برچسب: تنظیم هیجان

0

نگارش پایان نامه درباره : نشخوار فکری

ابزار مورد استفاده برای سنجش نشخوار فکری، مقیاس پاسخ توام با نشخوار فکری[1] (RRS)، از پرسشنامه سبک های پاسخ[2](RSQ)  می باشد که توسط نالن- هاکسما و مارو[3] (1991) ساخته شده است. پرسشنامه سبک های...