دسته: بهترین ها

ارتباط نیازهای بنیادی روانی و طرحواره­های ناسازگار اولیه

ارتباط نیازهای بنیادی روانی و طرحواره­های ناسازگار اولیه یانگ(1999) بحث تغییر و غیر فعال کردن طرحواره­های ناسازگار اولیه را طرح می­کند. طرحواره­های ناسازگار اولیه قدیمی­ترین مولفه­های شناختی محسوب می­شوند و حتی گاهی اوقات پیش...

نظریه ها و تبیین های زیست شناختی

تبیین های زیست شناختی در طول تاریخ بشری ، بحث پیرامون سرنوشت و سرشت آدمی و عوامل تغییر دهنده آن ، با دیدگاههای متفاوتی همراه بوده است . بسیاری سرشت و فطرت آدمی را...

شهدا از نگاه امام خمینی (ره)

شهدا از نگاه امام خمینی (ره) امام با توجه به عظمت و بزرگی درکی که داشتند، خود و افراد را از درک مقام شهدا در بسیاری از موارد عاجز دانسته و علاوه بر این،...

شادکامی ضامن موفقیت در پیشرفت تحصیلی

2 شادکامی ضامن موفقیت در پیشرفت تحصیلی شادکامی عبارت است از رضایت از زندگی و وجود حداکثر میزان عواطف مثبت و نبود هیجانات منفی و تکان‌دهنده‌ی عصبی برای فرد. مسئله‌ی شادکامی همچون عزت‌نفس جزء...

عوامل درون و برون خانوادگی استرس والدینی

عوامل برون خانوادگی تنیدگی والدینی: عوامل  بسیاری خارج حیطه خانواده برتنیدگی والدینی اثر می گذارند که موارد زیر از اهم آنها است:   الف- وقایع تنیدگی زای زندگی: آبیدین (1995) معتقد است که تأثیر...