منابع مقاله درباره مدیریت تغییر، مدل سازی، مدیریت پروژه، مدیریت زمان

پدرانمان مادرانمان استادانمان پروردگارا:نه میتوانم موهایشان را که در راه عزت من سفید شد، سیاه کنم و نه برای دستهای پینه بسته شان که ثمره تلاش برای افتخار من است، مرهمی دارم . پس... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درباره اقشار کم درآمد، توسعه منطقه، حمل و نقل، توسعه خود

گردد، ارتباط نزدیک این مجموعه با سایر کاربری های شاخص و هویت بخش، مانند همچون دانشگاه شهید بهشتی، سالن اجلاس، نمایشگاه بین المللی، هتل آزادی و صدا و سیما باعث بوجود آمدن توان بالقوه... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درباره برنامه سوم توسعه، توسعه شهر، برنامه چهارم توسعه، سلسله مراتب

تعیین تقسیمات در منطقه 1 موارد را شامل می شود:? ویژگی های طبیعی خاص و حساسیت های محیطی منطقه مانند طبیعت زمین، توپوگرافی و رودخانه های منطقه? ویژگی های اجتماعی? ویژگی های مصنوع مانند... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درباره برنامه چهارم توسعه، برنامه پنجم توسعه، عدم تمرکز، شاخص توسعه

تهران مشاهده می شود که مهمتر از دیگر اسناد نام برده شده است و به طور مفصل در بین اسناد زیر توضیح داده شده است ( مهندسین مشاور شاران، 1388: 160).تمامی این اسناد به گونه ای با اهداف این پژوهش... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درباره اوقات فراغت، انسان سالم، حمل و نقل

شهر سالم و اجتماعی را زیر پا نگذارد.شهرهای سالم از منظر سازمان بهداشت جهانی 9 محدوده عملکردی را تحت پوشش دارند: 1_ برنامه توسعه سلامت شهر. 2_ مشارکت اجتماعی .3_ ارزیابی اثرات سلامتی. 4_... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درباره قرن نوزدهم، سلسله مراتب، ساختار شهر، عدم تمرکز

همسایگی (محله های سنتی) نیز در نقاط مختلف جهان در حال اجرا و یا بررسی و مطالعه می باشد (فواد مرعشی، 1389 :2_3).اصول شهرسازی نو شامل: مرزبندی منطبق با بافت اجتماع محله_ ساختار سنتی محله_... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درباره اعتماد متقابل، برنامه چهارم توسعه، توسعه روستا، عدم تقارن اطلاعات

جویانه در حوزه تصمیم گیری شهری به منشور آتن ( 1933 ) بر می گردد، ولی ظهور عینی آن از دهه 80 مشاهده می شود، بخصوص به دنبال بهبود نسبی شاخصهای اقتصادی که توجه به کیفیت شهر، در نتیجه فشار از... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درباره توسعه شهر، مشارکت مردم، سازمان ملل متحد، سازمان ملل

پایدار را می توان موارد زیر دانست:? مرزبندی محلات در جهت افزایش سرمایه اجتماعی، هویت و حس تعلق? مرزبندی محلات در راستای حفظ ارزشها و فرهنگ بومی محلات با عدم ایجاد گسستگی در محلات?... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درباره مشارکت مردم، دانشگاه تهران، دوران باستان، کلانشهر تهران

دوران بعد از انقلاب صنعتی و به طور مفصل در ایران مورد بررسی قرار داده اند و شاخصهای مرزبندی محله ها را در هر دوران مشخص کرده اند. سپس با تجزیه و تحلیل دیدگاههای ساخت کالبدی ایران و ... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درباره ساختار بازار، روش پژوهش، دانشگاه تهران، کلانشهر تهران

تقسیمات داخلی منطقه 1 شهر تهران ………………………….. 116نقشه شماره 5 : موقعیت درکه در منطقه 1 و 2 شهر تهران... متن کامل