پایانامه در رابطه با : بررسی تاثیر کیفیت ارتباط میان شرکتهای صادرکننده و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکتها»

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر کیفیت ارتباط میان شرکتهای صادرکننده و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکتها

تکه ای از متن پایان نامه :

ارتباط مستمر و بلندمدت با مشتریان و راضی نگه داشتن آنان مزایایی به توضیح زیر برای شرکت به­دنبال خواهد داشت:

  • افزایش وفاداری مشتری: شرکت می­تواند با مشتریانش به­طور انفرادی و منحصر به ­فرد ارتباط مستقر کند. ابزاری که یک شرکت می­تواند وفاداری مشتریان را به خود جلب کند، شخصیت دادن به ایشان می باشد.

با در نظر داشتن مطالب یاد شده مدل مفهومی پژوهش به توضیح زیرخواهد بود:

 

 

 

 

 

 

 

 
شکل 1-1) مدل مفهومی پژوهش

منبع: اورال، 2008

1-6) فرضیه های پژوهش

با در نظر داشتن مطالب یاد شده در چارچوب نظری پژوهش و مدل مفهومی پژوهش، فرضیه­های پژوهش به صورت زیر خواهند بود:

فرضیه اصلی:

  1. کیفیت ارتباطات میان صادرکنندگان و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکت تاثیر دارد.

فرضیه های فرعی:

 مطالعه تاثیر کیفیت ارتباط میان شرکتهای صادرکننده و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکتها»

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه تاثیر کیفیت ارتباط میان شرکتهای صادرکننده و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکتها» (مطالعه موردی: شرکتهای تولیدی صادرکننده استان اردبیل)

مطالب مرتبط