پایان نامه ارشد:بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل

thesis-download

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل

تکه ای از متن پایان نامه :

تردیدی نیست. در مورد اعمال حقوقی نیز که اراده در تحقق آن تأثیر دارد علت فرق در میزان اراده ای می باشد که در ایجاد آن کارگزار واقع می گردد. آن دسته اعمال حقوقی که از حیث انعقاد شرایط و آثار، تابع اراده اسنادی را شکل داده اند. نکته پایانی در خصوص ما هیت حقوقی اعتبار اسنادی این می باشد که اساساً در اعتبارات اسنادی بحث از طریقه و مکانیزم پرداخت می باشد و تملیک یا تملّک مبیع و ثمن به نحوی که در بیع داخلی بحث می گردد مورد گفت وگو نیست و از آنجایی که در این شیوه پرداخت بانک گشاینده اعتبار،مستقیماً یا از طریق بانک واسطه دیگر عهده دار اجرای تعهد اعتباری می گردد و در واقع با صدور اعتبارنامه متعهد به وفای عهد خویش در مقابل ذینفع وپرداخت مبلغ اعتبار می باشد، تعهد مزبور را بایستی واجد اوصاف عقود عهدی دانست.[1]

 

بخش چهارم: ویژگی ها،معایب ومزایای بهره گیری از اعتبارات اسنادی

گفتار اول: ویژگی های اعتبارات اسنادی

اولین ومهم ترین ویژگی اعتبار اسنادی از دید فروشنده(ذینفع) این می باشد که در صورت گشایش اعتبار،وی ارز حاصل از صادراتش را از بانک گشاینده می خواهد نه از وارد کننده. در واقع فروشنده به اعتبار بانک گشاینده کالا را برای خریدار ارسال می نمایدو در این روش بانک گشاینده اعتبار اسنادی،اعتبار خویش را جایگزین اعتبار خریدار می نماید. بدین ترتیب مهم ترین ریسک فروشنده به بانک گشاینده اعتبار اسنادی انتقال داده می گردد. به همین علت می باشد که بانک گشاینده تا تعهدات، وثایق و تضمینات لازم را از  خریدار اخذ ننماید و مطمئن نشود اقدام به گشایش اعتبار اسنادی نمی کند.

دومین ویژگی اعتبار اسنادی این می باشد که در طول تاریخ پیدایش تا به امروز با در نظر داشتن نیاز تجار، در انواع مختلفی شکل گرفته و افراد می توانند حسب نوع فعالیت خود از یکی از انواع اعتبارات اسنادی بهره گیری کنند. سومین ویژگی اعتبار اسنادی این می باشد که هم در مورد کالا و هم در مورد خدمات کاربرد دارد.

چهارمین ویژگی اعتبار اسنادی همان طور که پیش از این نیز به اختصار اظهار گردید و در بخش های بعد هم به تفصیل اظهار خواهد گردید این می باشد که پس از گشایش، یک معامله مستقل تلقی می گردد یعنی از دیگر قراردادها به ویژه قرارداد پایه بین خریدار و فروشنده وقرارداد بین متقاضی و بانک گشاینده اعتبار اسنادی مستقل می باشد.

[1] . ابافت،رسول،اعتبارات اسنادی و ماهیت حقوقی آن در حقوق تجارت بین الملل،پیک نور،ضمیمه زمستان 1386،ص100

مطالعه آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط