پایان نامه با کلید واژه های سلامت روان، ازدواج موفق، ابزار پژوهش، عزت نفس

ن آغاز تمایلی است که نباید جلویش گرفته شود منتهی این تمایل باید جدا کردن زنان و مردان در هر دوره از زندگی قبل و بعد از زناشویی همیشه به نفع آنها پایان خواهدیافت زیرا جلو هر گونه افراطها و تفریطها را خواهد گرفت. چنانچه به زنان ومردان اجازه داده شود زیاده از اندازه با همخودمانی شوند ،‌همیشه خطر آن است که راه فساد را بپیماید . درست است که زن و مرد برای هم آفریده شده اند ولی وجود رابطه خیلی نزدیک بین آنها همیشه این خطر وجود دارد که غرایز جنسی طغیان کنند و انسان را گمراه سازد . برای اینکه همیشه عقل بر غرایز جنسی حاکم باشد باید حد ومرزی در روابط زن ومرد وجودداشته باشد.97
اسلام که به خطرات ناشی از روابط به اصطلاح آزاد جنسی کاملاً آگاه است نهایت مراقبت را در برخوردهای زنان و مردان اجنبی دارد. تا حدودی که منجر به جرح و فلج نشود ،‌طرفدار دور نگهداشتن زنان از مردان است . هر اندازه ، فاصله ها کم و روابط بیشتر باشد و چشم مرد و زن به یکدیگر متوجه گردد، زمینه تحریکات و تمایلات و هیجانها و وسوسه ها مساعدتر می‌شود و خطرات احتمالی دیگری در پی می آورد.98
آندرمولر و زیل وند 1991 طی تحقیقی 46 زوج را که دوران قبل از ازدواج را پشت سر گذاشته بودند توسط دو آزمون (DAS) سازگاری زوج ها و (RBI) اشتراک اعتقادی مورد بررسی قرار دادن نکته مهم این تحقیق چنین بود بیشترین عدم رضایتمندی از زندگی زناشویی به خرده مقیاس رضایتمندی از رابطه جنسی بر می‌گشت . مردان اظهار داشتند زندگی نامطلوبی دارند، روزهای خسته کننده و یکنواختی را می‌گذراند و زنان اظهار کردند ،‌مردان بسیار بهانه گیر داشته اند.
روابط متقابل جنسی در زمینه ارتباط جنسی باید به این نکته اشاره کرد که زنان و مردان توقعات و انتظارات مشابهی ندارند . داروین ملاحظه کرده است که در بیشتر انواع ، ‌ماده به عالم عشق و ارتباط جنسی بی علاقه است وحتی لمبروز و کیس واینگ می‌گویند :‌
زنان بیشتر به دنبال ستایش ،تحسین های مطلق و مهم مردانند و بیشتر می خواهند مردان به خواست آنها توجه کنند و این امر از میل به لذات جنسی بیشتر است.99
مطالعات نشان داده است که روابط صمیمانه با یک شریک ، یار و یاور سهم مهمی در سلامتی هیجانی و جسمانی فرد دارد . افرادی که کسانی را دارند که اندیشه ها ،‌احساسها و مسائل خود را با آنها در میان بگذارند شادتر وتندرست تر از افرادی هستند که چنین کسانی را ندارند.
تحقیقات نشان داده است که هنگامیکه زن و شوهر قبل از ازدواج دارای حوادث جنسی زیاد بوده اند ، بعد از ازدواج آسان تر به دام حوادث عشقی خارج از خانواده می افتند و نیز شکی نیست که این قبیل حوادث آرامش خانوادگی را به خطر افکنده و موجب بروز اختلالات روانی برای کودکان می‌گردد. و به همین جهت است که جامعه اصل وحدت زوج را با وجود برخی اشکالات عملی اش به هر نوع دیگر زناشویی ترجیح می دهد. پسر و یا دختر جوان از چه از لحاظ جسمانی و چه از جهات عاطفه ای برای بروز شخصیت خویش نیاز به یک دوست دارد و بدون این دوست خود را ناقص احساس می‌کند.
دختر و پسر باید قبل از ازدواج با یکدیگرآشنا شوند و تحت تأثیر شرایط و حالات مختلف یعنی در خلوت و اجتماع ،‌راحتی و فشار و بیکاری وکار و غم و شادی اعمال در رفتار یکدیگر را با نظر دقیق ملاحظه نمایند .چنانچه خود را در حالات مختلف موافق دیدند احتمال می‌رود که ازدواج آنها صحیح و با دوام است.100
در آمریکا بسیاری از دختران پیش از ازدواج و تشکیل خانواده با یک یا چند معشوقه عمل جنسی را انجام می دهند، حتی در مواردی هم که مناسبات جنسی به صورت کامل خود وجود ندارد ،معاشقه و بوس و کنار به حدی است که عدمانجام عمل صورت نوعی انحراف پیدا می‌کند .چون اینرابطه از محب مایه نمی‌گیرد و بیشتر در مواقع مستی و باده خواری برقرار میشود اما احمقانه ترین شکل ممکن را به خود می‌گیرد. جوانانی که شرم و حیای بیشتری دارند و حتی جرأت نمی‌کنند عمل جنسی را تمام وکمال به انجام رسانند به هیجان ناشی از معاشقه اکتفا می نمایند و بی آنکه ارضا شده باشند . این وضع البته اعصاب را ضعیف می‌کند و مسأله وصول به اوج لذت جنسی را درآینده دشوار و حتی ناممکن می‌سازد . یکی دیگر از زیانهای این قبیل هیجانات که در میان جوانان آمریکا سخت شیوع دارد یا ناتوانی در کار و یا بی خوابی است زیرا این قبیل هیجانات اغلب محصول مجالسی است که تا پسیده دمان ادامه دارد.
جوانان وقتی در مسائل جنسی دچار ناراحتی می‌شوند نمی‌توانند که گرفتاری ودرد خویش را با والدین در میان بگذارند زیرا در می دانند که طرح قضیه ممکن است ایجاد ناراحتی کند ومنجر به داد و بیداد و رسوایی شود.
یکی از خصوصیات زندگی آمریکایی این بوده است که هیجانات و احساسات جنسی سر کوفته خود را در قالب اعمال زور و فشار ابراز میکنند و باز میتوان امیدوار بود که نسل جوان زمانی که پا به سن می‌گذارد وضع و رفتار جوانی را فراموش نکند و در قبال تجارب و اعمال جنسی که امروزه به علت نیاز به اخفا امکان گسترش کمتری دارد گذشت بیشتری نشان دهد.
در انگلستان نیز وضع کم و بیش به وضعی است که درایالات متحده آمریکا حکم فرماست هر چند به علت فقدان قانون استعمال نوشابه های الکلی وکمی‌تعداد اتومبیل تا به آن حد بسط نیافته است . تصور میکنیم در انگلستان و البته در اروپا میزان معاشقه ای که به هیجان بیانجامد و ارضا نشود به مراتب کمتر از آمریکا است . در انگلستان اشخاص محترم البته بلا نسبت معدود
ی از محرومین روی همرفته آنقدر که در آمریکا مرسوم است پای جوانان نمی‌شوند . معهذا تفاوتی که در این کشور در این زمینه با همدارند فقط یک مسئله کمی است.
شواهد و قرائن زیادی وجود دارد که نشان می دهدنخستین عمل جنسی را باید با کسی انجام داد که چیزهایی در این باب بداند زیرا عمل جنسی در انسان غریزی نیست .
جوهر و روح یک ازدواج خوب احترام به شخصیت همدیگر ووجود آنچنان صمیمیت و خصوصیت و نزدیکی روحی و جسمی و فکری عمیق است که عشق زن ومرد را به صورت ثمر بخش ترین درجات انسانی در می آورد.
چنین عشقی مانند هر چیز خوب و ارزنده اخلاقی خاص میخواهد و اغلب ایجاب خواهد کرد که هدف های کوچک فدای هدفهای بزرگ گردد. اما این فداکاری باید داوطلبانه و به طیب خاطر باشد چون اگر چنین نباشد پایه و اساس عشقی را که این فداکاری بخاطر آن صورت می‌گیرد سست خواهد کرد و در هم خواهد ریخت.101
نتایج یک پژوهش در میان زوج های آمریکایی مکزیکی انگلیسی نشان داد که خوشنودی زناشویی با تمایل جنسی همبستگی دارد . در میان سه گروه رضایتمندی در ازدواج و رابطه زناشویی بهترین پیش بینی کننده برای میزان گرایش و تمایل جنسی بود . حاصل یک بررسی نشان داد که رضایتمندی مردان در زندگی زناشویی به میزان خود شکوفایی وهمدلی آنها بستگی دارد اما برای زنان چنین رابطه ای به دست نیامد.
رضایت جنسی یکصد زوج ( شوهران آمریکایی غیر آسیای تبار ) و زنان کره ای ایالات نیمه غربی آمریکا مورد مطالعه قرار گرفت ،‌نتایج نشان داد که شوهران رضایت بیشتری از ساختار روابط جنسی داشتند.
یکی از جدیدترین یافته ها در قلمرو روان شناسی ازدواج و خانواده معطوف بر نقش ارزشها و ارضای انتظارات متقابل در پیوند زناشویی است.
نگرش مثبت نسبت به ازدواج ومیزان تفاهم عقیدتی وموضع گیری جنسیتی هم برای مردان و هم برای زنان نقطه آغازین شکل گیری پیوندی استوار است .
برای زنان وشوهران ،‌رضایت جنسی با عزت نفس میزان بالایی از احترام وتوجه مثبت، احساس همدلی و تعلق خاطر ، ارتباط پیوند قابل ملاحظه ای است .
رضایت جنسی زنان به موقعیت اجتماعی و اقتصادی و سن کم و همسر بستگی دارد و رضایت جنسی شوهران با اختلاف های فرهنگی زناشویی امتناع از خویشاوندان وآشنایان رابطه منفی نشان دادبا این تحلیل جنبه های روان شناختینشان داد که ایجاد و نگهداری یک زندگی جنسی کامیابانه فراهم آوری فضای امن و آرامش یافته برای تعارض و تفاوت و ظرفیت هر یک از همسران برای نگهداری بصیرت و بینش متقابل از یکدیگر سه عامل اساسی در خوشبختی آنها است.
ازدواج موفق و پایدار باعث افزایش عمر می‌شود. همسرانی که با یکدیگر سازگاری دارند به فرزندانشان احترام بیشتری می‌گذارند توقعات واقع بینانه والدین از فرزندان به اندازه رضایت آنها از زندگی زناشویی است.102
سازگاری در زناشویی مسئله ای است که در مقام مطالعه در خور اهمیت است . تحقیقات انجام شده نشان می دهند که اعتقاد عامه مربوط به این مطلب که سازگاری جنسی مهمترین عامل امنیت ازدواج است درست نبوده وهمانطور که مشاورین زناشویی در دودهه اخیر متذکر شده اند عکس قضیه بیشتر صادق است و به احتمال زیاد ازدواجی مطمئن است که سازگاری جنسی به وجود می آورد . بیشتر مردممعمولاً تماس جنسی را به عنوان یک موهبت طبیعی و فقط به منظور تولید مثل می نگرند و بیشتر به تماس بدنی توجه دارند در صورتی که مقاربت تنها یک نماس بدنی نیست بلکه وسیله ای است برای تظاهرات صمیمانه عشقی و داد وستد شادمانی و خوشی و وسیله ای برای آرامش.
احساس رضایتمندی جنسی نیز می‌تواند اساس و هدف ازدواج قرار گیرد در ازدواج احتیاجات جنسی و تمایل فرد نسبت به ارتباط و نزدیکی جسمی‌با فرد دیگر به بهترین وجهی تصویب و ارضا می‌شود.103
در تحقیقاتی که رابطه بین سلامت روانی و رضایتمندی زناشویی مورد بررسی بوده نتایج نشان می دهد که بین رضایت از زندگی زناشویی و سلامت روانی رابطه وجود دارد و فشارهای زناشویی با آسیبهای روانی خصوصاً افسردگی ، اختلالات اضطرابی وبیماریهای جسمی ارتباط دارد.
با عنایت به مطالب ذکر شده رضایت افراد از ازدواجشان ، زمینه ساز و هسته اصلی رضایت از خانواده و زندگی به طور کلی است .
بطور کلی می‌توان گفت : سلامت جامعه و خانواده در گرو رضایت افراد از ازدواجشان می‌باشد.
درتحقیقی که تحت عنوان بررسی ومقایسه عوامل مؤثر بر رضامندی زناشویی در سه گروه :کارمندان ،‌پزشکان ،کارگران شهر تهران انجام داده بودند نشان داد که عوامل اقتصادی، اعتقادات مذهبی ، آداب و سنن اجتماعی ، ارضای عاطفی ،‌ارضای جنسی و تفاهم فکری زوجین بر رضامندی زناشویی تأثیر مسلم دارد . بینش صحیح نسبت به نکات جنسی بسیار لازم است و اگر در زندگی زناشویی ارضای جنسی وجود نداشته باشد عدم اغنای واقعی طرفین ، انها را به تحقیق زندگی زناشویی نمی‌کشاند و این عدم ارضا ممکن است به کششهای درونی و احتمالاً به پیش داوری های ناصواب و شاید به ارضای خارج از زندگی زناشویی کشانده شود.
بنابراین در زندگی زناشویی هر یک از دو طرف باید بهره و نصیب خود را از این امر مشروع ببرد . گاه ناخرسندی یک زوج در زندگی مشترک از برآورده نشدن این نیاز ناشی می‌شود . زمانیکه هر دو طرف از این جهت بطور کامل ارضا شدند و از آثار و نتایج ناشی از این مناسبات برخوردار گردند جاذبه بزرگی مشترک برای آنها بیشتر خواهد بود.104
امروزه مسئله دوستی های قبل از ازدواج در جامعه ما خیلی مطرح می
‌شود و از اهمیت ویژه ای برخوردار است . اینروابط در جامعه ما به صورت پنهانی است چون جامعه وفرهنگ ایرانی اسلامی ما این روابط را منع می‌کند .

3ـ1ـ طرح پژوهش
روش تحقیق توصیف همبستگی است که درآن پژوهشگر داده های جمع آوری شده را با استفاده از شاخصهای آمارتوصیفی خلاصه و طبقه بندی می‌کند.
روش بررسی به زمان حال توجه داشته و وضعیت و موقعیتی که مربوط به زمان حاضر است ، مورد تحقیق قرار می دهد و در مورد آن به جمع آوری اطلاعات و تعبیر وتوصیف آنها می پردازد.

3ـ2ـ جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری ما در این تحقیقات عبارت است :
قشر بازاری متأهل منطقه 3 مشهد در محدوده سنی 20-35 ساله قرار داشته اند، (احمدآباد ) که 180 نفر بوده اند.
نمونه آماری عبارتند از 60 نفر که 30 نفر مرد و 30 نفر دیگر زن می‌باشند.

3ـ3ـ روش گرد آوری اطلاعات
در این تحقیق از بین افراد متأهل بازاری منطقه 3 مشهد ،‌بطور تصادفی 60 نفر انتخاب شده اند که 30 نفر زن و 30 نفر مرد بوده اند ،‌از دو پرسشنامه استفاده شده است .
1ـ تست محقق ساخته
2ـ تست سلامت عمومی GHQ
ـ جمع آوری ازلاعات از مباحث تئوری و نظری در این زمینه

3ـ4ـ ابزار پژوهش
پرسشنامه شماره یک :
در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است . این پرسشنامه دارای 28 سوال می‌باشد که به بررسی روابط قبل از ازدواج می پردازد . بررسی روابط بیندختر و پسر قبل از ازدواج که آیا این رابطه وجود داشته است یا نه ؟ و اگروجود داشته است این رابطه در چه حدی بوده است ؟ و از چه نوعی بوده است ؟ سلام و احوالپرسی ساده ،‌تلفن ، نامه، لمسی ، فیزیکی ،معاشقه ، نوازش ،‌بوسه و یا رابطه جنسی نمره گذاری آن بصورت (1 و 0 ) است.
پرسشنامه شماره 2 :
پرسشنامه :‌GHQ یا سلامت عمومی ،یک پرسشنامه سرندی است و مبتنی بر روش خود گزارش دهی است که در مجموعه های بالینی با هدف ردیابی کسانی که دارای یک اختلال روانی هستند مورد استفاده قرار می‌گیرد . در این پرسشنامه به دو طبقه اصلی از پدیده ها توجه می‌شود . به ناتوانی فرد در برخورداری از یک کنش وری سالم و بروز پدیده های جدید با ماهیت معلول کننده . این پرسشنامه دارای 4 زیر مقیاس است :
زیر مقیاس A درباره احساس افراد نسبت به وضع سلامت خود و احساس خستگی آنها است ونشانه های بدنی را در بر میگیرد . مقیاس B مربوط به اضطراب و بی خوابی است . مقیاس C که در ارتباط با گسترش توانایی افراد را در مقابله با مسائل زندگی روزمره می‌سنجد و احساسات انان را در مورد چگونگی کنار آمدن با آن مسائل آشکار می‌کند. زیر مقیاس D درباره افسردگی و گرایش به خودکشی است و نمونه گذاری این تست بصورت (1و 1و 0و 0) می‌باشد.

3ـ5ـ روش تجزیه و تحلیل آماری
تجزیه وتحلیل اطلاعاتی با استفاده از شاخص های آمار توصیفی میانگین و انحراف استاندارد و آمار استنباطی مقایسه میانگین می‌باشد و همچنین از سیستم (SPSS) کامپیوتر هم میتوان برای تجزیه وتحلیل اطلاعات استفاده کرد.

تجزیه و تحلیل یافته های پژوهشی
فصل چهار به بررسی آماری این هدف می پردازیم . در ابتدا فرضیه های مربوط به آن داده شده است و مشخص شده که آیا فرضیه ها رد شده یا نشده اند در تجزهی و تحلیل توصیفی داده ها ،‌یافته های خام پژوهشی را با

مطالب مرتبط