پایانامه ارشد : بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی (تخصص، دوره تصدی‌گری، اندازه حسابرسی) بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی 

تکه ای از متن پایان نامه :

اطلاعاتی هستند را ایجاد کرده می باشد. همین عوامل موجب افزایش و گسترش نیاز به حسابرسی به عنوان قسمتی از کل فرایند انتقال اطلاعات شده می باشد. حسابرسی با تاکید بر اثربخشی عملیات موجب صرفه‌جویی در هزینه می‌گردد و زیان‌های ناشی از اشتباهات را کاهش می‌دهد (مجتهد زاده1376). تأثیر حسابرسی درکاهش تحریفات نه تنهابرای پژوهش‌های حسابرسی اساسی می باشد،بلکه دارای پیامدهای عملی عمیقی می باشد.کمیسیون بورس واوراق بهادار به تجدید ارائه به عنوان “قابل رویت‌ترین شاخص حسابداری نادرست” توجه می‌کند. بارسوایی‌های حسابداری دراواخردهه 1990 واوایل سال 2000،قانونگذارها، کیفیت حسابرسی را زیر سوال بردند (شرودر، 2001)[1].درایران پژوهش‌های بسیاری در زمینه کیفیت حسابرسی صورت گرفته می باشد مانند این پژوهش‌ها می‌توان به تاثیر کیفیت حسابرسی بر قابلیت پیش بینی‌کنندگی سود (هشی و احمدی1388) و یا تاثیر گزارش حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی (اعتمادی و موسوی شیری1378) و یا تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود(سجادی1389) اشاره نمود، اما تاکنون هیچ‌کدام تاثیر کیفیت حسابرسی را بر احتمال تجدید ارائه‌ها مطالعه نکرده‌اند. با وجود این که پیامدهای سیاسی این موضوع با اهمیت می باشد، در خصوص این موضوع که افزایش کیفیت حسابرسی، احتمال تحریف با اهمیت و متعاقب آن احتمال تجدید ارائه‌ها را کاهش می‌دهد شواهد تجربی اندکی هست.

1-4- اهداف پژوهش

هدف کلی :

مطالعه عوامل موثر کیفیت حسابرسی در دوره جاری، بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی در دوره‏های آتی

اهداف فرعی:

  • مطالعه تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی
  • مطالعه تاثیر دوره تصدی‌گری حسابرس بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی
  • مطالعه تاثیر تخصص حسابرس در صنعت بر احتمال تجدید‌ ارائه صورت‌های مالی

می باشد. در این پژوهش نمونه مورد مطالعه از طریق روش حذفی سیستماتیک از جامعه آماری انتخاب خواهد گردید ، به این ترتیب که نمونه آماری متشکل از کلیه شرکت های موجود در جامعه آماری می باشد که حائز معیارهای زیر باشند :

  1. پایان سال مالی آنها 29 اسفند باشد و در طول دوره پژوهش تغییر دوره مالی نداشته باشند.
  2. جزء شرکتهای فعال در حوزه فعالیت های مالی ، مانند شرکت های سرمایه گذاری ، بانک ها ، بیمه ها و موسسات مالی نباشند.
  3. داده های مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای پژوهش در طول دوره پژوهش برای دوره زمانی این پژوهش سالهای 1381 تا 1388 می باشد.

[1] Schroder

 مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی (تخصص، دوره تصدی‌گری، اندازه حسابرسی) بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه حسابداری : مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی

مطالب مرتبط