پایان نامه با کلید واژه های بهداشت روان، سلامت روان، جنس مخالف، ناخودآگاه

که زن و مرد بتوانند شخصیت ، توقعات و انگیزه های یکدیگر را دقیقاً مورد مطالعه قرار دهند تا احتمال غافلگیر شدن پس از ازدواج به حداقل تقلیل یابد.62

2ـ1ـ7ـ انواع دوستی
1ـ دوستی از نوع سلام و احوالپرسی ساده :‌در این نوع دوستی ،‌دختر و پسر در حد سلام و احوالپرسی ساده بدون داشتن هیچگونه ارتباط دیگری ، رابطه برقرار می‌کنند.
2ـ دوستی از نوع نامه : در ایننامه دوستی دختر و پسر با یکدیگر نامه رد و بدل می‌کنند و درحقیقت به ایجاد نوعی رابطه پنهانی متوسل می‌شوند و احساسات خود را در غالب نامه بیان می دارند.
3ـ دوستی از نوع تلفن : در این نوع دوستی، دختر و پسر از طریق تلفن احساسات و تمایلات خود را بیان می دارند و با هم در مورد مسائل مختلف صحبت می‌کنند و گاهی ترتیب یک یا چند کلاقات در خانه و یا خیابان را از وظایف مهم خود به شمار می آورند و رسالت خود در این زمینه را بخشی از پیمان دوستی خود به شمار می آورند.63
4ـ دوستی از نوع لمسی – فیزیکی :‌در این نوع دوستی فرصت کافی جهت مقایسه خواستها و یا عدم علاقه ها دارند . در ای نوع دوستی نقاط مختلف اندام یکدیگر را لمس می‌کنند و از این طریق با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند.
5- دوستی از نوع معاشقه – بوسه – نوازش : در این نوع دوستی دختر و پسر همدیگر را نوازش می‌کنند . نقاط تحریکی یکدیگر را لمس می‌کنند و می‌بوسند و از این طریق لذت می‌برند. نسبت به هم ابراز عشق می‌کنند . نقاط تحریکی در زن ،‌لب ها ،‌گردن ،‌پستان ها ، ‌لاله گوش می‌باشد و در مرد آلت تناسلی او می‌باشد . در این نوع دوستی دختر و پسر این قسمت ها را لمس می‌کنند ، نوازش می‌کنند و می‌بوسند.
6ـ دوستی از نوع روابط جنسی :‌در ایننوع دوستی دختر و پسر با هم رابطه جنسی دارند که این رابطه بین آنها با رضایت طرفین و به صورت کامل می‌باشد.
از جمله انواع روابطی که بین دختران و پسران در جامعه وجود دارد رابطه به اصطلاح دختران و پسران است که از اصطلاح مانند « دوست پسر و دوست دختر » در این گونه موارد استفاده می‌شود « مقصود از دوستی دختران و پسران رابطه ایست نسبتاً صمیمانه و گرم و عمدتاً پنهانی که از طریق دیدارهای مخفیانه ، رد و بدل کردن نامه و با قرار ساختن ارتباطات تلفنی بین دختر و پسر ایجاد می‌شود.»
این دستی ها دارای ویژگی هایی است که باید مورد شناسایی و تحلیل قرار گیرد . این گونه دوستی ها معمولاً به صورت پنهانی و دور از چشم خانواده و آشنایان انجام می‌گیرد و به همین لحاظ دختر و پسر باید برای ملاقات و یا برقراری ارتباط با یکدیگر انرژی و وقت زیادی به منظور طرح ریزی و فراهم آوردن مقدمات صرف کنند.64

2ـ2ـ موضع گیری های نظری در قلمرو بهداشت روانی زناشویی
2ـ2ـ1ـ تعریف بهداشت روانی
سازمان بهداشت جهانی در زمینه سلامت روانی می‌گوید :« تندرستی عبارتست از وجود وضع مطلوب و خوب جسمی و روحی و اجتماعی یک فرد .»
بهداشت روانی حالتی است که از نظر جسمی ،‌روانی و عاطفی ، در حدی که با بهداشت روانی دیگران انطباق داشته باشد ، برای فرد مطلوب ترین رشد را ممکن می‌سازد.65
فرهنگ بزرگ روان شناسی لاروس ، بهداشت روانی را چنینتعریف می‌کند : « در استعداد روان برای هماهنگ ،خوشایند و مؤثر کار کردن ، برای موقعیت های دشوار انعطاف پذیر بودن و برای بازاریابی تعادل خود ،‌توانایی داشتن.66
بهداشت روانی عبارتست از پیشگیری از بروز بیماری های روانی و سالم سازی محیط روانی اجتماعی تا افرادجامعه بتوانند با برخورداری از تعادل روانی با عوامل محیط خود رابطه و سازگاری صحیح برقرار کرده و به هدفهای اعلای تکامل انسانی برسند.
بهداشت روانی به منظور پیشگیری اولیه شامل کلیه اقدامات و تدابیری است که از شیوع و بروز بیماری های روانی جلوگیری کرده که به تمام طبقات و گروه ها اعم از پیر و جوان و کودک و بزرگسال مربوط میشود . به هر صورت رابطه فرد با فرد ،‌فرد با افراد ،روز به روز در حال تغییر و تحول است توانایی ایجاد رابطه صحیح با دیگران ، برقراری مناسبت با افراد و چگونگی این روابط از نظر بهداشت روانی بسیار حائز اهمیت است .

2ـ2ـ2ـ دوستیهای قبل از ازدواج و تأثیر آن بر بهداشت روانی زندگی زناشویی
ارتباط جوانان با جنس مخالف موجب بیداری تخیلات شهوانی و تحریکات اتفاقی می‌شود ، لذااگر مسائل جنسی برای جوانان حساب شده و کنترل شده باشد و جوان بتواند از راه صحیح که مورد قبول اجتماع او نیز هست با جنس مخالف خود رابطه درست و مشروع برقرار کند هرگز با مشکل روبرو نخواهد شد و چه بسا این رابطه ممکن است بر بهداشت روانی زندگی زناشویی او درآینده تأثیر بگذارد.67
بنابراین مسئله ازدواج یکی از مسائلی است که از نظر بهداشت روانی نهایت اهمیت را دارد چون در ازدواج رابطه بسیار نزدیک وطولانی بین زن و مرد برقرار می‌گردد لذا قبل از ازدواج شرایطی را که لازمه زناشویی موفقیت آمیز است باید در نظر گرفت از آنجائیکه نیاز زن و مرد به آشنایی و معاشرت با یکدیگر نیازی طبیعی و جهانی است . لذا باید این نیاز از راه درست و صحیح ارضا شود.
اکثر جوانان معتقدند که رابطه دختر و پسر قبل از ازدواج می‌تواند در زمینه شناخت بهترهمسر آینده مؤثر باشد و بعضی ها هم عکس این عقیده را دارند و معتقدند که این روابط قبل از ازدواج نباید باشد و دختر و پسر نباید از ازدواج با هم ارتباط داشته باشند پس مشخص است که این مسئله نیازمند بررسی های متعددی می‌
باشد.68

2ـ2ـ3ـ تعریف سلامت روانی از دیدگاه دانشمندان مختلف
دانشمندان علم روان شناسی به طور اختصاصی به تعریف سلامت روانی پرداخته اند از جمله : پاولف69:اساس مکتب خود راب ر واکنشهای تحریکی 70 و وقفه ای 71 که بر مبنای تقویت و تنبیه ایجاد می‌گردد قرار می دهد،‌او معتقد است که رفتار عادی ،‌رفتاری است متعادل که به خوبی می‌تواند در مقابل استرس مقاومت کند.
بعضی از قوانین دیگر نیز سلامت روانی را به مقاومت فرد نسبت به استرس ها می‌سنجد که به اصطلاحاتی مانند تحمل اضطراب ،تحمل محرومیت و قدرت ایگو72 بر می خوریم . بعضی از این مؤلفین معتقندند که فشار روانی ،‌اضطراب 73 ،محرومیت 74 و یا ناخرسندی هم در افراد طبیعی و هم در افراد بیمار وجود دارد و تفاوت بین سلامتی و بیماری به علت ایجاد واکنش نیست ، بلکه شدت واکنش می‌باشد که در حالات بیماری ، موجب از بین بردن اساس تمامیت شخصیت که در افراد عادی موجود است می‌گردد.
جونز75 ، از سلامت روانی به عنوان خوشحال بودن 76 یاد می‌کند و بعضی نویسندگان دیگر ارضای خاطر77 را بکار می‌برند.
بوهم78 می نویسد که سلامت فکر حالتی است که رفتار اجتماعی فرد ،‌هم پذیرش اجتماعی 79 و هم اقنای فردی 80 را شامل می‌شود.
بطور کلی باید گفت که مردم وقتی احساس خوشحالی می‌کنند که آنچه از زندگی متوقع هستند به آنان داده شود و لذا این نوع خوشی وابسته به رویدادهای خارجی است و خود فرد کنترلی بر روی آن ندارد.
فروید81 : معیاری که برای سلامت روان از دیدگاه فروید مطرح می‌شود ، وجود تمامیت در نیروی روانی می‌باشد منظور از تعادل بین نهاد ،من82 ، فرامن83 ، از طرفی و ناخودآگاه 84 از طرف دیگر می‌باشد.85
آدلر 86: فرد سالم ، روش زندگی خود را با واقع بینی کامل،‌طرح می‌کند تا به هنگام پیاده شدن منجر به بروز احساس حقارت غیر قابل جبران نگردد. تأکید در مکتب آدلر بر روابط بین فردی موجب تحقیقات گسترده ای در عوامل اجتماعی بیماریهای روانی شده است .

2ـ2ـ4ـ تعریف سازمان بهداشت جهانی
سازمان بهداشت جهانی در زمینه سلامت روانی می‌گوید :‌« تندرستی عبارتست از وجود وضع مطلوب و خوب جسمی و روحی و اجتماعی یک فرد ». در این تعریف فقط عدم وجود بیماری مطرح نگردیده و میدان وسیعتری را دارا می‌باشد.

2ـ2ـ5ـ معیار سلامت روانی در مکتب اسلام
معیار سلامت روانی در مکتب اسلام تحت عنوان رشد بکار رفته است . لغت رشد به معنای قائم به خود بودن ،هدایت ،‌نجات ، صلاح و کمال آمده است چنانچه مشاهده می‌گردد، دستیابی به حداقل رشد مجوزی برای انجام معاملات و دخالت در دارای تلقی شده است و در این مورد معنای قائم به خود بودن وتوانایی زندگی مستقل داشتن بیشتر مورد توجه است .
دستیابی به حداکثر رشد که به طور مترادف با تکامل به کار می‌رود در حقیقت فلسفه زندگی از دیدگاه اسلام می‌باشد . یقیناً هیچ فرد عاقلی نمی‌تواند ادعا کند که به حداکثر رشد و تکامل دست یافته است و امکان دستیابی به مراحل پیشرفته تر برای اومقدور نیست.
علاوه بر مفهومکلی تکامل و رشد که به عنوان معیار ایده ال سلامت روانی می‌توان از متون اسلامی استخراج کرد ،آموزش های گسترده ای نیز در مورد جنبه های علمی‌بسیار و در ضمن از سادگی و قابل فهم بودن و در حد گروه های مختلف اجتماعی برخوردارند بعضی از نمونه های این آموزش ها عبارتند از : قدرت عقل نسبت به نظرات مختلف وگزینش ایمان به خدا و احساس تعهد و تکلیف نسبت به خدا و دوری از قدرتهای ضد خدا .
احساس امنیت نسبت به گفتار و رفتار شخصی.
انجام به موقع هر کار با توجه به شرایط زمان و مکان .
برنامه ریزی و کوشش در امورمفید و دوری از هر کار بی فایده .
قدرت تحمل نسبت به مردم و مدارای با آنها.
حسن خلق .
تقسیم وقت خود و توجه به سه نیاز اصیل انسان ( زندگی روزانه ، معاد ،‌لذت جویی).
کوشش در دستیابی به علم و حکمت حتی با از دست دادن رفاه.
راز داری وکنترل رفتار.
عدم خودپسندی.
برداشت واقع بینانه از جهان ، توجه به نشانه های خداوند و پندگرفتن از تاریخ وتجارب خود و دیگران .
حضرت علی (ع) معیارهای ایده آل سلامت روانی را به صورت زیر شرح می دهد :‌
تا چند صفت در انسان نباشد عقلش کامل نشده است ،‌مردم از کفر وشرارتش در امام و به نیکی و هدایتش امیدوار باشند ، زادی داراییش را ببخشد و زیادی گفتارش را نگه دارد ،بهره او از دنیا به مقدار قوتش باشد ، تا زنده است از دانش سیر نشود ، ذلت با خدا را از عزت با غیر خدا دوست تر دارد ،‌نیکی اندک دیگران را زیاد ونیکی بسیار خود را اندک شمارد.87
میلر88 و بارت 89 تعریف میلر و بارت برای طبیعی بودن به این ترتیب است : شخص طبیعی فردی است که با خود و محیطش ،دنیایی که در اطراف اوست ومردمی‌که با او هستند و همچنین با استعداد های خویش تطابق کرده است و چنانچه لازم باشد برای تغییر وضعی که برایش ناخوشایند است و فعالیت می‌کند.90
2ـ3ـ پژوهشهای انجام شده در زمینه موضوع
پل گلیک91 امار شناس ارشد دولت ایالات متحده در زمینه مسائل خانوادگی ، خواستار آن است که به افراد به نحو « مؤثر تری » در زمینه چگونگی ازدواج عاقلانه اموزش داده شود یا به عبارت دیگر ،‌وی خواهان روشی است برای انتخاب همسر که از نظر علمی آزمایش شد و مورد تأیید باشد . برخی دیگر ادعا می‌کنند آنچه ما احتیاج داریم مشاوران بیشتری برای بررسی مسائل ازدواج یا حتی مبلغان بیشتری است . تا بتوانند تصویر بهتری از
زندگی وخانواده ارائه دهند.
در تحقیقی که در نیو اورلئان 92 آمریکا در مورد خودکشی انجام گرفته است مشخص شده که ویژگی مهم عده زیادی از زنانی که دست به خود کشی زده اند ،‌این است که پس از برقراری ارتباط با مردان و بچه دار شدن ، نتوانسته اند همسر را برای خودحفظ کنند.
اینان تا توانسته اند از بدن خود به سایرین بهره داده اند به این امید که شاید کسی نیز حاضر باشد در غم ها و شادی های آنها شریک باشد ،‌ولی نتوانسته اند به این مقصد نائل شوند . اساساً برقرار ساختن روابط پنهانی رفتاری نامطلوب در روابط بین دو جنس تلقی می‌شود. در جامعه وجود پنهانی بین دو فرد نامحرم در اذهان و قضاوتها ، مسئله ساز و اثر گذار است .علاوه این برقراری روابط پنهانی از قبیل دیدارهای دور از انظار ، رد و بدل کردن نامه و امثال اینها ،‌می‌توان خود مقدمه لغزشهایی باشد که آثار آن را انسان در سراسر زندگی خودممکن است همراه داشته باشد و ازدواجهایی که بر اساس برقراری روابط پنهانی بین دوجنس صورت گرفته در اکثر موارد منجر به شکست واقعی در زندگی شده است.
علاوه بر این باید به این نکته نیز اشاره داشت که اینگونه روابط ، اعتماد طرفین را تا حد زیادی خدشه دار می‌سازد اما در صورتی که و فرد مایل باشند با یکدیگر زندگی کنند و تشکیل خانواده دهند،‌ضرورتی ندارد که این تمایل را بصورت پنهانی و دور از قضاوت و اندیشه اطرافیان نسبت به یکدیگر اظهار کنند. آنان می‌توانند با طرح مسئله به شکل مناسب با والدین خویش در این مورد از آنان مشورت بخواند و سعی کنند با استقلال وزبان منطق مسئله را طرح و از اطرافیان در این زمینه ،نظر خواهی و استمداد کنند.93
نتیجه تحقیقات کینزی 94 در آمریکا نشان داده است که 85% از پسران در سن 19 سالگی با دختران تماسهای بدنی داشته اندکه 22% از آنها به اوج لذت جنسی رسیده اند.
همچنین در سن 18 سالگی 81% دختران با پسرانتماسهای بدنی قبل از ازدواج داشته اند که 15% آنها به اوج لذت جنسی رسیده اند . بعضی محققین مانندگلن ،مایرز ، بلر و استورات جونز معتقندند که مدارس وبرنامه های آموزشی که در اثر انجام این اعمال بوجود می آیند ضررشان بیشتر از نفعشان می‌باشد و اظهار می دارند که با توجه ارزشهایی که امروز مورد قبول جامعه است بیم آن دارد کهنوجوانی که بطریق مختلف سرگرم تماس هایبدنی یا جنس مخالف است بعداً احساس گناه 95 نماید و سایر ناراحتی های اجتماعی او را افزایش دهد و نتواند آنها را تحمل کند.
از مطالعات کینزی مستفاد می‌شود که در حدود 20 سالگی 73% از پسران هم آغوش جنسی داشته اند در حالی که در همین سن تنها 20% از دختران ازدواج نکرده چنین تجاربی داشته اند به منظور غریزه جنسی و پیشگیری از انحراف در مذهب اسلام از ازدواج موقت مطرح و مورد نظر استفاده قرار گرفته است . در این روش مرد و زن می‌توانند برای مدت مشخصی که از چند ساعت تا چند سال متغیر باشد با هم ارتباط جنسی برقرار نمایند . موازین مذهبی این نوعازدواج عیناً مانند ازدواج دائم است و تنها مدت ازدواج بهنگام عقد مشخص می‌گردد. استفاده از این روش موجب ارضای غریزه جنسی بصورت قابل پذیرش و جلوگیری از احساس تقصیر وگناه و آلودگی است.96
عادت مهر ورزیدن بایداز اوائل زندگی بوجود آید. وقتی که شما پسر و دختر شش و هفت ساله ای را می‌بیند که نسبت به هم اظهار علاقه می‌کنند ،‌خنده تان می‌گیرد . در حالی که ای

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *