پایان نامه ارشد مدیریت MBA: بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

تغییر می‌کند و سازمان‌ها ملزم به مسئولیت‌پذیری در برابر محیط اطراف خود هستند. سومین مرحله، توسعه مشروعیت می باشد و مدارسی را در برمی‌گیرد که وارد یک بازار جدید می‌شوند و یا روششان را در بازار فعلی تغییر می‌دهند. دفاع از مشروعیت چهارمین مرحله می باشد که هنگامی موردنیاز می باشد که مشروعیت توسط حوادث داخلی و یا خارجی مورد تهدید واقع گردد (تیلینگ، 2004).

پس در پژوهش حاضر، محقق به دنبال تأثیر مؤلفه‌هایی از کیفیت عملکرد می باشد که در جنبه مشروعیت سازمانی قرار می‌گیرند تا در صورت تأثیر بر رضایت والدین، بتواند راهگشای مدارس غیرانتفاعی در حفظ و کسب مشروعیت مدارس باشد و پایداری آنان را درزمینه مدیریت مدارس تضمین کند. مطمئناً عوامل دیگری نیز مؤثر بر پایداری مدارس هستند که با سایر الگوهای کیفیت آموزشی سنجیده می‌شوند، اما در این پژوهش به این جنبه از کیفیت آموزشی پرداخته‌شده می باشد. پژوهشگران درزمینه مشروعیت تحقیقاتی انجام داده‌اند که به توضیح زیر می باشد:

بیتکتین (2011) در پژوهش مروری خود نظریه‌ای را مطرح نموده و بیان می‌کند. این نظریه تحقیقاتی درزمینه شناختی و اجتماعی-سیاسی مشروعیت، شهرت و وضعیتی را که از دیدگاه یک ارزیاب درزمینه قضاوت اجتماعی صورت می‌گیرد، گسترش می‌دهد. در این پژوهش چگونگی ایجاد بردن کیفیت آن. پس در حوزه آموزش، شناسایی عملکرد مدارس به‌عنوان یک سازمان خدماتی و همچنین در نظر داشتن حفظ و نگهداری مشتریان آن (والدین دانش‌آموزان)، از عوامل مهم و کلیدی در این زمینه می باشد. عموم مردم بر این باورند که اداره یک مدرسه به‌صورت خوب و کارآمد باعث یک آینده درخشان برای دانش‌آموزان خواهد گردید. شواهد زیادی نشان می‌دهند که آموزش ارتباط بسیار تنگاتنگی با موفقیت آینده در بازار کار، سلامت جسمی و روحی و نتایج مثبت دیگری در دوران بزرگ‌سالی دارد (گیبونز[1] و سیلوا[2]، 2010).

[1] Gibbons

[2] Silva

 مطالعه تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد مدیریت MBA: مطالعه تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی

مطالب مرتبط