پایان نامه: اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

تکه ای از متن پایان نامه :

آنها طبق رویه Westerenge و همکاران.100 گرم از آلبینوی(لایه وسطی پریکارپ) پرتقال تازه را کنده و به قطعات کوچک بریدند. این ماده گیاهی را در ml 750 اتانل 85% حجمی/حجمی پخش کردند و برای 10 دقیقه جوشاندند. مخلوط در دمای اتاق خنک گردید و با یک فیلتر فیبر شیشه‌ای تحت خلاء صاف گردید. باقی‌مانده را 2 بار با اتیل‌اتر شستند. دوباره صاف کرده و در دمای اتاق خشک نمودند.

این مرحله اجازه می‌دهد که آنزیم‌ها تغییر ماهیت دهند و قندهای با وزن مولکولی کم، اسیدهای آمینه ، قند های غیرآلی، رنگدانه‌ها و دیگر ترکیبات آلی با وزن مولکولی اندک حذف شوند.

ماده خشک شده حاصل، جزء نامحلول در الکل[1] نامیده گردید (54).

“لو و همکاران” پلی‌ساکارید چای حاصل از گیاه ژینوستما پنتافیلوم را به توضیح زیر استخراج نمودند:

2 ساعت تیمار گردید تا محول صمغ بی‌رنگ گردد. محلول حاصل را تا حجم یک‌سوم در روتاری تحت خلاء 40 درجه تغلیظ کردند و بعد pH محلول تغلیظ شده با HCl2مولار تنظیم گردید. هیدروکلوئیدهای محلول آبی با اتانل(نسبت حجمی1:3) رسوب کردند. سپس جمع‌آوری و صاف شده و سپس با دقت با اتانل خالص، استون و اتر شستشو دادند تا گروه‌های لیپیدی قند‌های آزاد و ساپونین‌ها جدا شوند. صمغ خام را جمع آوری و در هوا خشک کردند.

جهان بین و همکارانش خالص سازی صمغ چوبک را با روش امین و همکاران(2007) و با کمی اصلاحات انجام دادند. صمغ خام را با کمپلکس باریوم خالص نموده و محلول صمغ 3% را با هم‌زدن دائم برای 10 ساعت در 65 درجه سانتی‌گراد آماده کردند و با محلول هیدروکسید‌باریوم اشباع رسوب‌گیری نمودند. کمپلکس را با سانتریفوژ rpm 4000 به مدت 15 دقیقه جدانمودند. رسوب جمع‌آوری گردید و در اسید‌استیک 1 مولار قرار گرفت و برای 7 ساعت هم زدند و بعد سانتریفوژ نمودند. مایع رویی با اتانل90% رسوب‌گیری گردید و رسوب را با اتانل 80، 90 و 95% شستند و نهایتا با آب شیر برای 48 ساعت دیالیز نمودند و برای48 ساعت دیگر در آب دیونیزه دیالیز ادامه داشت.

پس از دیالیز، محلول صمغ را از صافی 45/0 میکرون غشاء میلی‌پور گذراندند و در فریز‌درای به مدت 2 تا 4 ساعت تحت خلاء و یا در هوای آزاد به مدت 30 تا 36 ساعت خشک کردند. صمغ فریز‌درای شده را برای آنالیز HPLC و آنالیزهای

[1] alcohol-insoluble residue

اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط