پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی (تخصص، دوره تصدی‌گری، اندازه حسابرسی) بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی 

تکه ای از متن پایان نامه :

  1. در طول یک سال مالی بیش از 6 ماه توقف معاملاتی نداشته باشند.

1-7- قلمرو پژوهش

1-7-1- قلمرو زمانی:

دوره زمانی این پژوهش از سال‏1381 تا سال 1390 می‌باشد. باتوجه به اینکه تجدید ارائه صورت‏های مالی به طور متوسط در دوره‏ای دو ساله پس از دوره گزارشگری مالی رخ می‏دهد لوبو و ژائو (2013). داده‏های مربوط به تجدید ارائه برای سال‏های 1382 تا 1390 جمع‏آوری خواهد گردید. به این ترتیب، داده‏های جمع‏آوری شده امکان برآورد مدل‏های لوجستیک را با 8 دوره مالی متوالی فراهم می‏آورد.

1-7-2- قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

1-8- تعاریف مفاهیم و واژگان عملیاتی:

کیفیت حسابرسی: ارزیابی (استنباط) بازار از احتمال این که حسابرس، در وهله نخست موارد تحریفات با اهمیت در صورت‌های مالی یا سیستم حسابداری صاحبکار را کشف کند و پس از آن تحریف با اهمیت کشف شده را گزارش دهد (دی آنجلو، 1981)[1]. در این پژوهش کیفیت حسابرسی را از طریق سه معیار: (1) تخصص حسابرس در صنعت، (2) اندازه حسابرس، (3) دوره تصدی گری حسابرسی، می‏سنجیم.

تجدید ارائه صورت‌های مالی: ارائه مجدد صورت‌های مالی سنوات گذشته که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری، به دلیل، تغییر در رویه حسابداری و اصلاح اشتباهات حسابداری، صورت می‌گیرد (کاظمی1390). در این پژوهش تعریف تجدید ارائه‏ صورت‏های مالی شامل موارد زیر نمی‏گردد:

  1. تجدید ارائه‏های فصلی
  2. تجدید ارائه‏های در جهت حفظ ثبات رویه، متعاقب بکارگیری یک استاندارد جدید حسابداری.

تجدید ارائه‏های ناشی از تغییر پایان سال مالی شرکت‏ها

[1]De Angelo

 مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی (تخصص، دوره تصدی‌گری، اندازه حسابرسی) بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه حسابداری : مطالعه تاثیر کیفیت حسابرسی بر احتمال تجدید ارائه صورت‏های مالی

مطالب مرتبط