پایان نامه ارشد : زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی و نیز واژههای عربی 

تکه ای از متن پایان نامه :

در رزم، شهاب ناوک او           بربود ز ران یوز تخسیر 170/ 10

تذرو:/ [ت َ ذَرْوْ ] (اِ) تذرج می باشد که مرغ صحرایی شبیه به خروس باشد. (لغ از بر)

هر آن تذرو که در مرغزار عدل تو پرّد        گرفت نسر فلک را گه شکار به مخلب 20/ 6

تراب:/ [ت ُ ] (ع اِ) خاک. (لغ)

عرصه‌ی مدح تو کی پای فلک نمود طی           زیرا به فلک در زند دست تصرف تراب 26/ 13

ترکش:/ [ ت َ ک َ ] (اِ مرکب ) تیردان . (لغ از فرس). در اصل تیرکش بود بمعنی جای تیرکشیدن بجهت کثرت استعمال کسره برای تخفیف بفتح بدل شده و یا را حذف کردند. (لغ از غیاث، آن)

ترکش شکسته بیلک و مرکب بریده دم              مسند دریده بالش و رایت نگون‌سر می باشد 69/ 4

تریق:/ (با در نظر داشتن متن، به نظر می‌رسد که تریغ درست باشد.) [ ت َ رَی ْ ی ُ ] (ع مص ) تر گردیدن ترید. تر گردیدن ترید به نان خورش(لغ از منتهی، ناظم) .

باده‌ی من راوقی بر راه دارد زیرا محن        لقمه‌ی من تریقی در پیش دارد زیرا عنا 15/ 4

تعطیر:/ (تَ) [ ع . ] (مص مرکب .)خوشبو گردانیدن ، عطر زدن . (فم)

لاله ز تو در قبای اطلس        گلبن ز تو در دواج تعطیر 170/ 2

تغابن:/ [ ت َ ب ُ ] (ع مص )  همدیگر را در زیان افکندن و به زیان همدیگر را فریفتن و گاهی تجرید نموده بمعنی زیانکاری و زیان زده شدن و زیرا زیانکاری را افسوس لازم می باشد مجازاً بمعنی افسوس خوانند. (لغ از غیاث، آن)

الحق تغابنی می باشد که با این همه تری                 مغبون کند به شعبده ایام ماده‌ام 382/ 5

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط