بایگانی‌ ماهانه: فوریه 2019

0

قاچاق دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل می‌شود. تولید بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح، بازرگانی بدون ثبت در دفاتر رسمی یا پنهان کردن این نوع معاملات از چشم ماموران مالیاتی داخلی و گمرکی،...

0

پایان نامه حقوق درباره : مسئولیت کیفری

گفتار چهارم: قاعده غرور 23مبحث دوم: مبانی حقوقی و مسئولیت مدنی پلیس 24گفتار اول: نظریه تقصیر 25 اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال...

0

پایان نامه حقوق با موضوع : تحولات تقنینی

تقدیم به پدر و مادرم برای ایثار بی‌دریغشانو همسرم برای حمایت همیشگی‌اش فهرست مطالبچکیده 1 مقدمه 2 اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال...

0

مقاله رایگان با موضوع رهن اموال اعتباری

42 ج: تبعی بودن عقد رهن………………………………………………………………………………………………………..43 د: عینی بودن عقد رهن………………………………………………………………………………………………………..44مبحث دوم: شرایط وآثار عقد رهن……………………………………………………………………………45 گفتار اول: شرایط عقد رهن…………………………………………………………………………………………….45الف: شرایط عمومی عقد رهن……………………………………………………………………………………………….45 1- ایجاب و قبول………………………………………………………………………………………………………………..45 2- اهلیت…………………………………………………………………………………………………………………………..46 3- مورد رهن……………………………………………………………………………………………………………………..46...