برچسب: خودتنظیمی

0

راهنمای پایان نامه – اثرات دارو درمانی اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی

۲-۱۸-۱-۳- اثرات دارو درمانی بر اساس سن (نوجوانی و بزرگسالی ) اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی که زمانی بیماری دوران کودکی درنظر گرفته می‌شد، اکنون معلوم شده است که پس از سال‌های کودکی نیز...