پایان نامه ارشد رشته کشاورزی: اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

تکه ای از متن پایان نامه :

در 768 نانومتر برای پتاسیم و589 نانومتر برای سدیم اندازه­گیری گردید (21).

اندازه­گیری قلع در پنیرک طبق استاندارد ملی ایران به شماره 9265 (مواد غذایی کنسرو شده- اندازه­گیری مقدار قلع- روش  طیف­سنجی نوری جذب اتمی با شعله) انجام گردید (13).

در این روش آزمونه آغاز با بهره گیری از محلول اسید نیتریک و سپس محلول اسید کلریدریک، هضم گردید و محلول بدست آمده رقیق گردید. جهت کاهش تداخل دستگاهی به تمامی محلول های مورد آزمون اعم از محلول استاندارد و محلول حاصل از هضم و آماده­سازی نمونه، محلول آبی کلرید­پتاسیم به مقدار مشخص افزوده گردید و در ادامه میزان عنصر قلع به روش طیف سنجی نوری جذب اتمی با شعله نیتروزاکسید (اکسید کننده)- استیلن، در طول موج 5/235 نانومتر اندازه­گیری گردید.

3-3-9 مراحل استخراج موسیلاژ محلول در آب:

برای تهیه موسیلاژ محلول درآب از برگ‌ها و ساقه گیاه پنیرک مراحل زیر بر روی نمونه جمع‌آوری خشک شده انجام گردید. روش استخراج از پژوهش 64 و 65 با کمی اصلاح انجام گردید.

 

3-3-9 -1 آسیاب نمونه:

برگها و ساقه های خشک شده با آسیاب” سانیو ژاپن” آسیاب شدند.

 3-3-9 -2 چربی زدایی:

نمونه آسیاب شده آغاز  با هگزان چربی‌گیری گردید. به این‌ترتیب که مخلوطی از 50 گرم نمونه و 200‌ میلی لیتر هگزان با هم مخلوط شدند و به مدت 1 ساعت روی دستگاه شیکر Kika labortechnik 501HS ، مخلوط گردید. پس از گذشت 1 ساعت ، مخلوط با کاغذ صافی صاف گردید و در آون 45 درجه سانتی گراد به مدت 4 ساعت خشک گردید.

اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط