پایان نامه ارشد رشته کشاورزی با موضوع اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

تکه ای از متن پایان نامه :

مرحله 3) به هر لوله آزمایش  با دقت و سرعت 25میلی لیتر اسید ‌سولفوریک غلیظ افزودیم و لوله ها ورتکس گردید.

اجازه داده گردید محلول لوله ها در دمای آزمایشگاه خنک شوند.

مقدار جذب محلول های استاندارد به کمک دستگاه اسپکتروفوتومتر در طول موج 490 نانومتر خوانده‌ شدند.

شاهد آزمون محلول شماره یک بود که با آن دستگاه صفر گردید و سایر رقت ها بر اساس محلول شاهد خوانده شدند.

بطور اختصار مراحل تهیه نمودار استاندارد به توضیح زیر انجام گردید:

  • 5 میلی لیتر آب دیونیزه با صفر تا 500 مایکرولیتر محلول قندی گلوکز mg/L  1000  مخلوط گردید. (تعداد محلول ها 6 رقت ) محلول بدون قند بعنوان شاهد در نظر گرفته گردید.
  • به محلول فوق 5 میلی لیتر محلول فنل 5% که در اسید کلریدریک ا/0 مولار حل شده می باشد و به حجم رسیده می باشد افزوده گردید.
  • به محلول فوق 25 میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ، سریع و دقیق افزوده گردید.
  • هر نمونه سریعا ورتکس شده و در دمای اتاق خنک گردید.
  • جذب نمونه ها در طول موج 490 نانومتر با اسپکتروفتومتر خوانده گردید.
  • منحنی بر اساس محور عمودی جذب نور و محور افقی غلظت رسم گردید.

 

 

 

 

3-3-10-2 تهیه نمونه آزمونه

درب اتوکلاو باز گردد. پس از باز کردن درب دستگاه ، نمونه در دستگاه با درب باز ماند و سپس با گذشت یک ساعت در دمای آزمایشگاه با دستگاه اسپکتروفتومتر، جذب خوانده گردید.

اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط