پایان نامه ارشد مدیریت MBA: بررسی تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی

تکه ای از متن پایان نامه :

پیامدهای مطلوبی مانند تکرار خرید، حفظ، وفاداری، عملکرد فروش و سودآوری سنجیده می‌گردد (فین[1]، 2011: 27).

پس با در نظر داشتن مطالب ذکرشده در مورد اهمیت رضایت مشتری، در سیستم آموزشی نیز به‌عنوان یک سازمان خدماتی و مدارس غیرانتفاعی به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از آن، عدم در نظر داشتن رضایت مشتری یعنی والدین و دانش‌آموزان، باعث ترجیح مدارس غیرانتفاعی دیگر از جانب والدین به مدارسی می باشد که در حال حاضر فرزندانشان در آن‌ها مشغول به تحصیل هستند. با در نظر داشتن اهمیت حفظ و جذب مشتریان، عواملی که در رضایت والدین در مدارس مهم هستند نیز بایستی شناسایی‌ شده و مدنظر مدارس غیرانتفاعی به‌عنوان یک کسب‌وکار مستقل آموزشی قرار بگیرد. این مسئله در مورد مدارس غیرانتفاعی که در معرض شکست قرار می‌گیرند، نیز صادق می باشد، چراکه باعث می‌گردد، میان آن چیز که والدین از یک مدرسه غیرانتفاعی انتظار داشته‌اند و آن چیز که مدرسه به‌عنوان خدمات به فرزندان آن‌ها ارائه می‌کند فاصله زیادی باشد و والدین فرزندانشان را در مدارس دیگری ثبت‌نام کنند که این امر باعث کاهش تعداد دانش‌آموزان، کاهش سهم بازار، افزایش هزینه‌ها و کاهش سودآوری می‌گردد. درنتیجه مدارس غیرانتفاعی موفق به پرداخت هزینه‌های خود نشده و در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرند.

در پژوهش حاضر، مقصود از رضایت مشتری، میزان رضایت والدین دانش‌آموزان از خدمات دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران می باشد که از فرایند تصمیم‌گیری، جمع‌آوری شواهد و قضاوت در خصوص نظام‌ها، برنامه‌ها، مواد درسی، رویه‌ها و فرایندها با در نظر داشتن عناصر اعتبار، اطلاعات، پاسخگویی، ایمنی و مسائل ملموس به دست می‌آید.

مطابق با مدل عمومی رضایت، اگر این انتظارات و خواسته‌ها که بالطبع متناسب با اقداماتی می باشد که از جانب مدارس در والدین شکل گرفته می باشد، با عملکرد و اقدامات مدارس غیرانتفاعی سازگاری داشته باشد و عملکرد مدارس غیرانتفاعی در سطحی باشد که این انتظارات را برآورده کند،[1] Finn

 مطالعه تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی دخترانه شهر تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

 

پایان نامه ارشد مدیریت MBA: مطالعه تأثیر مؤلفه‌های کیفیت عملکرد از منظر مشروعیت بر رضایت والدین دانش آموزان دبیرستان‌های غیرانتفاعی

مطالب مرتبط