دسته: بهترین ها

صنعت و اصول توسعه پایدار

– صنعت و توسعه پایدار توسعه پایدار واژه جدیدی است که از دهه 1980 هنگام تدوین استراتژی جهانی حفاظت از طبیعت و منابع زنده بوجود آمد از این رو توسعه پایدار با مفهوم سنتی...

اطلاعات چگونه پردازش می شوند

اصول پردازش اطلاعات طبیعت شامل سامانه های پردازش اطلاعات[1] فراوانی می باشد. هر موجود زنده برای بقاء وابسته به یک سامانه پردازش اطلاعاتی است که امکان کار با انواع دانشی را که جاندار در...

بهترین راه یادگیری زبان انگلیسی

زبان انگلیسی اصلی ترین ابزار ارتباطی مردم جهان است. شما در هر کشوری میتوانید از این زبان استفاده کنید و با مردم دیگر ارتباط برقرار کنید. اما بسیاری از افراد این زبان را بلد...

مهارتای زندگی کودکانه 

  کتاب تصویری مهارتای زندگی کودکانه یا وانیا (نامی ابداعی جهت رابطه بیشتر کودکان که در زبون کردی به معنای هدیه باشکوه خداونده) کنجکاوی کودکان، این قشر معصوم و آسیب­پذیر لباس، در مورد مضوعات...