد.چنین گروه بندی هایی در عمده فعالیت ها مشاهده می شود. فضای بازی انگیز در مقابل قلمرو گزینی گروه های کودک انعطاف پذیر عمل می کند.

 

5-2-8 خلوت

در یک محیط بازی انگیز کودک به فضاهای امن دسترسی خواهد داشت که به هنگام نیاز به خلوت، به تنهایی میزبان او باشد. فضاهایی برای بازی به دور از مزاحمت سایرین، خیال پردازی و استراحت کردن(dudek 2001). در چنین محیطی کودک برای ورود دوباره به روند بازی تجدید قوا   می کند.

جدول5-1: حالات و کیفیت های ضروری رشد و نشاط و ارائه معادل های کیفیت فضایی.

نیاز ضروریات آنچه ساختار معماری ارائه میکند نمونه ای از عوامل تاکید معماری
کیفیات حالات
نشاط راحتی از عهده بر آمدن

 

مسیر های کو تاه

مسیرهای کوتاه شده با ایستگاه

 

ایستگاه، محل نشستن،تجمع

فتح کردن،از آن خود کردن احجام و سطوح قابل نفوذ

احجام و سطوح پاسخگو

گوشه های دنج

دیوارهای نقاشی

پذیرفته شدن

 

محیط آشنا ارائه نشانه های آشنا، خرد کردن مقیاس های عظیم
تنوع و پیچیدگی غافلگیر شدن ارتفاع بلند  
  آشنایی زدایی از اشیائ آشنا با تغییر رنگ،بافت و مقیاس
احجام معماری مجسمه وار  
تبیین حرکت در جهات گوناگون  
اکتشاف به راه افتادن ارائه انگیزه برای شناسایی محیط سطوح خوانا  
محیط و مسیر نشانه دار حوزه های قابل شناخت از داخل و خارج
رشد رشد فیزیکی کاربرد حواس لمس کردن تغییر بافت: کف ،جداره
درک وزن پل یا اقامتگاه شناور یا ثابت
درک نور ریتم سایه روشن،طی مسیر سایه به نور
شناخت صدا سطوحی که با ضربه چکش و توپ صدا ایجا د کند.
    کشف توان و محدودیت ارائه انواع شیوه های دسترسی

دسترسی غیر ممکن(صرفا دید)

دید ممتد

پله، رمپ، قدم سنگ

 

مشاهده و انتخاب مسیر  
  رشد اجتماعی استقلال توانی طی مسیر

خلق درون، داخل فضاهای وسیع یا باز

 
    قلمرو گروهی ارائه موضوع یا فضای مشترک برای تماشا یا عمل  
    خلوت گزینی    
    ارتباط    

5-3 روند طراحی

  • خانه کودک فضایی مختص کودکان برای کودکان 3 تا 10 سال در نظر گرفته شده است که استفاده کنندگان اصلی فضا کودکان 3 تا 6 سال و کودکان 7تا 10 سال به صورت موقت می باشند.
  • با توجه به موقعیت طبیعی سایت خانه کودک و همچنین چشم اندازی که به اطراف دارد. بنا در در میانه سایت وبه صورت حیاط مرکزی طراحی شده است. از این طریق ارتباط بصری فضای داخل و خارج در تمام زوایا حفظ شده است.این شفافیت و یکپارچگی فضاهای داخلی و خارجی در عین وجود خطوط و مرزهای جدا کننده سبب وضوح و خوانایی فضا می شود. همچنین ساختمانی که دید آن رو به باغ و محوطه باز است، به درک بچه ها از طبیعت، آب و هوا و تغییر فصول کمک می کند.
  • بهتر است وروردی فضاهای کودکان در تماس مستقیم با خیابان نباشد، به همین جهت از طرق مسیر پیاده روی حاشیه پهنه دوستدار کودک دو دسترسی از دو خیابان مجاور پروژه ایجاد شده است . که در واقع مسیری واسط بین خانه کودک و خیابان می باشد. مسیر ورودی داخلی خانه کودک با حضور طبیعت تعریف شده و توسط درختان محاصره شده است .دانلود پایان نامه ارشد : خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت
  • در جهت ایمنی و راحتی هر چه بیشتر فضای خانه کودک ساختمان یک طبقه طراحی شده است.
  • در راستای تامین اهداف پروژه فضای کالبدی خانه کودک در سه بخش فضاهای باز، نیمه باز و بسته برنامه ریزی شده است.

5-3-1 فضای باز

فضای باز شامل دو بخش فضای حیاط مرکزی و حیاط عمومی می باشد.حیاط مرکزی در برگیرنده بخش عمده فعالیت های روزمره کودکان است.شامل زمین بازی،زمین شن،بازی با آب،فضایی برای جست و خیز،پریدن و دویدن کودکان،امفی تاتر،آلاچیق و محل هایی برای نشستن می باشد. حیاط عمومی شامل زمین دوچرخه سواری،زمین اسکیت، زمین بازی ، خانه درختی ،مسیر پیاده روی می باشد.

مطالب مرتبط