پایانامه در مورد : بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر رضایتمندی مشتریان در بانک قرض الحسنه مهر ایران93

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثیر کیفیت خدمات بر رضایتمندی مشتریان در بانک قرض الحسنه مهر ایران (شعب شیراز و مرودشت)

تکه ای از متن پایان نامه :

 

وفادارای آن ها به بانک خواهد گردید. چنانچه یک مشتری کاملاً وفادار به بانک گردد، نسبت به بانک تعهد پیدا خواهد نمود و مشتری کوشش می کند که تمامی کارهای بانکی خود را در یک بانک انجام دهد. پس بانک مهر ایران مانند کلیه بانک ها نیازمند ایجاد یک دیدگاه استراتژیک نسبت به چگونگی طراحی و ارایه خدمات، در راستای کسب رضایت مشتری می باشد. این مقصود تنها از طریق شناخت دقیق عوامل موثر بر این رضایت از دیدگاه مشتری و تحلیل و اولویت بندی آن ها میسر و عملی خواهد بود.

علی رغم گذشت زمان طولانی از طرح موضوع کیفیت خدمات و شیوه های سنجش و ارزیابی آن، نه تنها توجّه به این موضوع کاهش نیافته بلکه به دلیل اهمّیت فزاینده خدمات در اقتصاد کشورها به خصوص اقتصادهای مدرن پیشرفته تأثیر آن بیش از پیش اهمّیت یافته می باشد. سنجش کیفیت خدمات در سازمان های خدماتی، سنجشی می باشد از اینکه تا چه اندازه، خدمت ارائه شده انتظارات مشتریان را برآورده می سازد. آگاهی از مفهوم کیفیت خدمت و کوشش برای بهبود آن، به ارائه خدمات با کیفیت1-4-فرضیات مطالعه

فرضیات پژوهش به صورت یک فرضیه اصلی و تعدادی فرضیه فرعی مطرح می گردد.

فرضیه اصلی:

میان کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان در بانک مهر ایران ارتباط معنی دار هست.

فرضیات فرعی:

فرضیه فرعی اول: میان اطمینان به بانک مهر ایران و رضایتمندی مشتریان ارتباط معنادار هست.

فرضیه فرعی دوم: میان عوامل محسوس بانک مهر ایران و رضایتمندی مشتریان ارتباط معنادار هست.

 مطالعه تأثیر کیفیت خدمات بر رضایتمندی مشتریان در بانک قرض الحسنه مهر ایران93

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط