پایان نامه ارشد : زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی و نیز واژههای عربی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی و نیز واژههای عربی 

تکه ای از متن پایان نامه :

زابر طبع لولو بخش و باد لطف تو بوده       بروز مفلسی بنشانده دریا و عمان را2/2

ابدال:/ ( اَ ) [ ع . ] (ص . اِ.)جِ بدل یا بدیل . نیکان ، صالحان ، که جهان به برکت وجود ایشان برپاست . (لغ)

گرچه خدا را بود شفیع محال می باشد        سجده‌ی ابدال در نشیمن اصنام 216/ 11

ابراج:/ (77) [ اَ ] (ع اِ) ج ِ بُرج. (لغ)

سرای عالم یک سده از معالی اوست        مسطح می باشد فلک در میانه‌ی ابراج 77/ 9

ابرش:/ [اَ رَ ] (ع ص ، اِ).اسبی که نقطه های خرد دارد (لغ از مهذب) . اسبی که بر اعضای او نقطه ها باشد مخالف رنگ اعضا.(لغ از منتهی). اسب که موی سرخ و سیاه و سفید دارد. آنکه رنگ سرخ و سپید درهم آمیخته دارد. مؤنث : بَرْشاء. ج ، بُرْش. (لغ)

ای خرد هرزه‌کار لاشه‌ی دعوی بدار                ابرش افلاک نیست اهل عنان در رکاب 26/ 15

ابکم:/ [ اَ ک َ ] (ع ص ) گنگ . مؤنث : بَکْماء. ج ، بُکم. (لغ)

با زبان ناطق من نمود لطفی کافتاب              در بهاران با زبان ابکم سوسن نکرد 106/ 3

ابلق:/ [ اَ ل َ ] (ع ص ، اِ). دورنگ. (لغ)

احرار:/ [ اَ ] (ع ص ، اِ) ج ِ حُرّ. آزادان . آزادگان . حرّان. (لغ)

نه که بعد از کنف فضل خدای             حامی من شرف احرار می باشد 55/ 14

احول:/ (اَ وَ) [ ع . ] (ص .) لوچ ، دو بین .(لغ)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط