دسته: پایان نامه حقوق

قاچاق دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل می‌شود. تولید بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح، بازرگانی بدون ثبت در دفاتر رسمی یا پنهان کردن این نوع معاملات از چشم ماموران مالیاتی داخلی و گمرکی،...

مقاله رایگان با موضوع رهن اموال اعتباری

42 ج: تبعی بودن عقد رهن………………………………………………………………………………………………………..43 د: عینی بودن عقد رهن………………………………………………………………………………………………………..44مبحث دوم: شرایط وآثار عقد رهن……………………………………………………………………………45 گفتار اول: شرایط عقد رهن…………………………………………………………………………………………….45الف: شرایط عمومی عقد رهن……………………………………………………………………………………………….45 1- ایجاب و قبول………………………………………………………………………………………………………………..45 2- اهلیت…………………………………………………………………………………………………………………………..46 3- مورد رهن……………………………………………………………………………………………………………………..46...