دسته: پایان نامه ها

0

منابع مقاله درباره مدیریت تغییر، مدل سازی، مدیریت پروژه، مدیریت زمان

پدرانمان مادرانمان استادانمان پروردگارا:نه میتوانم موهایشان را که در راه عزت من سفید شد، سیاه کنم و نه برای دستهای پینه بسته شان که ثمره تلاش برای افتخار من است، مرهمی دارم . پس...

0

منبع پایان نامه ارشد درباره اقشار کم درآمد، توسعه منطقه، حمل و نقل، توسعه خود

گردد، ارتباط نزدیک این مجموعه با سایر کاربری های شاخص و هویت بخش، مانند همچون دانشگاه شهید بهشتی، سالن اجلاس، نمایشگاه بین المللی، هتل آزادی و صدا و سیما باعث بوجود آمدن توان بالقوه...

0

منبع پایان نامه ارشد درباره برنامه سوم توسعه، توسعه شهر، برنامه چهارم توسعه، سلسله مراتب

تعیین تقسیمات در منطقه 1 موارد را شامل می شود:? ویژگی های طبیعی خاص و حساسیت های محیطی منطقه مانند طبیعت زمین، توپوگرافی و رودخانه های منطقه? ویژگی های اجتماعی? ویژگی های مصنوع مانند...

0

منبع پایان نامه ارشد درباره برنامه چهارم توسعه، برنامه پنجم توسعه، عدم تمرکز، شاخص توسعه

تهران مشاهده می شود که مهمتر از دیگر اسناد نام برده شده است و به طور مفصل در بین اسناد زیر توضیح داده شده است ( مهندسین مشاور شاران، 1388: 160).تمامی این اسناد به...

0

منبع پایان نامه ارشد درباره اوقات فراغت، انسان سالم، حمل و نقل

شهر سالم و اجتماعی را زیر پا نگذارد.شهرهای سالم از منظر سازمان بهداشت جهانی 9 محدوده عملکردی را تحت پوشش دارند: 1_ برنامه توسعه سلامت شهر. 2_ مشارکت اجتماعی .3_ ارزیابی اثرات سلامتی. 4_...

0

منبع پایان نامه ارشد درباره قرن نوزدهم، سلسله مراتب، ساختار شهر، عدم تمرکز

همسایگی (محله های سنتی) نیز در نقاط مختلف جهان در حال اجرا و یا بررسی و مطالعه می باشد (فواد مرعشی، 1389 :2_3).اصول شهرسازی نو شامل: مرزبندی منطبق با بافت اجتماع محله_ ساختار سنتی...

0

منبع پایان نامه ارشد درباره اعتماد متقابل، برنامه چهارم توسعه، توسعه روستا، عدم تقارن اطلاعات

جویانه در حوزه تصمیم گیری شهری به منشور آتن ( 1933 ) بر می گردد، ولی ظهور عینی آن از دهه 80 مشاهده می شود، بخصوص به دنبال بهبود نسبی شاخصهای اقتصادی که توجه...

0

منبع پایان نامه ارشد درباره توسعه شهر، مشارکت مردم، سازمان ملل متحد، سازمان ملل

پایدار را می توان موارد زیر دانست:? مرزبندی محلات در جهت افزایش سرمایه اجتماعی، هویت و حس تعلق? مرزبندی محلات در راستای حفظ ارزشها و فرهنگ بومی محلات با عدم ایجاد گسستگی در محلات?...

0

منبع پایان نامه ارشد درباره مشارکت مردم، دانشگاه تهران، دوران باستان، کلانشهر تهران

دوران بعد از انقلاب صنعتی و به طور مفصل در ایران مورد بررسی قرار داده اند و شاخصهای مرزبندی محله ها را در هر دوران مشخص کرده اند. سپس با تجزیه و تحلیل دیدگاههای...

0

منبع پایان نامه ارشد درباره ساختار بازار، روش پژوهش، دانشگاه تهران، کلانشهر تهران

تقسیمات داخلی منطقه 1 شهر تهران ………………………….. 116نقشه شماره 5 : موقعیت درکه در منطقه 1 و 2 شهر تهران …………………………………………….. 119نقشه شماره 6: محدوده محله درکه در منطقه 1 و 2 ……………………………………………………….. 121نقشه...