پایان نامه ارشد مدیریت MBA: بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

بر این اساس در نظر داشتن مؤلفه‌هایی از کیفیت عملکرد که نشان‌دهنده اداره مدرسه به‌صورت کارآمد و مؤثر هست، بسیار مهم می باشد. پس با در نظر داشتن تحقیقات انجام‌شده درزمینه کیفیت آموزشی و شناسایی مؤلفه‌هایی که درزمینه مشروعیت مدارس قرار دارند، مؤلفه‌های اطلاعات، اعتبار، پاسخگویی، مسائل ملموس و ایمنی شناسایی شدند که در ادامه به توضیح و توضیح آن‌ها می‌پردازیم.

2-5-1-1- اطلاعات

مطابق با لغت‌نامه‌های انگلیسی، اطلاعات عبارت می باشد از “مجموعه‌ای از خبر، داده، امر واقع، اقدام مطلع کردن افراد و دانشی که از آموختن کسب می‌گردد”. واژه‌نامه کتابداری و اطلاع‌رسانی انجمن کتابداری آمریکا، اطلاعات را “همه اندیشه‌ها، داده‌های واقعی و آثار تخیلی که به‌طور رسمی و یا غیررسمی و به هر شکل مبادله ثبت، ضبط و یا منتشر می‌گردد”، تعریف کرده می باشد (عینی، 1384: 30).

در سازمان‌های خدماتی و با در نظر داشتن تعریف اطلاعات در حوزه کیفیت عملکرد، اطلاعات عبارت می باشد از مطلع کردن مشتریان درمورد خدمات ارائه‌شده، به‌نحوی‌که آنان را نیز در این امر مشارکت دهیم (توحیدی و جباری، 2011). همچنین در دایره‌المعارف مدیریت (2006)، اطلاعات و ارتباطات را تسهیم دانش و تفکر با شیوه شفاهی، کتبی و یا وسایل غیرکلامی تعریف می‌کند که به‌مقصود عملکرد مؤثر، مدیران نیاز به شناسایی و توانمندی در به‌کارگیری مهارت‌های ارتباطاتی دارند به انتخاب والدین برای مدارس دولتی در مقابل مدارس خصوصی توجه می‌گردد. نتایج حاصل از انتخاب مدارس دولتی در مقابل مدارس خصوصی حاکی از این امر می باشد که رضایت والدین از مدرسه قبلی فرزندشان هیچ تأثیری بر انتخاب دوباره مدارس خصوصی ندارد. در عوض، مشارکت والدین جنبه بسیار مهمی از انتخاب را شکل می‌دهد که باعث نتایج زیر می‌گردد: والدینی که به‌طور مستمر با معلمان فرزندانشان در ارتباط هستند، مشارکت بیشتری در مدارس دارند و احساس می‌کنند که همکاری میان والدین و معلمان در مدارس خصوصی کافی نیست. همچنین نتایج حاکی از این امر

 مطالعه تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد مدیریت MBA: مطالعه تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی

مطالب مرتبط