پایان نامه با کلمات کلیدی دانشجویان، مجازی، اساتید، خیلی

مجازی استفاده می کنند:
1- ظاهرسازی: یک فیلمانه یا سناریو برای هرکدام از دانشجویان مورد بررسی می باشد و برای ارزیابی و ترکیب بندی مفهومات کلاس درس به تصمیم گیری نوبتی کمک می کند ظاهرسازی و وانمودها برای دانشجویان خیلی مفید هستند زیرا که می توانند نقشه امتحان CPA را شبیه سازی کنند و از سال (2004) ظاهرسازی به امتحان CPA اضافه شده است.
2- الیمینات: یک محیط کلاس درس مجازی می باشد که با اوقات واقعی برای مسیر آموزش مجازی طراحی شده است که اجازه می دهد بین دانشکده و دانشجویان تعهد اثر بخش ایجاد شود (2005).
3- اسمارتینگ: تکنولوژی جدید کمک زیادی به مردم و مؤسسات می کند و نرم افزارهایی را برای دانشجویان آماده طراحی می کند که توسط دانشکده ها نگهداری می شود و به وسیله این نرم افزار دانشجویان می توانند به شبکه وصل شوند و این نرم افزار مؤسسات را قادر می سازد که بهتر بتوانند از دانشکده ها و دانشجویان خودشان پشتیبانی کنند.

20- نرم افزارهایی که دانشجویان برای آموزش مجازی استفاده می کنند:
A- ارزیابی و آموزش در میدانهای شناخت (ALEKS): یک صفحه گستر وب می باشد که دستیاران آموزش را متمایز کرده است و مبتنی بر هوش مصنوعی است که برای شناخت مزایای انفرادی و نشان دادن مهارت های آن استفاده می شود و توسط دایره آموزش طراحی شده است. این سیستم ابتدایی و اولیه است و برای تدریس حسابداری و ریاضیات یا بازرگانی استفاده می شود.
B- معلم خصوصی(Net Tutor): یک سیستم نرم افزار است که به معلم خصوصی و دانشجویان اجازه می دهد تا با همدیگر ارتباط مجازی برقرار کنند و تفاوت فیزیکی آن در مکان و موقعیت ها می باشد و نرم افزار معلم خصوصی دارای سه جزء می باشد.
1- معلم خصوصی زنده
2- سئوالات و جواب ها
3- بایگانی
که دانشجویان و کاربران با استفاده از رمز خصوصی به آن وارد می شوند و ساعت استفاده هریک از دانشجویان را استاد تعیین می کند و اداره امور را بر عهده دارد و دانشجویان کاملاً به معلم خصوصی وابسته هستند. این نرم افزار شامل یک بایگانی نیز می باشد و طوری طراحی شده است که هر سئوال یا جواب یا وصولی دیگری برای اثبات مسائل و یا کمک به دانشجویان در آن نگهداری می شود و همچنین بر اثر تکرار سئوالات پرسیده شده و پاسخ داده شده به یک کتابخانه بزرگ واقعی تبدیل شده است.
C – تامسون: برای حسابداری یک قدرت یاب پرسرعت و کامل شده تدریس آموزش مجازی می باشد که کاربران سیستم را در نهایت انعطاف پذیری و آسانی و سادگی استفاده و راههای کارآمد برای موفقیت دانشجویانی را که می خواهند نتایج یافته هایشان را تحویل دهند به طور کامل راهنمایی و هدایت می کند.
این نرم افزار شامل موارد ذیل می باشد:
1- آسانی استفاده:
دانشجویان توسعه یافته برای مهارتها و اساتید برای تست زدن از آن استفاده می کنند
2- راههای کارآمد برای موفقیت:
ذخیره کردن وقت و کارآمدی از ویژگی های این نرم افزار است و راههای نمره دادن تکالیف خانگی و گزارش دادن سریع و آسان را برای اساتید فراهم کرده است. دانشجویان شخصیت یافته و توانمند نقشه های آموزش را برای کارآمدی خود از بین کتابهای درسی مادی هدایت می کنند و هریک از نیازهای آرام دانشجویان برای ساختن علم وخلاصه دوره مطالعه برآورد می نماید .
3- نتایج:
دانشجویان را در زیر فشار سخت گزارش دادن و فهم بیشتر کمک می کند و آنها را برای رقابت بهتر در تست زدن های بهتر کمک می کند. این نرم افزار توسط شخصی به نام تامسون طراحی شده است.
D – نرم افزار دفترکل عمومی: چندین ناشر کتابهای درسی حسابداری نرم افزار دفتر کل عمومی را برای دانشجویان معرفی کرده اند دنیای کامپیوتر نیزه شده حسابداری از میان شهود بیشتر و بر مبنای سیستم استفاده دوستانه کاربران طراحی شده است و هم چنین نرم افزارهای بازرگانی را که می خواهد در آینده استفاده شود طراحی کرده است.
21- پیشینه تحقیق :
تحقیقات این مطالعه شامل دو قسمت می باشد:
1/21 – تحقیقات انجام شده در خارج از کشور:
1- مطابق بررسی اس چو مرا (1993) در هر نوع از جور کردن های برنامه های آموزشی نقش اول دانشجو آموختن می باشد
A) خیلی از دانشجویان آموزش مجازی بزرگسال و کارگر و متأهل هستند آنها خیلی از اختلافات را که در زندگیشان رخ می دهد هماهنگ می کنند.
B) دانشجویان مجازی صداقت بیشتری از استدلالها را برای رقابت گرفتن دارند برخی از دانشجویان علاقه مند هستند که برای بدست آوردن یک رتبه در دوره هایشان رقابت استفاده کنند و خیلی از دانشجویان برای آموزش گسترده خودشان رقابت می گیرند و علاقه مند به تکمیل نمره نیستند.
C) در آموزش مجازی دانش آموزان و دانشجویان معمولاً جداگانه هستند و عامل های انگیزه ای شکل روییدن ، تماس یا رقابت با دانشجویان دیگر که حاضر هستند تفاوت دارد .
D) دانشجویان مجازی و اساتید اغلب در ترم های عمومی کمتر زمینه دارند و تجربه های روز به روز دارند و این برای دانشجویان مشکل و سخت است و صحبت مجازی با اعضای هیئت علمی کار را دشوارتر می سازد.
2- مطابق بررسی تامپ سون (1998) مسیر آموزش مجازی مزرهای جغرافیایی را به وسیله اینترنت و دانشجویان شکسته است و مشارکت بر سر کلاسهای درس در هر کجا که دانشجویان یک رایانه دارند و به اینترنت متصل می شوند انجام می گیرد و یک کلاس درس مجازی تشکیل می شود. دانشجویان برای دسترسی رقابت مادی و معنوی از آموزه های خودشان یا دانشجوی عضو دیگر در هر وقت از شبانه روز استفاده می کنند و ا
ز غیرهمزمانی های متنوع و ابزارهای ارتباط همزمان این فشار را تحمل میکنند.
3- در یک یادداشت که به وسیله چونج و سورانس (1999) بیان شده است از اصل یکسان نیز می توان برای هر یک از محیط های آموزش مجازی در هرکدام از سطوح عالی از اثربخشی که انتظار می رود استفاده کرد که پلی بین شکاف ارتباط و مسیرهای آموزش طولانی شده دانش آموزان و استاد زده شود. در یک محیط آموزش واقعی بر مبنای اینترنت دانشجویان و معلم به طور فیزیکی و جداگانه هستند و تکرار اثربخشی های آموزش مجازی میان دانشجویان یا اساتید ممکن است که اثری در یک آموزش مجازی داشته باشد مانند. یک اثر مثبت که فرض اثربخشی ها را ممکن و آسان می کند شناخت ساختمان فعالیت در رقابتهای واقعی می باشد.
4- کن ول تون (2000) بررسی کرده بود که نقش مربی و دانشجو بیشترین تغییر را در آموزش مجازی انجام شده دارند و تا به حال منظر کنفرانسها در کلاس ها برای حل کردن مشکلات رقابت آموزش مجازی بوده است که کجا سخنرانی کنند و یا کجا از آموزش مجازی استفاده کنند. کن ول تون(2000) نتیجه گیری کرده بود که لازم است کلاسهای آموزش مجازی در هر دوره ارتباطی بین همکاران و گفتگو کنندگان یا بین اساتید و دانشجویان وجود داشته باشد.
واکنش دانشجو در این مطالعه مرا برای نتیجه گیری بهتر در محیط آموزش مجازی که بتواند اثربخش باشد و نیز یک محیط چهره به چهره باشد رهبری می کند. دسته بندی و ترکیب هم زمانی و غیرهم زمانی مادی در محیط صفحه گستر وب برای دانشجویان من که خوب کار می کنند خیلی مفید است و خیلی از دانشجویان من وقتی که من آموزش می دهم کلاس درس چهره به چهره را اداره می کنند و وقتی که من وارد سیستم مجازی می شوم دانشجویان مجازی من به سیستم متصل می شوند و برای خودشان هر دانشجودارای شکوفه خاصی است که در آخر هر ترم شکوفا می شود.
کن ولز(2000) اسلوان (2000) معتقد بودند ترقی های آموزش مجازی و تغییر در نقش های اساتید ، شکل حرکت و نقش کنفرانس را برای اساتید آسانتر می کند در نقش جدید خود اساتید راهنمایی دانشجویان را برای منابع مذاکره آسان تر و ارتباط و تشویق کردن دانشجویان شرکت کننده را لازم دارند.
5- . مطابق بررسی و تحقیق مالوف (2000) بیشتر دانش آموزان بالغ به خاطر کسب مهارتها دارای انگیزه قویتری هستند و شناخت آنها می تواند مورد استفاده راههای عملی قرار بگیرد زیرا که دانش امروز به جهان واقعی نزدیکتر است و بیشتر نیز پسندیده به نظر می رسد زیرا که دانش آموزان مجازی دانش امروز و کاربرد فردا را می خواهند.
6- ریو(2002) پیش بینی های کلیدی را بیرون از محیط کاری برای ثبت نام های آموزش مجازی انجام داد که با همدیگر جفت می باشند زیرا که دانشجویان مدرن بالغ به ابزاری نیاز دارند تا خود را محافظت کنند.
7- در یک بررسی دیگر که توسط رابرت (2006) انجام شد شخصیتهای حقوقی خدمات آموزشی گفته بودند که گزارش بررسی آموزش عالی نشان می دهد که بیش از 300 دانشجوی جاری و سابق برای سودثانویه مؤسسات آموزشی شامل فارغ التحصیل و مشغول به تحصیل به خاطر موارد ذیل مجددا ثبت نام شده بودند.
A- دانشجویان ثبت نام شده در برنامه های آموزش مجازی ذکر کرده بودند که راحتی و انعطاف پذیری و اینکه خودشان رئیس هستند دلایلی برای رقابت کردن می باشد زیرا که خیلی از دانشجویان از هم اکنون استخدام شده هستند و مثال رتبه های آموزش مجازی نیز به آنها فرصت برای ترقی در دوره های جاری خودشان و آموزش کمتر دیدن را می دهد تا انتظار شغلی خوب را با مساعدت سکوهای آموزشی جستجو کنند.
B- کارگران بالغ آموزش مجازی بیشتر راضی هستند مدارس مرکز کارگران بالغ شده است و همچنین خیلی از دانشگاهها نشان داده اند که عالیترین نوع مارک آموزشی را دارند کارکنان دانشجو مشاغل تمام وقت دارند و مدارس زمینه های راحتی بیشتری را بنا دارند که انجام دهند و بیشترین شکل رضایت را از لحاظ سود و هزینه داشته باشند.
C- برنامه های آموزش مجازی خط زدن بسیاری از برنامه سنتی دیگر است و دانشگاههای مهم و عمده بیشترین مدارس را در اختیار دارند که این دانشگاهها حدود (50%) دانشجویان مجازی را ثبت نام کرده اند همچنین نشان دادند که خوب آموزش می دهند. راحتی و انعطاف پذیری دلایل ذکر شده هستند و همچنین دلایل اولیه خود برنامه های آموزش مجازی می باشد و در همه موارد از راحتی بسیار ذکر شده است و رئیس به دنبال سودآوری و خدمت است و برنامه های بحرانی را به کار می بندد و دانشجویان نیز رضایت کامل دارند.
D- ماهیت دایره آموزش به دنبال کسب سود است و تلاش برای مالکیت همیشگی یک موفقیت است ادامه دادن نرخ رضایت بالارفتن میزان پیشنهادات می باشد بررسی ما انتظار داشت که خیلی از رضایت دانشجویان برگشت پذیر می باشد و مدارس برای پیشرفت بهترنمره می دهند.
8- فول فورد و زهانج(1993) پی سی یا نو (2002) عقیده داشتند که آن ادراکات دانشجویان از تأثیرات می باشد وتأثیرگذاری واقعی نفوذ رضایت مندی بر اجرای نمایش آنها می گذارد. دانشجویان سطوح عالی تأثیرگذاری را مشاهده می کنند و تاثیرات سطوح عالی خوشحال کننده و رضایت بخش است و چگونه بهتر تجربه کردن و کمیت آموزش خودشان راگزارش می دهند هرچند تأثیرگذاری واقعی دانشجو نامضنون و مربوط به هم هستند. پی سی یا نو(2002) خوشحال بود که اگرچه دانشجویان آموزش مجازی احساساتی کیفی و کمی تأثیرگذاری مربوط به هم دارند.موقع و هنگام طراحی کردن یک سیستم رقابت مجازی، مربیان آموزش مجازی باید بیشترین رعایت را در ملاحظات تعلیماتی آموزشی داشته
باشند و ادراکات دانشجویان ملاحظه کننده و ملاحظه شونده اهمیت هریک از کاربردها و تاثیر استراتژی ها را دارد این برای اساتید آموزش مجازی لازم است که برای طراحی کردن درست شیوه آموزشی در بیرون برای مطابقت آموزش و پرورش دانشجویان تلاش نمایند.
9- نوت سال(2002) نتایجی یافت که عبارتند از:
A) اختلافات بین ادراکات دانشجویان و توانایی رعایت کردن کیفی تعلیم کلاسهای آموزش مجازی با اهمیت هستند.
B) تفاوتهای بین ادراکات توانایی کیفی رعایت کردن آموزش کلاسهای مجازی مبنی بر سن و سال بالا هرچند آنجا تفاوت های معنی داری بین احساسات دانشجویان سن و سال بالا وجود داشته باشد با اهمیت هستند.
10- چانج (2003) بیاناتی اظهارکرد که دانش آموزان بالغ دارای مسئولیت های مختلف هستند که پس از چند سال که در کنار بوده اند به مدرسه برگشته اند و شکل یک محیط ظاهری دانشکده که همیشه نشان نمی دهد که چند نفر ثبت نام کرده اند با توجه به مطالعاتی که تاکنون انجام شده است. به علاوه احساسات انفرادی ها می تواند از آن وقتی که دانشجویان تماس چهره به چهره با دیگر دانشجویان یا دانشکده انجام نداده اند متفاوت باشد و این احساس فردی می تواند کم کم افزایش تعهدات آنها را و هدایت آنها را برای اجازه برنامه های آموزشی کمک کند. دانش آموزان بالغ توانگری بیشتری برای اندوختن تجربه زندگی دارند که می توانند به منابع آموزش خدمت کنند.
11- نادسان(2004) بیان کرده بود که دلیل اصلی اساتید برای آموزش مجازی افراد بالغ این است که آنها باید نظرات شیوه های آموزش را نیز یکی از عامل های مهم قراردهند و وقتی که یکسان سازی کردن تکنولوژی داخل طرح و دوره تحصیل رقابت های خودشان است آنرا جدی بگیرند. وان نورد(2006) نتیجه گیری کرده بود که پشتیبانی کردن هریک از دانش آموزان در شیوه های آموزش دختر یا پسر فرصتهایی را برای هریک از دانش آموزان و برای ترقی های آنها چه دختر یا پسر برای گام برداشتن آنها آماده می کند. کمک کردن به دانش آموزان بالغ کاربرد اطلاعات آموزش داده شده برای علاقه زیاد در آموزش روشن و زنده می باشد. زیرا آموزش نمی تواند یک واقعیت از اوضاع زندگی ، آموزش راکه می خواهد دوره کوتاهی داشته باشد، بکار ببرد. در نتیجه گیری دیگری که به وسیله نادسون(2004) مطالعه شد دلالت بر این داشت که رقابت آموزش مجازی دانشجویان مدرن بالغ مزایا و برجستگی هایی را برای بناکننده مدل آموزش دارد. اساتید آموزش مجازی بنا کننده مدل تجربه لازم را دارند که برای بازکردن و بخش کردن همکاران آموزش مجازی از تجربه های داخل زمینه برای رقابت مادی استفاده کنند.
12- مطابق یک بررسی دیگر پان(2004) خیلی از صرفه جویها با استفاده از آموزش صفحه گستر وب برای دانشجویان حاصل می شود اگر به طور صحیح استفاده شود فواید ذیل را خواهد داشت:
A) راحتی و آسایش: دانشجویان ممکن است که بخواهند در هرجا و هروقت مدتهای طولانی آن طور که می خواهند دسترسی به رقابت مجازی داشته باشند و از اینترنت و شبکه جهانی استفاده کنند به استثناء وقتی که اساتید ابزارهای لازم را انتخاب می کنند و می توانند از اوقات مخصوص برای اطاق صحبت و یا جلسات استفاده کنند.
B) واکنش: وقتی که صفحه گستر فرمت می شود و حلقه زنجیر ایمیل داخل محدوده سخنرانی مجازی رقابت مادی آموزش مجازی می شود واکنش داده ها می توانند به سرعت جمع آوری شوند این خود

مطالب مرتبط