پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تاثیر کیفیت ارتباط میان شرکتهای صادرکننده و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکتها»

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر کیفیت ارتباط میان شرکتهای صادرکننده و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکتها

تکه ای از متن پایان نامه :

از مشخصه­های شرکت می­توان به اندازه و تجربه اشاره نمود. در میان تعیین کننده­های عملکرد صادرات، اندازه­ی شرکت به روش­های مختلف (مانند تعداد کارمندان ثابت شرکت) انداره­گیری شده می باشد اما تاثیر آن قابل بحث می باشد. تاثیر مثبت آن با در نظر داشتن این مطلب توجیه می­گردد که هرچه یک شرکت بزرگ­تر باشد، منابع بیشتری دارد و شرکت­های بزرگ­تر می­توانند از اقتصاد مقیاس و تجربه­ی بالا، سود ببرند و عملکردشان را بهبود بخشند. در عین حال شرکت­های کوچک متعددی با عملکرد بالا هست به طوری که اظهار می گردد، شرکت­های کوچک می­توانند با انعطاف پذیری، از فرصت­های رشد بیشتری بهره گیری نمایند، حتی اگر محدودیت منابع داشته باشند. شرکت می­تواند یک عامل تعیین­کننده­ی موفقیت صادرات به شمار آید. از یک طرف هرچه تجربه شرکت بیشتر باشد، می­تواند از روش­ها و تکنیک­های بیشتری بهره مند گردد و بر عملکرد تاثیر مثبتی گذارند اما از طرف دیگر، عنوان می­گردد که شرکت­های جوان­تری که در بازار توسعه­ی دانش صادراتی و تقویت منابع هستند (هاهتی[1] و همکاران، 2005، ص 126). استراتژی تطبیق محصول نیز مولفه­ای دیگر از استراتژی صادرات می باشد که اشاره به تطبیق محصول با فرهنگ مشتریان دارد و مبتنی بر نیازهای مشتریان می باشد که منجر به بهبود عملکرد صادراتی شرکت، می­گردد. البته بعضی از محققان نتایجی برخلاف این گرفته­اند. جنبه­ی دیگر استراتژی صادرات، انتخاب تنوع در مقابل تمرکز جغرافیایی می باشد. تمرکز بازار صادرات از طریق تمرکز بر روی کوشش­های بازاریابی در تعداد محدود بازارهای کلیدی و گسترش تدریجی در بازارهای جدید در طول زمان محقق می­گردد. در حالی که تنوع بازار صادرات به عنوان ورود سریع به تعداد زیادی از بازارها و تخصیص کوشش­های بازاریابی در میان بازارهای مختلف، معرفی می­گردد (کاتسیکیا[2] و همکاران، 2005، ص 58).

  1. تعیین کننده های خارجی

تعیین کننده های خارجی عملکرد صادراتی شرکت عبارتند از: محیط شرکت و صنعت.

  • محیط شرکت

تاثیر محیط شرکت بر موفقیت صادرات تایید شده می باشد. محیط دارای جنبه­های مختلفی می باشد. برای مثال: محیط نهادی می­تواند سه نوع فشار نهادی از نوع تقلیدی، هنجاری و قانونی را بر شرکت وارد کند. در واقع،  قوانین و مقررات دولت­ها به عنوان یک فشار نهادی قانونی اقدام می کند. محیط مالی نیز می­تواند[1] Haahti

[2] Katsikea

 مطالعه تاثیر کیفیت ارتباط میان شرکتهای صادرکننده و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکتها»

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه تاثیر کیفیت ارتباط میان شرکتهای صادرکننده و خریداران خارجی بر عملکرد صادرات شرکتها» (مطالعه موردی: شرکتهای تولیدی صادرکننده استان اردبیل)

مطالب مرتبط