پایان نامه کارشناسی ارشد: اندازه گیری منوساکاریدها

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

تکه ای از متن پایان نامه :

“کوئمنر و همکاران-سال2000” آنالیزهای کمی کاراگینان‌های ژل‌شونده را در سیستم‌‌های غذایی با روش متانولیزیس در HPLC فاز معکوس انجام دادند. روش کمی اندازه‌گیری کاراگینان‌های ژل شونده با نام‌های کاپا و آیوتا کاراگینان در غذاهای پیچیده توضیح داده می‌گردد که شامل 3 مرحله مهم می باشد:

1- هموژنیزاسیون و خشک‌کردن انجمادی نمونه.

2- متانولیزیس ملایم کاراگینان‌ها

3- آنالیزهای HPLC فاز معکوس با 2و6 ان‌هیدروگالاکتوز دی ‌متیل ‌استال رها شده در نمونه بعنوان استاندارد داخلی.

روش توضیح داده شده مخصوص کاراگینان‌های ژل‌شونده می باشد و اجازه اندازه‌گیری آنها را در حضور دیگر هیدروکلوئیدها مثل پکتین‌ها، آلژینات‌ها، زانتان و گالاکتومانان‌ها می‌دهد. بازیابی معمولا با دقت 2/3% و حساسیت 03/0%، بالای 80% بود. کاراگینان‌ها ممکن می باشد مستقیما در کمپلکس‌های غذایی مثل ماست، شیر‌ژله‌ای یا پاته بدون نیاز به چربی‌گیری، پروتئین‌گیری یا مراحل استخراج اولیه اندازه‌گیری شوند(52).

همچنین در ادامه آمده می باشد که آنالیزهای جزئی هیدروکلوئیدهای پلی‌ساکاریدی افزوده شده به غذاها بعنوان عامل بافت‌دهنده، ژل‌دهنده یا پایدار‌کننده به علت های متنوعی یک کوشش بزرگ می باشد. مثلا: 1- معمولا هیدروکلوئیدها در مقادیر کم(01/0 تا 1%) به شبکه غذایی افزوده می‌شوند که اغلب دارای پلی‌ساکاریدهای بسیار نزدیک (نشاسته یا پکتین) می باشد که در مقادیر بسیار بیشتر، موثرتر از هیدروکلوئیدهای افزوده شده هستند.2- آنها ممکن می باشد در ارتباط با اثرات هم‌افزایی‌شان بکار روند مثل زانتان یا کاراگینان‌ها با گالاکتومانان‌ها و آلژینات با پکتین‌های متوکسی بالا. 3- بعضی اجزای شبکه غذایی(قندهای آزاد، پروتئین‌ها، چربی‌ها…) ممکن می باشد مسئول مداخلات بالقوه در روش‌های آنالیزی بکار‌رفته باشند.4- هیدروکلوئیدهای پلی‌ساکاریدی بطورکلی در محیط پخش می‌شوند؛ با این وجود روش معمول برای آنالیز آنها در سیستم‌های غذایی مخلوط وجود ندارد.

تکنیک‌هایی که می توان آنها را به 2 گروه اصلی تقسیم نمود عبارتند از:

  • روش‌هایی که در دپلیمریزاسیون پلی‌ساکارید مهم می باشد مثل هیدرولیزهای اسیدی یا متانولیزیس‌ها که به دنبال آن آنالیزهای کروماتوگرافی روی تک قندهای آزاد شده صورت می‌گیرد.

روش‌های بدون دپلی‌مریزاسیون اولیه یا آنالیزهای کمی و کیفی. در گروه 2 روش‌هایی بکار می‌روند که هم با الکتروفورسیس یا روش‌های ایمونولوژیکی برای

اندازه گیری منوساکاریدهای لعاب گیاه مالوا نگلکتا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط