منبع دانلود فایل های پایان نامه ارشد بلاگ

آسیب پذیری در مقابل استرس:

۲-۲-۴٫ استرس از دیدگاه عقاید: در نظریه اجتماعی- شناختی[۳] اینجور بیان می شه که توانایی آدم واسه ایجاد رابطه با محیط و ایجاد تغییر در اون، کارکرد رابطه تعاملی بین عاطفه، شناخت و رفتاره(بندورا،۱۹۸۶)....

روانشناسی در مورد مقابله با استرس :

۲-۲-۷-۲٫ مقابله هیجان محور در مقابله مسأله محور، هدف اصلی فرد، تسلط پیدا کردن بر موقعیت و ایجاد تغییر در منبع فشارزاه؛ در حالی که در مقابله هیجان محور، هدف اصلی کاهش یا کاهش...

فروش مهارت های هیجانی

مهارتای هیجانی که عبارت از کنترل عکس العمل به استرس و توانایی رسیدن به آرامشه. مهارتای مزبور به فرد اجازه میده تا واکنشای هیجانی خود رو در بین رویارویی با استرس کنترل و کم...

مهارت های شناختی

۲-۲-۹-۲-۱٫ افکار مثبت: نگاه و تصویر ذهنی مثبت از خود سودمندی خاصی داره. پژوهشا نشون میده که حتی افزایش موقتی اعتماد به نفس، اضطراب به وجود اومده توسط موقعیتای استرس آمیز رو کم می...

مفهوم عملکرد تحصیلی

پیشرفت تحصیلی علم‎آموزان یکی از شاخص‎های مهم در ارزشیابی آموزش و پرورشه و سطوح بالای اون می‎تونه پیش‎بینی کننده آینده روشن واسه فرد و جامعه باشه و تموم تلاش‎ها و سرمایه‎گذاری‎های هر نظامی، تحقق...

مفهوم پیشرفت یا موفقیت تحصیلی

محققان از چند سال قبل، بیان داشتن که یکی از چیزای مهم در آموزش، موشکافی نمرات آزمونای تحصیلی به عنوان شاخصای موفقیت فعلی و آینده علم آموزانه. هنوزم در امتحان موفقیتای تحصیلی، از معدل...

نظریه‌ی تعیین‌گری شخصی

واسه به دست آوردن جزییات بیشتر و جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات جور واجور و دانلود متن کامل اونا با فرمت ورد به سایت  zusa.ir  مراجعه کنین نظریه ی تعیین گری...

نظریه‌ی یکپارچگی ارگانیسمی

کلا فرض بر اینه که انگیزه خارجی خود پیرو نیس (دوچارمز، ۱۹۶۸؛ لپر و گرین، ۱۹۷۸؛ به نقل از دسی و رایان، ۲۰۰۰). با این حال، دسی و رایان (۲۰۰۲) پیشنهاد می کنن که...

روانشناسی در مورد نظریه‌ی نیازهای بنیادی

براساس نظریه ی SDT، هم انگیزه داخلی و هم داخلی سازی فرایندهای طبیعی ای هستن که واسه کارکرد بهینه به نیرو نیاز دارن و ارضای نیازای بنیادی روانشناختی این نیروها رو واسه اونا جفت...