پایان نامه کارشناسی ارشد درباره بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل

thesis-download

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل

تکه ای از متن پایان نامه :

اعتبار را می نماید. بخشی از اسناد حملی که اکنون در اختیار خریدار قرار گرفته جهت ترخیص کالا از گمرک مورد نیاز می باشد. مقصود همان اسنادی می باشد که حاکی از مالکیت کالا باشد. بعضی از اسناد نیز جهت کاهش تعرفه های گمرکی مورد نیاز هستند. سایر اسناد جهت بهره گیری شخصی نزد خریدار باقی می مانند.

یکی دیگر از کارشناسان اعتبار اسنادی در ایران، طرف های درگیر در اعتبار اسنادی را به طرف های مستقیم و غیر مستقیم تقسیم نموده می باشد.[1] طرف های مستقیم شامل بانک گشاینده،بانک تأیید کننده(در صورت وجود)، بانک کارگزار،خریدار،فروشنده و سایر بانک ها می باشد و طرف های غیر مستقیم شامل شرکت های بیمه گر[2]،شرکت های حمل کننده[3]، فورواردرها[4]، شرکت های بازرسی[5]، اتاق های بازرگانی[6]،وزارت بازرگانی[7]،بخش بازرگانی سفارتخانه ها یا کنسولگری ها[8]،گمرکات[9]،پست خانه ها[10] و سایر سازمان ها و مؤسسه هایی که از آن ها درخواست می گردد گواهی نامه،سند یا مدارکی را صادر یا تأیید،تصدیق یا مسجل نمایند.

 

بخش ششم: قوانین و مقررات و اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی

گفتار اول: قوانین ومقررات حاکم بر اعتبارات اسنادی از آغاز تاکنون

به دنبال شکل گیری و ظهور هر پدیده ای در جهان، آغاز یک سری قوانین و مقررات ساده و اولیه در بین مردم به مقصود بهره گیری از آن به وجود می آید که به مرور زمان با تکامل و پیشرفته تر شدن آن پدیده، قوانین و مقررات مربوط به نحوه بهره گیری از آن نیز بسط و تکامل خواهد پیدا نمود. حقوق و قوانین مربوط به اعتبار اسنادی نیز تا حد زیادی به واسطه ی عرف توسعه یافته می باشد. به قول یکی از کارشناسان اعتبار اسنادی:«بسیاری از قواعد مؤثر و مفید اعتبارات اسنادی صرف نظر از حوزه جغرافیایی یا یک نظام حقوقی خاص، در اثر عرف و عادت بانکدارانی که با واردکنندگان و صادرکنندگان و شرکت های کشتیرانی و بیمه سرو کار داشتند پدید آمده می باشد.»[11]

[1] . خرم،همان، ص39

[2] . Insurer Companies

[3] . Carrier Companies

[4] . Freight Forwarders

[5] . Inspector Companies

[6] . Chambers of commerce

[7] .Ministry of commerce

[8] .Commercial Affairs of Embassies or Consulates

[9] .Customs

[10] .posts

[11]

مطالعه آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط