پایان نامه کارشناسی ارشد : زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی و نیز واژههای عربی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :زبان اثیرالدین اخسیکتی در شعر زبانی دشوار و مشحون از لغات و اصطلاحات علمی و فنّی و نیز واژههای عربی 

تکه ای از متن پایان نامه :

بی‌شوکت تو کرو فسان پیدا نمود          دندان نهنگ و ناب ارقم 218/ 2

ارنب:/ [ اَ ن َ ] (ع اِ) خرگوش (لغ از صراح، غیاث)

ز پاس عدل تو شیران شرزه وقت غنودن       گشاده چشم به خواب اندرون روند چو ارنب 20/ 5

ازرق:/ [اَ رَ ] (ع ص ) نیلگون . کبود. (لغ از غیاث)

خانقه صوفیان بر گه ز بس اقحوان       یک رده احمر لباس یک صفه ازرق ثیاب 24/7

ازهر:/ [ اَ هََ ] (ع ن تف ) نعت تفضیلی از زاهر. روشن تر. (لغ)

یک پایگاه حضرت او اسم اعظم می باشد        یک جرعه‌خوار صفوت او جسم ازهر می باشد  49/ 10

استطراب:/ [ اِ ت ِ ] (ع مص ) طرب خواستن . بحرکت آوردن شتر را از سرود. شاد شدن .   (لغ از منتهی)

خورده هر کام از قدح بر شوق استطراب قشم      برده هر جان از فرح بر حسب استعداد تیر 148/ 8

اشنان:/ [ اِ ] (ع مص ) . گیاهی باشد که به آن رخت شویند بعد از طعام خوردن دست نیز به آن بشویند ، گیاهی می باشد شور که در زمین شور روید (لغ از بر،غیاث ، آن)

اشنانش بر نکرده سر از بادبان خاک           کاز شعله‌ی سموم شدی در زمان شخار 131/ 8

اشهب:/ [ اَ هََ ] (ع ص ، اِ) سپیدی که به سیاهی زند. خنگ . آنکه سپیدی بر سیاهی غلبه دارد. (لغ)

رکاب‌دار قدر داغ در نهاد به آتش         که بوالفتوح کند تأثیر ران ادهم و اشهب 19/ 7

اصطناع:/ (ع مص)  نیکی کردن ، احسان . (لغ از اقرب ، قطر )

ز اصطناع تو ممکن بود بباغ زمانه            که تخم بقله‌ی حمقا گردد درختک دانا 13/ 7

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

مطالب مرتبط