پایان نامه نقش مشارکت مدیریت و قابلیت­های بازاریابی بر مزیت رقابتی -پایان نامه

اهداف مدیریت بر مبنای مشارکت:

 • ارج نهادن به شخصیت وجودی کارکنان و پاسخ به نیازهای ثانویه افراد.
 • بهبود روابط کار از طریق افزایش اعتماد متقابل بین مدیریت و کارکنان.
 • ایجاد انگیزش در کارکنان برای ترغیب آنان به مشارکت در فعالیتهای مختلف شرکت.
 • افزایش روحیه همکاری و تعلق بین کارکنان و شرکت.
 • همسو سازی هدف های کارکنان با اهداف شرکت
 • تقویت حس مسئولیت و زمینه سازی برای بروز خلاقیت کارکنان.
 • اصلاح بهینه امور نه تنها در محدوده وظایف و مسئولیتهای فردی بلکه در تمام زمینه های ممکن.
 • ارتقای بهره وری کارکنان و تأمین رضایت آنان.
 • اجرای قانون(کیولر[1]، 1987، 56).

 

2-2-2-6)مزایای نظام مدیریت بر مبنای مشارکت

مدیریت مشارکتی پدیده­ای است ذهنی و فرهنگی که با قالب­های ذهنی شکل گرفته از قبل و سنتی معارضه   می­کند و موجب می­شود حاشیه نشینان و نظاره گرها به درون کارهای گروهی کشیده شوند و نسبت به سازمان احساس تعهد کنند. مدیریت مشارکت مزایای دارد. از جمله:

 • افزایش میزان بهره­وری؛،
 • تقویت روح ابتکار و حس مسئولیت در کارکنان؛
 • افزایش همکاری بین کارکنان سازمان؛
 • با انگیزه نمودن کارکنان سازمان؛
 • امکان استفاده از تجارب عملی و نظرات و اندیشه های کارکنان؛
 • ایجاد کانال های ارتباطی مؤثر در سازمان و توزیع مناسب تر اطلاعات و در نتیجه تقلیل میزان.

سوء ظن ها؛

 • تقلیل تنش ها، شکایات و دعاوی مربوط به کار و کمک به ایجاد صلح و آرامش در محیط کار؛
 • ایجاد زمینه افزایش تحرکت و کارایی در مدیران و ایجاد انضباط در محیط کار؛
 • ایجاد زمینه افزایش تحرکت و کارایی در مدیران و ایجاد انضباط در محیط کار؛

10- ایجاد زمینه مناسب برای پذیرش تغییر و تحول در کمیت و کیفیت کار؛

11- افزایش قدرت عملی مسئول اجرایی سازمان و اجرای تصمیمات؛

12- جلوگیری از خود بینی، خودکامگی و ایجاد جو کنترل اعضاء بر یکدیگر؛

13- افزایش توان کارکنان برای مردم سالاری و خودفرمانی؛

14- کاهش ضروری سرپرستی و نظارت بر امور مادی کارکنان.

2-2-2-7)موانع نظام مدیریت بر مبنای مشارکت

مشارکت در عمل با موانع و محدودیت هایی روبرو می شود که از ساختار، فرهنگ یا عوامل محیط ریشه می گیرد. از جمله:

 • موانعی که منشأ فرهنگی و انسانی دارند، مانند: نبود انگیزه برای مشارکت، نداشتن اعتماد به نفس، ناتوانی در تصمیم گیری و نداشتن ثبات عاطفی؛
 • عواملی که منشأ ساختاری دارند و از ضعف مربوط به ساختار سیستم مشارکت سرچشمه می گیرند؛
 • آگاهی نداشتن مدیران از نیروها و استعدادهای بالقوه کارکنان؛
 • آگاهی نداشتن کارکنان از اهداف سازمان و نتایج عملیات سازمان؛
 • آگاهی نداشتن کارکنان از نحوه محاسبه میزان سهم آن ها در سود سازمان؛
 • بی اعتمادی کارکنان به صلاحیت، اخلاص، تعهد و شایستگی مدیران؛
 • سهیم نشدن در بهره وری سازمان؛
 • نداشتن مهارت های فنی و سرپرستی کارکنان؛
 • اعتقاد نداشتن کارکنان به نظام حقوقی سازمان(هاروری[2]، 1996، 21-35).
 • برای دانلود متن کامل روی لینک زیر کلیک کنید :

  پایان نامه نقش مشارکت مدیریت و قابلیت­های بازاریابی بر مزیت رقابتی (مطالعه موردی: بانک رفاه کارگران)

2-2-2-8) نقش نظام مدیریت بر مبنای مشارکت در تحول نظام اداری

اولاً: رابطه مشارکت با نظام اداری از دو منظر «تکنیک» و «بستر و زمینه» قابل توجه است، بنابراین مشارکت  انسان ها در تحول اداری از دو نظر مهم است؛ اول آن که طراحان نظام اداری، انسان ها هستند که اگر در این طراحی ها و دگرگون سازی ها مشارکت کنند اهداف زیادی محقق خواهد شد. دوم آن که هر گاه انسان ها در نظام اداری مشارکت پیدا کنند، هویتی به دست می آورند که از تلقی ابزار گونه ای که در فیلم عصر جدید چارلی و چاپلین به آن پرداخته شده است، جلوگیری می کند. نظام اداری ما هم اکنون به یک تحول مشارکتی نیاز دارد. یکی از روش های کاربردی مشارکت استفاده از سیستم پیشنهادها در سازمان ها و نظام پیشنهادها است که روشی مرسوم برای انتقال اطلاعات و عقاید به سطوح عالی یک سازمان محسوب می شود، هر چند مورد استفاده قرار نمی گیرد. نظام پیشنهادها می­تواند یک نیروی مثبت و یاری دهنده برای همکاری کارکنان باشد (ذاکر، 1378، 28).

ثانیاً: در این نظام همه کارکنان سازمان حق دارند نظرهای اصلاحی خود را درباره بهتر شدن کیفیت و کمیت کارها و بسیاری از زمینه­های دیگر که به اثربخشی و کارآمدی بیشتر سازمان کمک می­کند، به صورت فردی یا گروهی برای بررسی کارشناسان ارائه کنند. هر پیشنهاد اصلاحی و چاره جویی درباره هر دشواری سازمان در قلمرو و زمینه­هایی که از پیش تعیین شده است، باید دریافت و برای اظهار نظر فنی و تخصصی به کارشناسان صاحب نظر داده شود. پیشنهادی پذیرفته شده از سوی کار گروه، پس از تعیین میزان پاداش های مقرر، همراه گزارش از سوی دبیر کار گروه به شورای تحول اداری ارسال می شود. شورای تحول اداری درباره پیشنهادی قبول شده دستوراتی صادر می کند از جمله: پرداخت پاداش مقرر، ارسال پیشنهاد به واحدهای اجرایی برای اجرا، ارسال به واحد روابط عمومی برای تبلیغ درون و برون سازمانی و دستور ثبت و ضبط پیشنهاد در پرونده استخدامی پیشنهاد دهنده برای در نظر گرفتن کوشش وی در اعطای سایر امتیازهای استخدامی متعلق به جامعه کارکنان (همان منبع، 1378، 29).

[1] Culler

[2] Harvery

مطالب مرتبط