پایان نامه نقش رهبری دانش مدار بر مدیریت دانش

مهارت­های رهبری تیمی

برای اعمال رهبری تیمی در سازمان، رهبر باید مهارت­های زیر را دارا باشد: (Law & Lim ,2000)

– علاقه و توجه: برخی مدیران ترجیح می­دهند در مورد آنچه که انجام می­دهند، صحبت کنند.

– تشخیص و افزایش استعداد دیگران: برخی مدیران می­ترسند که اگر دیگران را تربیت کنند، قدرت خود را از دست بدهند.

– تشخیص و ضعف کار دیگران: برخی مدیران از کمبودها و نقص­های دیگران خشمگین می­شوند، زیرا آنان نمی­توانند نقاط قوت­شان را تشخیص دهند و با آنها کار کنند.

– ارتباطات: به خصوص گوش کردن، ما اغلب آگاه می­کنیم تا اینکه آگاه شویم.

– حل تعارض: این کار نیاز به بخشیدن دیگران دارد، زیرا بعضی اوقات بیشتر افراد نمی­توانند کار را به خوبی انجام دهند.

– خود کنترلی: کنترل خود، عادات، خشم و گرایشات خود خدمتی.

– مذاکره: این مورد موقعی که قدرت تصمیم­گیری و عمل به آن را داریم، مفید است.

– مصالح و سازش: ما اغلب بایستی با اهداف گروهی یا با اهداف شخصی کوتاه مدت سازش کنیم.

 

 

جدول 1-2 سه نقش جدید در رهبری تیمی (Jessup, 2000,p 79)

مطالب مرتبط

نقش وظیفه
مدیران 1- ابلاغ موضوعات وظیفه­ای، اجرایی و نتایج عملکرد تیم

2- هماهنگ کردن جدول زمانی و جریان داده­ها در میان تیم

3- برنامه­ریزی و فراهم کردن منابع (مانند مواد، تجهیزات، افراد و خدمات)

4- بررسی اهداف تیم از حیث واقع­گرا و چالشی بودن و برآوردن نیازهای تجاری

5- بررسی نتایج عملکرد و نظارت بر اقدامات اصلاحی

6- شناسایی نیازهای توسعه­ی شخصی افراد و اعضای تیم برای ارتقاء یا اصلاح

7- تفویض قدرت متناسب با بلوغ تیم

8- مشارکت در جشن موفقیت تیم

9- مشارکت با تیم کاری در جلسات اولیه و کمک به اعضای تیم برای انتخاب رهبران

مربیان 1- تربیت رؤسای منتخب در برنامه­ریزی و اجرای اثربخش جلسات تیمی

2- حمایت از فرآیند ایجاد اهداف تیم، کمک به انتقال اهداف تجاری به اهداف قابل اندازه­گیری، قابل دسترس و چالش برانگیز.

3- تأمین قابلیت دسترسی آموزش در حل مسأله و مهارت­های بین فردی

4- نظارت بر فرآیند بلوغ تیم و کمک به درک مراحل رشد

5- در موقع ضرورت، کمک به حل موضوعات خاص بین فردی

6- ایجاد اطمینان از اینکه مدیر خط مقدم از موضوعات شخصی یا عملکردی آگاه است که تیم نمی­تواند آن را حل کند.

7- کمک به تیم که منابع تخصصی را پیدا کند.

8- تشخیص اعضای تیم که نیازهای رشد آنان باید توجه مدیریت را به خود جلب کند (برای اصلاح یا ارتقاء)

مشاوران 1- فراهم کردن آموزش برای اعضای تیم یا رهبران و متخصصان

2- آماده کردن آموزش یا تربیت اعضای تیم در آمادگی آموزش

3- بررسی نتایج عملکردی متناسب با تیم

4- مشارکت در حل مسأله­ی متناسب با تیم

5- عمل به عنوان رابط با بخش­های تعیین شده­ی سازمان.

پایان نامه نقش رهبری دانش مدار بر مدیریت دانش