پایان نامه ارشد کشاورزی: اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

تکه ای از متن پایان نامه :

3-3-9 -4  حذف پروتئین:

برای حذف پروتئین، به محلول جدا شده به میزان 1/0% تری‌کلرو‌استیک اسید افزوده گردید و نمونه با دور 10000 دور در دقیقه به مدت 15 دقیقه سانتریفوژ گردید.

3-3-9 -5  انحلال در اتانل 96% و خشک کردن:

پس از حذف پروتئین، بخش محلول جدا شده با حجم 2 برابر الکل اتیلیک 96% مخلوط گردید تا ترکیبات کوچک مولکول (منو و دی ساکاریدها) حذف شوند و صمغ بصورت رسوب باقی مانده از فاز مایع جدا گردید و رسوب صمغ در آون 40 درجه سانتی‌گراد خشک گردید. رنگ صمغ خشک شده قهوه‌ای تیره بود.

بخشی از موسیلاژ با دستگاه خشک‌کن انجمادی (20 ساعت در دمای40- درجه‌سانتی‌گراد) خشک گردید و صمغ بدست آمده کرم تا آجری رنگ بود. نمونه‌ها جمع‌آوری و در ظرف شیشه ای در دمای اتاق نگهداری شدند.

اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط