دسته: پایان نامه ها

0

منبع پایان نامه ارشد درباره نقشه راه

ل شماره 33. اولویت بندی مهمترین مشکل مرزها و تقسیمات محله ای در وضع موجود از نظر محتوایی طرح …………………………………………………………………………………………………………… 196جدول شماره 34. شاخص های آمار توصیفی مهمترین مشکل مرزبندی جدید محله ای در...

0

منبع پایان نامه ارشد درباره برنامه چهارم توسعه، برنامه پنجم توسعه، دوران باستان

فهرست مطالب:چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 1فصل 1. کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 11_1 بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………… 22_1 سؤالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………. 3 3_1 فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 34_1 اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 35_1 جنبه جدید بودن تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 46_1 روش شناسی...

0

منابع و ماخذ مقاله نمایندگی، فعالیت، ، دارای

می‌باشند. دفاتر مجلس اعلا در سراسر دنیا مجلس اعلا دارای دفاتر و نمایندگی هایی در کشورهای سوریه (به نمایندگی بیان جبر)، لندن (به نمایندگی حامد البیاتی که قریب 30 تن از اعضای سابق مجلس...

0

منابع و ماخذ مقاله زبان فرانسه، جهان اسلام

آغاز شد وبا پیروزی انقلاب اسلامی ایران ابعاد گسترده‌تری یافت. در سال 1975 تعداد زیادی از رهبران جنبش‌های اسلامی عراق به تدبیر امام موسی صدر تحت نظر جنبش “الفتح” آموزش نظامی را آغاز کردند....

0

منابع و ماخذ مقاله روابط قدرت

کارش را در مطالعه گفتمان بر برقراری ارتباط میان باورها (شناخت)، تعامل در موقعیت‌های اجتماعی و کاربرد زیان متمرکز می‌گرداند. با فرض سه حوزه فوق در تحلیل گفتمان، چند رشته در مطالعه گفتمان درگیرند:...

0

منابع و ماخذ مقاله لاکلا و موف، روابط قدرت، دستور زبان

در دوره های تاریخی متفاوت است،ما نیز با اشکال متفاوت مقاومت روبروییم. در تحلیل فوکو از رابطه میان سوژه و قدرت اشاره زیادی به مفهوم مقاومت می گردد.سوژه از نظر وی به لحاظ گفتمانی...

0

دانلود مقاله با موضوع آزمون فرضیه، اندازه هیأت مدیره، صورتهای مالی، تجزیه و تحلیل آماری

بین مالکیت مدیریتی و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد.فرضیه فرعی 3-3: بین مالکیت بلوکی و تأمین مالی از طریق ایجاد بدهی رابطه معناداری وجود دارد.فرضیه فرعی 3-4: بین اندازه...

0

دانلود مقاله با موضوع اوراق قرضه، سود سهام، انتشار سهام، نرخ بهره

روشهای گوناگون آثار متفاوتی را در سود هر سهم شرکت خواهد داشت، بطور کلی چهار روش برای تأمین مالی متداول است: (جان جی، 2006) 1. منابع داخلی: اگر شرکت نقدینگی کافی داشته باشد می...

0

دانلود مقاله با موضوع حاکمیت شرکتی، بازار سرمایه، ساختار مالکیت، بورس اوراق بهادار

سهامداران کنترلی ممکن است به منظور تأمین منافع شخصی خود اقدام به انجام فعالیتهایی نمایند که موجب انحراف از سیاستهای بهینه مؤسسه میشود. اعمالی از قبیل اختصاص مبالغ بالای حقوق برای خود، استخدامهای فامیلی...