پایان نامه ارزش ویژه برند و اطلاعات بازار

پایان نامه دانلود

مزایای ارزش ویژه برند

ارزش ویژه برند مزایای بسیاری برای شرکت ها و تولید کنندگان دارد ، به عنوان مثال اگر برندی از ارزش ویژه بالایی برخوردار باشد ،در این صورت مصرف کننده هدف رفتار مثبتی نسبت به برند خواهد داشت که در نتیجه حاضر است قیمت بالایی برای محصول پرداخت کند ، خرید خود را تکرار نماید ، تبلیغات دهان به دهان[1] برای محصول انجام دهد. تمامی این رفتارهای مصرف کننده موقعیت رقابتی و عملکرد مالی شرکت را افزایش می دهد. ارزش ویژه برند با ایجاد وفاداری[2] در مصرف  کنندگان ، احتمال انتخاب برند را بالا می برد ، شرکت ها می توانند از این مزیت برای توسعه مجموعه محصولات خود بهره ببرند. با تعمیم برند موجود به محصولات جدید ، هزینه های تبلیغات برای محصول جدید کاهش خواهد یافت. از مزایای دیگر ارزش ویژه برند می توان به واگذاری حق امتیاز به سایر شرکت ها ، اثربخشی ارتباطات بازاریابی ، تمایل فروشگاه های زنجیره ای به قرار دادن برند مذکور در مجموعه محصولات خود، عدم حساسیت مصرف کنندگان به قیمت و کاهش آسیب پذیری شرکت ها در مقابل رقبا و رکوردهای اقتصادی اشاره نمود(ایران زاده و همکاران، 1391،ص 156). ارزش ویژه برند کلید ارزیابی عملکرد بازاریابی می باشد که در قلب و ذهن مصرف کنندگان و دیگر بازیگران عرصه بازاریابی حضور دارد. ارزیابی ارزش ویژه برند به دلیل ارزش استراتژیک راهبردی اش برای استراتژی بازاریابی، کمک به تصمیمات تاکتیکی و فراهم آوردن بستری برای تعیین قابلیت تعمیم پذیری برند ، حایز اهمیت است به علاوه افزایش تعداد برند های رقابتی در بازار های مصرفی بین المللی ، توسعه ارزیابی های معتبر و قابل اطمینان بودن ارزش ویژه برند که قابلیت تعمیم در کشورهای مختلف را داشته باشد، ضروری می سازد.ارزش ویژه برند وقتی به طور صحیح و موضوعی مورد ارزیابی قرار گیرد ، استاندارد مناسبی برای اندازه گیری تاثیر مداوم تصمیمات بازاریابی به وجود می آورد (خدنگ،1388، ص ص 24-22 ).ارزش ویژه برند برای سازمان هایی که برند آن ها از ارزش بالایی برخوردار است،مزایایی در بر دارد که برخی از آن ها عبارتند از( دل افروز ، 1393 ، ص 85 ) :

  • وفاداری بیش تر مشتریان
  • کسب حاشیه سود بزرگ تر
  • افزایش کارایی ارتباطات بازاریابی
  • ایجاد فرصت برای توسعه برند
  • ترجیح بیش تر برند توسط مشتری
  • افزایش قصد خرید برند توسط مشتریان
  • آسیب پذیری کم تر در برابر فعالیت های بازاریابی رقبا
  • همکاری های بازرگانی بیش تر در سازمان ها

ایجاد مزیت رقابتی
[1]  – Word Of Mouth

[2] – Loyalty

مطالب مرتبط