مقاله (پایان نامه) : چشم انداز زمان آینده

5چشم انداز زمان آینده

با یک چشم انداز زمان آینده، رفتار فردی با سعی واسه اهداف آینده و پاداشها حکمفرما بوده (زیمباردو و بوید، 1999). تصمیمات فردی آینده گرا در هر لحظه داده شده تا حد زیادی تحت اثر بازنمایی ذهنی ذهنی از نتیجه های آینده و نگرانیایی درباره ی مسئولیت، منافع اطمینان و اعتماد و ضرر هاست (استریتمان[1]، 1994). این چشم انداز مربوط به نتایج مختلف مثبته، مثل موفقیت برتر، وضعیت اجتماعی- اقتصادی بالا و رفتارهایی با خطر کمتر (کئوگ ایتال، 1999). وبه طور مثبت با وجدان و در نظر گرفتن رویدادهای آینده رابطه داره. علاوه بر این افراد آینده گرا، ثبات رو ترجیح می دن.

زمانی که درباره ی پا سخشان واسه خرید یک محصول جدید سوال می شه، در تلاششان واسه دقت، مردم آینده گرا شاید هم مطلوبیت (“چرا”) و هم مشاهدات امکان پذیری ( چیجوری ) رو موقع برداشت رفتار خرید آینده رو موزون می کنن. در حالیکه ملاحظات و مشاهدات مطلوبیت شاید ملاحظات امکان سنجی رو موقع برداشت رفتار آینده شون زیاد از حد سنگین می کنه، چشم انداز زمان آینده به احتمال زیاد ملاحظات تنزیل امکان سنجی رو کاهش میده.

علاوه براین، افراد آینده گرا شاید وزنای مثبت و منفی ملاحظات مطلوب رو متعادل قرار می دن. همونجوری که مردم تمایلی کلی و عمومی به غلو اهدافشان دارن (لیبرمن و تراپ[2]، 1998)، از بیشتر مردم آینده گرا انتظار میره تا قصد خرید کمتری رو از خود نشون بدن اما ثبات رفتاری هدفدار و مقصود بالاتر در افراد زمان گرای آینده کمتر می شه.

 

 

2-2-3 کیفیت زندگی

از نظر تاریخی کیفیت زندگی به عنوان مفهومی در فلسفه یونان مطرح شد. ارسطو اعلام کرد که شادی از فعالیتهای شرافتمندانه و با ارزش فرد ناشی می شه و آدم رو به طرف زندگی خوب هدایت می کنه. واژه کیفیت زندگی اولین بار بوسیله پیگو[3] در سال 1920 در کتابی در مورد اقتصاد و رفاه استفاده شد اون در اون کتاب در مورد حمایت دولت از اقشار پایین و اثر اون روی زندگی اونا و سرمایه ملی به بحث پرداخته و البته این مطلب تا بعد از جنگ جهانی مسکوت می مونه. هم اینجور در اون سالها تعریف سازمان بهداشت جهانی (WHO) از سلامت که اونو خوب بودن جسمی، روانی و اجتماعی نامیده، باعث بحثای زیادی درباره اندازه پذیری سلامت و اندازه گیری اون شد و هم در وسطای ده 1960، واژه کیفیت زندگی با عنوان” گزارش کار ریاست جمهوری در مورد اهداف ملی در آمریکا” استفاده شد. به مرور توجه به این واژه معنی اونو مورد توجه محققان قرارداد، بطوریکه بررسی به عمل اومده، در تحقیقات پزشکی در پایگاه اطلاعات مدلاین[4] نشون می ده که مقالات موجود با عنوان کیفیت زندگی (QOL) کیفیت زندگی مربوط به سلامت (HRQOL)3 بین سالهای 1985 تا 1994 از 21 % کل مقالات به 76% زیاد شد (نیس4، 1999، به نقل از روایتی، 1385).

کیفیت و کمیت دو موضوع مهم در هر چیزی هستن. کمیت اموری رو در قلمرو خود داره که قابل امتحان و اندازه گیری هستن. کیفیت شامل چگونگی امورند. کمیت و کیفیت آثار دوطرفه هستن بعضی وقتا این اثر مثبت و بعضی وقتا منفیه. آدم بطور ذاتی سعی می کنه تا در زندگی اجتماعی خود، کم و کیف مطلوب شرایط زیست رو واسه خود تأمین کنه و از توانمندیها و استعدادای خود بیشترین حد بهره ورداری رو بکنه همه کارا و رفتار آدم نشون دهنده همین امره و در همه زمان تاریخی، آدما به دنبال این هدف بوده ان (پرسه5، 1997، به نقل از شوکتی احمد آبادی، 1387).

انتظارات، زندگی ما رو شکل می دن و نگاه روان شناختی ما سطوح رضایت مندی ما رو از زندگی تعیین می کنه. اگه ما خوش بین باشیم جنبه های مثبت رو بیشتر می بینیم و اگه بدبین باشیم فقط جنبه های منفی رو، در حالیکه محیط تغییری نکرده (لوکاس[5]، 2007).

در معنای کیفیت زندگی توافق وجود نداره. اصطلاح کیفیت زندگی در بخشهای زیاد مثل سیاست، اقتصاد، مذهب و غیره استفاده می شه، اما در تحقیقات پزشکی بیشتر از همه کاربرد داره.

[1]. Strathman

[2]. Liberman & Trope

[3] Pigou

[4] Medline

3 Health Related Quality of life

4 Nise

5Parse

[5] Lucus

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی روانشناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته

رشته: روانشناسی    تمایل: عمومی

عنوان:

مقایسه چشم انداز زمان، کیفیت زندگی، تصویر بدنی در زنان گرفتار به سرطان پستان و زنان سالم

زمستون 1393

مقایسه چشم انداز زمان، کیفیت زندگی، تصویر بدنی در زنان گرفتار به سرطان پستان و زنان سالم

مطالب مرتبط