پایانامه در مورد : بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی (تخصص، دوره تصدی‌گری، اندازه حسابرسی) بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی 

تکه ای از متن پایان نامه :

 حسابداری را می‌توان فرایند شناسایی اندازه گیری طبقه بندی و گزارش اطلاعات مالی به مقصود فراهم کردن امکان قضاوت آگاهانه و اتخاذ تصمیمات منطقی توسط بهره گیری کنندگان مالی تعریف نمود. عملکرد و رویه های حسابداری طی قرون متمادی تغییرات قابل ملاحظه ای داشته می باشد و از ثبت نسبتاً ساده در دوران باستان، تا سیستم‌های حسابداری کامپیوتری و پیچیده امروزی تکامل یافته می باشد. اما در جریان این تغییرات و تحولات هدف نهایی حسابداری یعنی تأمین اطلاعات بهره گیری کنندگان بدون تغییر باقی مانده می باشد. در حقیقت حسابداری یک سیستم اطلاعاتی می باشد که به عنوان مهم‌ترین زیر مجموعه سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت، وظیفه جمع آوری، طبقه بندی، تلخیص و ارائه گزارش‌های مربوط به وقایع مالی و اقتصادی یک سازمان را بر عهده دارد. اگر چه بیشتر بهره گیری کنندگان این اطلاعات سهامداران و مدیران یک بنگاه اقتصادی هستند اما مدیریت بنابر وظایف و مسوولیت‌هایی که در قبال گروه های مختلف بهره گیری کنندگان اطلاعات مالی دارد و همچنین بنابر الزامات قانونی یا درخواست طرف‌های تجاری یا تأمین کنندگان مالی بنگاه، اطلاعات مختلفی را در اختیار بهره گیری کنندگان خارج از بنگاه قرار می‌دهد. این گزارش‌ها جهت بهره گیری کنندگان خارجی اطلاعات مالی در چارچوب مشخص ارائه می‌گردد و صحت این اطلاعات و گزارش‌ها توسط حسابرسان مستقل تایید می‌گردد. از سوی دیگر، تجدید ارائه صورت‌های مالی، اثرات و نتایج منفی به همراه دارد که شامل مواردی مانند تغییر حسابرس، افزایش هزینه سرمایه، سلب اطمینان بهره گیری‌کنندگان صورت‌های مالی نسبت به این گزارشات، کاهش بازده سهام و نظایر آن می‌باشد. مدیران برای کاهش این اثرات منفی، احتمالاً اقدام به تغییر بعضی از سیاست‌های گزارشگری مالی خود می‌نمایند. تغییرات در رفتار گزارشگری مالی[1] مدیران، ممکن می باشد به صورت‌هایی مانند تغییر در سطح محافظه‌کاری آن‌ها در گزارشگری مالی باشد. پس، در این فصل، کیفیت حسابرسی مورد بحث و مطالعه قرار می‌گیرد. برای این مقصود، آغاز تعاریف انجام شده از مطرح شده، سپس به معیارهای کیفیت حسابرسی پرداخته می‌گردد. در ادامه، مفاهیم و موضوعات مرتبط با تجدید ارایه صورت‌های مالی ارایه [1]Financial Reporting Behavior

 مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی (تخصص، دوره تصدی‌گری، اندازه حسابرسی) بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه حسابداری : مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی

مطالب مرتبط